Om Saldo

Saldo är en ansvarsfull långivare som investerare i sin egen finansiella teknologi med hjälp av innovativa och multidisciplinära team.

Vi skapar automatiserade finansiella lösningar som snabbt bemöter våra kunders dagliga behov.

Internationella finansiella tjänster för företag och konsumenter

Saldo har mer än 10 års erfarenhet inom finanssektorn i Finland. Genom åren har vi både expanderat vårt utbud av produkter och våra geografiska marknader.

Idag erbjuder vi finanstjänster till privatpersoner och SME-företag i Finland, Sverige och Litauen. Vårt egna avancerade lånesystem garanterar en ansvarsfull utlåning och bidrar till företagsutveckling internationellt sett.

Snabba och automatiserade finanstjänster

Vårt mål är att skapa snabba och automatiserade finanstjänster som tillgodoser våra kunders dagliga behov. Alla våra system är designade och skapade in-house, vilket betyder att det är våra egna experter inom finansteknologi som skapat dem. Vi har för närvarande 50 yrkesverksamma experter inom olika områden i tre länder. Alla våra experter skapar tillsammans de bästa förutsättningarna för vårt företag.

Vår vision är att vara en internationellt känd och trovärdig partner för finansiella tjänster, vars avancerade teknologi möjliggör sömlösa köp och betalningar genom olika försäljningskanaler.

Omsättning
0
M€
Affärsvinst-% om omsättningen
0
%
Anställda
0
Tillväxt under de senaste 3 åren
0
%
Grundad
0
Utvidgningen till Sverige och Litauen
0
Nöjda kunder
0
Kontorer
0

Våra finansiella tjänster

Vi är verksamma i Finland, Sverige och Litauen. Vårt eget automatiserade system för godkännande av krediter gör det möjligt att anpassa lånetjänsterna till marknadernas specifika förhållanden.

Med vårt eget poängsystem är det möjligt att kontrollera en kunds solvens och finansiella ställning, oavsett land. På så sätt kan vi erbjuda en lämplig lånetjänst baserad på både solvens och kundens individuella ekonomiska förhållanden.

Finland

Kontokredit: Ett flexibelt lån på 2 000 euro, från vilket kunderna kan göra uttag utifrån sitt behov. När lånet godkänts är det fritt tillgängligt för kunderna när som helst.

Privatlån: Ett engångslån på 1 000–10 000 euro, som kunderna kan använda direkt om det behövs. Lånet återbetalas i lika stora delbetalningar. Kunderna kan själva välja beloppet för den månatliga betalningen.

Billån: Erbjuds via bilåterförsäljare eller på vår hemsida. Lånebeloppet baseras på bilens inköpspris.

Företagslån: Ett engångslån på 1 000–50 000 euro som företagen kan använda omedelbart. Ingen reell säkerhet.

Sverige

Kontokredit: En flexibel kontokredit på upp till 20 000 kronor, som kunderna fritt kan ta ut från sitt konto efter behov.

Privatlån (kommer snart): Ett engångslån på 10 000 - 100 000 kronor som kunderna kan använda omedelbart. Vid ansökan om lån kan kunden bestämma lånebeloppet och månadsbetalningarna. Saldo Lån kommer snart att finnas på den svenska marknaden.

Litauen

Privatlån: Ett lån på 500–3 000 euro som kunden kan använda omedelbart. Betalningsperioden beror på lånebeloppet och den månatliga avbetalningen som kunden väljer.

Företagslån: Ett engångslån på 1 000–10 000 euro som företagen kan använda omedelbart. Ingen reell säkerhet.

Vi fortsätter att expandera

Saldo är starkt inriktat på internationell expansion och lansering av nya produkter. I framtiden kommer vi att expandera geografiskt i linje med vår strategi och samtidigt öka produktportföljen i varje land.

Förutom att vi expanderar har vi också åtagit oss att fortsätta att investera i ansvarsfull utlåning. Vi var först i Finland med att införa åtgärder i enlighet med PSD2 för granskning av kontoinformation. Vi blev också en av de första långivarna med "öppen bankinformation". Något som möjliggör säkrare och mer ansvarsfull utlåning för både Saldo och våra kunder.

Vi har ökat vårt ansvar genom att lansera en låneförsäkring Finland. Våra kunder kan använda låneförsäkringen som ett finansiellt säkerhetsnät, även under perioder då personlig solvens kan vara ett problem. Med hjälp av låneförsäkringen försäkras lån vid arbetslöshet, arbetsoförmåga och dödsfall.

Den geografiska expansionen fortsätter att utvecklas på ett kontrollerat sätt, med hänsyn till varje lands marknad. Vi kommer också att fortsätta att rekrytera i stor utsträckning och erbjuda branschfolk möjlighet att arbeta på vilken position som helst inom vårt företag.

Saldo över hela världen

Vi har kontor i Finland, Sverige och Litauen. I Finland är Saldo verksamt både i Åbo och i Helsingfors. Kundtjänsten är inte baserad på våra kontor, men du når den enkelt på: kundtjanst@saldo.com, +46 (0) 8 4650 1931 eller via chattjänsten på vår webbplats.

Finland - Åbo

Tact Finance Oy

Juhana Herttuan puistokatu 3

20200 Turku

Finland - Helsingfors

Tact Finance Oy

Aleksanterinkatu 46 C

00100 Helsinki

Sverige - Stockholm

Tact Finance AB

Vasagatan 16

111 20 Stockholm

Litauen - Vilnius

Saldo Finance UAB

Žalgirio g. 94-1

Vilnius 09300

Vår strategi

Vår strategi är att agera som en ansvarsfull långivare och att tillhandahålla teknologiskt avancerade finansiella tjänster till våra kunder och partners. Vi följer alla de kreditstandarder som vi förväntas göra i all vår verksamhet, liksom lagar och förordningar.

Saldos automatiserade lånesystem gör det möjligt för företaget att skala upp och samtidigt få en lönsam internationell tillväxt. Vårt eget poängsystem gör det möjligt för oss att kontrollera kundens solvens och finansiella sundhet, och därmed basera det lån vi erbjuder på varje kunds individuella omständigheter. Systemet kan också anslutas enkelt till partnersystem.

Vi värdesätter våra anställdas välbefinnande och ger dem möjlighet till kontinuerlig utveckling och lärande. Saldo har ett engagerat, professionellt och internationellt erfaret team.

Vi utökar även våra försäljningskanaler och kundunderlag genom en partnerskapsmodell. Dessutom utvecklar vi ständigt nya finansiella tjänster för olika försäljningskanaler. Den ökande efterfrågan stöder också vår verksamhet och regleringen av industrin skapar nya möjligheter. Vår egen finansiella teknik, automatiserade processer och skalbara och ansvarsfulla verksamheter gör oss till en attraktiv investeringsmöjlighet.

Våra värderingar

Ansvar

Ansvar innebär att alla våra partners och anställda betraktas som en ansvarsfull och hängiven aktör. Vi tillämpar en ansvarsfull långivning, respekterar våra kunders solvens och följer alltid de lagar och förordningar som gäller. Vi uppfyller vårt ansvar som företag genom att betala skatt i Sverige.

Teknisk pionjär

Vi har investerat i vår egen finansiella teknik och dess kontinuerliga utveckling ända sedan vi startade vår verksamhet. Vi använder alltid den senaste tekniken i form av artificiell intelligens och maskininlärning. Vi kommer även i framtiden fortsätta att förse våra kunder och partners med de mest tekniskt avancerade lösningarna i branschen.

Kontinuerliga innovationer

Vi uppmuntrar vår kompetenta och uppfinningsrika personal att kontinuerligt utveckla sin expertis och vår interna verksamhet. Hos oss på Saldo ansvarar all personal för innovationen och Saldo, i sin tur, ansvarar för all personal.