Saldo som företag

Saldo är en ansvarsfull långivare som investerare i sin egen finansiella teknologi med hjälp av sitt egna innovativa och multidisciplinära team.

Vi skapar automatiserade finansiella lösningar som snabbt bemöter våra kunders dagliga behov.

Internationella finansiella tjänster för företag och konsumenter

Saldo har mer än 10 års erfarenhet inom finanssektorn i Finland. Genom åren har företaget både expanderat sin varietet av produkter samt var de opererar. Saldo erbjuder finanstjänster till kunder och SME’s i Finland, Sverige och Litauen. Företagets egna avancerade lånesystem försäkrar ansvarsfull utlåning och bidrar till företagsutveckling internationellt sett.

Vårt mål är att skapa snabba och automatiserade finanstjänster som tillgodoser våra kunders dagliga behov. Alla våra system är designade och skapade in-house, vilket betyder att det är våra egna experter inom finansteknologi som ligger bakom. Vi har för närvarande mer än 30 yrkesverksamma inom olika områden i tre länder. Alla våra experter skapar tillsammans Saldo bäst på marknaden.

Saldos vision är att vara en internationellt igenkänd och trovärdig partner för finansiella tjänster, vars avancerade teknologi möjliggör sömlösa köp och betalningar genom olika försäljningskanaler.

Omsättning
0
M€
Affärsvinst-% om omsättningen
0
%
Anställda
0
Tillväxt under de senaste 3 åren
0
%
Grundad
0
Utvidgningen till Sverige och Litauen
0
Nöjda kunder
0
Kontorer
0

Saldos finansiella tjänster

Saldo är för närvarande verksamma i tre länder: Finland, Sverige och Litauen. Saldos eget automatiserade system för godkännande av krediter gör det möjligt att anpassa lånetjänsterna till de särskilda förhållandena på marknaden för varje marknad som företaget är verksamt på. Med vårt eget poängsystem är det möjligt att kontrollera en kunds solvens och finansiella ställning oavsett i vilket land denne är etablerad. På så sätt kan vi tillhandahålla en lämplig lånetjänst baserad på solvens och kundens individuella ekonomiska förhållanden.

Finland

Saldo Limit: Ett flexibelt lån på 2 000 euro, från vilket kunderna kan göra uttag utifrån sitt behov. När lånet godkänts är det fritt tillgängligt för kunderna när som helst.

Saldo Lån: Ett engångs lån på 1 000-10 000 euro, som kunderna kan använda omedelbart om det behövs. Lånet återbetalas i lika stora delbetalningar. Kunder kan välja beloppet för den månatliga betalningen.

Saldo Billån: Kunder kan ansöka om ett Saldo Billån antingen vid en bilåterförsäljare eller via Saldos webbplats. Lånebeloppet baseras på bilens inköpspris.

Saldo Företagslån: Ett engångs lån på 1 000-50 000 euro som företagen kan använda omedelbart. Ingen reell säkerhet eller ränta. Fast kontraktskostnad.

Sverige

Saldo SMS Lån: En mindre konsumentkredit där du kan få en kreditgräns upp till 5 000 kr.

Saldo Kredit: Ett flexibelt kontokredit på upp till 20 000 kronor, som kunderna fritt kan ta ut från sitt konto efter behov.

Saldo Lån (kommer snart): Ett engångslån på 10 000 kronor till 100 000 kronor som kunderna kan använda omedelbart. Vid ansökan om lån kan kunderna bestämma lånebeloppet och månadsbetalningarna. Saldo Lån kommer snart att finnas på den svenska marknaden.

Litauen

Saldo konsumentkredit: Ett lån på 500-3000 € som kunden kan använda omedelbart. Betalningsperioden beror på lånebeloppet och den månatliga avbetalningen som kunden väljer.

Saldo fortsätter att expandera

Saldo är starkt inriktat på internationell expansion och lansering av nya produkter. I framtiden kommer Saldo att fortsätta att expandera geografiskt i linje med sin strategi och öka sin produktportfölj i varje land.

Förutom att Saldo expanderar har man också åtagit sig att fortsätta att investera i ansvarsfull utlåning. Företaget var först i Finland med att införa åtgärder i enlighet med PSD2 för granskning av kontoinformation. Saldo blev också en av de första långivarna som använde "öppen bankinformation". Detta möjliggör säkrare och mer ansvarsfull utlåning för både Saldo och dess kunder.

Saldo har ökat sitt ansvar genom att lansera låneförsäkringen Saldo Safe Finland. Saldos kunder kan använda låneförsäkringar som ett finansiellt säkerhetsnät, även under perioder då personlig solvens kan vara ett problem. Med hjälp av Saldo Safe försäkras lån vid arbetslöshet, arbetsoförmåga och dödsfall.

Den geografiska expansionen fortsätter att utvecklas på ett kontrollerat sätt, med hänsyn till varje lands marknad. Saldo kommer också att fortsätta att rekrytera i stor utsträckning och erbjuda branschfolk möjlighet att arbeta på vilken position som helst inom Saldo.

Saldo över hela världen

Saldo har kontor i Finland, Sverige och Litauen. I Finland är Saldo verksamt både i Åbo och i Helsingfors. Kundtjänsten är inte baserad på våra kontor, men vår kundtjänst är lätt att kontakta på kundtjanst@saldo.com, på +46 (0) 8 4650 1931 eller via chatt tjänsten på vår webbplats.

Finland - Åbo

Tact Finance Oy

Juhana Herttuan puistokatu 3

20200 Turku

Finland - Helsingfors

Tact Finance Oy

Aleksanterinkatu 46 C

00100 Helsinki

Sverige - Stockholm

Tact Finance AB c/o The Park

Hälsingegatan 49

11331 Stockholm

Litauen - Vilnius

Saldo Finance UAB

Žalgirio g. 94-1

Vilnius 09300

Vår strategi

Vår strategi är att agera som en ansvarsfull långivare och att tillhandahålla teknologiskt avancerade finansiella tjänster till våra kunder och partners. Vi följer alla de kreditstandarder som vi förväntas göra i all vår verksamhet, liksom lagar och förordningar.

Saldos automatiserade lånesystem gör det möjligt för företaget att skala upp och samtidigt få en lönsam internationell tillväxt. Vårt eget poängsystem gör det möjligt för oss att kontrollera kundens solvens och finansiella sundhet, och därmed basera det lån vi erbjuder på varje kunds individuella omständigheter. Vårt system ansluts också enkelt till partnersystem.

Vi värdesätter våra anställdas välbefinnande och ger dem möjlighet till kontinuerlig utveckling och lärande. Resultatet blir att vår personalomsättning är låg. Saldo har ett engagerat, professionellt och internationellt erfaret team.

Saldo håller också på att utöka sina försäljningskanaler och kundunderlag genom en partnerskapsmodell. Dessutom utvecklar vi ständigt nya finansiella tjänster för olika försäljningskanaler. Den ökande efterfrågan stöder också Saldos verksamhet och regleringen av industrin skapar nya möjligheter. Vår egen finansiella teknik, automatiserade processer och skalbara och ansvarsfulla verksamheter gör Saldo till en attraktiv investeringsmöjlighet.

Våra värderingar

Ansvar

Ansvar innebär att alla våra partners och anställda betraktas som en ansvarsfull och hängiven aktör. Vi tillämpar en ansvarsfull långivning, respekterar våra kunders solvens och följer alltid de lagar och förordningar som gäller. Vi uppfyller vårt ansvar som företag genom att betala skatt i Sverige.

Teknisk pionjär

Vi har investerat i vår egen finansiella teknik och dess kontinuerliga utveckling ända sedan vi startade vår verksamhet. Vi använder alltid den senaste tekniken i form av artificiell intelligens och maskininlärning. Vi kommer även i framtiden fortsätta att förse våra kunder och partners med de mest tekniskt avancerade lösningarna i branschen.

Kontinuerliga innovationer

Vi uppmuntrar vår kompetenta och uppfinningsrika personal att kontinuerligt utveckla sin expertis och vår interna verksamhet. Hos oss på Saldo så ansvarar all personal för innovationen och Saldo, i sin tur, ansvarar för all personal.