Ansök om ett lån

Summa

10 000 kr

Amortering Låneperiod: 11 månader

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Ansök om lån

Saldo Kredit är en kontokredit på 20 000 kr med nominell bunden ränta 19,5%-39,5%, effektiv årsränta 26,5-74,4% och en återbetalgninsperiod mellan 3 till 30 månader beroende på det lyfta lånebeloppet. Uppläggningsavgift 395 kr. Administrationsavgift 0 kr. Uttagsavgift 45 kr. Lägsta månadsbelopp 249 kr.

Ett representativt exempel: Vid utnyttjad kredit på 15 000 kr med nominell bunden ränta 19,5% i 12 månader, blir totalt belopp att återbetala 17 118,96 kr (1426,58 kr per månad) och motsvarar en effektiv årsränta: 28,2%.

Kreditvärdighet

Saldo erbjuder sina kunder lån utan UC och kontrollerar din återbetalningsförmåga genom Bisnode.

Saldo SMS Lån 1 000 - 5 000 kr
Saldo Kredit 5 000 kr - 20 000 kr

Kreditvärdighet och ansvarsfull utlåning

Kreditvärdighet är en av huvudfaktorerna när det kommer till ansvarsfull utlåning. Man kan säga att det är en variabel som används för att bedöma sannolikheten för att kunden ska kunna återbetala sitt lån.

Saldo arbetar på ett ansvarsfullt sätt med att ständigt utarbeta och förfina sina olika utlånings-principer. Fokus ligger på att ständigt göra sitt bästa för att identifiera kunder som kan tänkas ligga i farozonen för ekonomiska problem.

En av de målsättningarna som Saldo har med sin verksamhet är att se till att ingen kund hamnar i ekonomisk onåd på grund av att de inte klarar av att återbetala den kredit som de fått beviljad hos just Saldo.

Genom att göra det så främjar vi en sund ekonomisk balans samtidigt som vi undviker att skapa ännu mer problem för gemene man. Dock så bedömer Saldo varje enskild kund på en individuell basis och använder sig inte av färdiga mallar för att bedöma vem som anses vara mest kreditvärdig.

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är i korta drag en form av betyg eller omdöme vilket beskriver kundens förmåga att återbetala sina nuvarande och framtida skulder. Vid en kreditansökan utvärderar man kundens nuvarande skulder och ställer dem mot de tillgångar som kunden uppvisat.

Man använder helt enkelt kreditvärdigheten för att räkna ut sannolikheten huruvida en kund kommer att kunna återbetala sitt lån inom utsatt tid. Om man är en individ som har en bra kontroll över sin ekonomi samt betalar alla skulder i tid, så kommer man sannolikt redan ha en hög nivå av kreditvärdighet samt tillika återbetalningsförmåga.

Om vi vänder på det hela och ponerar att man istället är en kund som har det sämre ställt ekonomiskt, samtidigt som man har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget, så kommer man sannolikt att markeras som en högrisk-kund med låg kreditvärdighet.

Just betalningsanmärkningar är en signal på att personen i fråga inte har kontroll eller balans över sin privata ekonomi eftersom en betalningsanmärkning passerar flera olika led innan den blir aktiv.

Hur gör Saldo sina kreditkontroller?

Saldo erbjuder sin kunder lån utan UC, men vi kontrollerar återbetalningsförmågan genom Bisnode. Kundens inkomster, månadskostnader, levnadssituation och annan personlig information kommer att påverka den totala kreditvärdigheten inklusive olika låneerbjudanden.

Det är inte omöjligt att få ett lån beviljat med låg kreditvärdighet men det kommer att bli mycket svårare om du inte kan uppvisa bevis på stabila och frekventa inkomstkällor. Genom att nyttja Bisnode behöver du heller inte oroa dig för att din kreditvärdighet sänks eftersom deras register står helt oåtkomliga för bankerna.

Annat gäller för UC (Upplysningscentralen) eftersom den helt ägs av de stora svenska bankerna, vilket i sig innebär att de med enkelhet automatiskt kan kontrollera din kreditvärdighet genom att göra en slagning i Upplysningscentralens register.

Detta är väldigt viktigt eftersom ett stort antal slagningar hos UC tyder på att en kund hamnat i ekonomisk obalans med sin privata ekonomi. Detta kan höja varningens flaggor hos bankerna och markera dig som en potentiell högrisk kund, vilket kan sätta käppar i hjulet när du ansöker om ett bil- eller bostadslån.

Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet?

Det första du måste göra är att kritiskt utvärdera din personliga ekonomi utan att förbise detaljerna. Du måste helt enkelt rannsaka dig själv genom att fråga dig vad som orsakar dina ekonomiska problem.

Förmodligen är du redan medveten om en eller flera faktorer vilka kan härledas till att din kreditvärdighet är så låg. Vidare behöver du utarbeta en kort och enkel plan för att lösa dessa ekonomiska problem.

Du behöver inte spendera timmar på att utarbeta denna plan. Det som brukar hjälpa i längden är att skära ned på alla onödiga utgifter. Det är dock enklare sagt än gjort eftersom det kräver en stor portion av självdisciplin.

Dock så är det viktigt att förstå innebörden av det faktum att endast du själv är ansvarig för din ekonomiska situation. Du behöver således ändra din inställning mot din privatekonomi och verkligen bli införstådd med att om du inte du själv löser det, så kommer ingen annan att göra det heller.

Personlig låneerbjudande

Din kreditvärdighet som privatperson påverkar hela din förmåga att få lån. Om du råkar ha en låg kreditvärdighet kommer det således även att bli mycket svårare att bli godkänd för ett lån.

Saldo är medvetna om att varje individ är unik samt att det kan finnas en massa olika orsaker till att en viss person för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget. Just därför utvärderar vi varje potentiell kund på en individuell basis.

Vi går helt enkelt igenom kundens skulder, betalningsanmärkningar, nuvarande livssituation samt de olika inkomstkällorna som finns deklarerade. Sedan utvärderar vi huruvida kunden kan tänkas återbetala skulden i utsatt tid (eller ej). I de flesta fall har vi möjlighet att skräddarsy ett personligt erbjudande som baseras helt på kundens kreditvärdighet.

Med andra ord är inte slaget förlorat bara för att man råkar ha en lägre kreditvärdighet, utan vi kommer sannolikt att kunna skräddarsy ett erbjudande som passar kundens nuvarande kreditvärdighet och ekonomiska situation.

Oskarsson A
Snabb behandling av låneansökan och snabb utbetalning till konto i Nordea.
Forsman T
Enkelt och snabb hantering.
Hagström R
Bra och säkert. Lätt att hantera.