Saldo logo
hero-image
ekonomi

Vad är en lågkonjunktur?

Saldo2023-04-06

Den senaste tiden har det pratats en del om begreppet lågkonjunktur och om vi är på väg in i en sådan. De senaste två åren har varit en utmaning för alla länder i världen, men Sverige har ändå klarat sig relativt bra i jämförelse.

Kan det dock vara så att vi är på väg in i en ny lågkonjunktur i den närmaste framtiden och finns det något man själv kan göra åt saken? Vi reder ut. Läs vidare!

Vad är en lågkonjunktur?

För att beskriva det ekonomiska läget i ett land pratar man om hög- eller lågkonjunktur. Det innefattar då områden som ekonomisk tillväxt, arbetslöshet och inflation. När ett land går in i en lågkonjunktur blir priserna på varor och tjänster högre eftersom konsumtionen sjunker, vilket hände i Sverige under år 2020-2021.

Arbetslösheten ökar även och så även inflationen vilket alltså innebär att du får färre varor för dina pengar. Allt hänger ihop med andra ord. När efterfrågan på varor och tjänster sjunker minskar samtidigt efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten ökar.

Lågkonjunktur konsekvenser

Konsekvensen av att ett land går in i en lågkonjunktur är att det blir mindre ekonomisk tillväxt generellt och att det blir svårare för folk att låna pengar till låg ränta. När räntorna ökar kan färre människor låna pengar till att köpa sitt boende vilket då leder till att bostadsmarknaden stannar av.

När efterfrågan på varor sjunker går företag och industrier ner i produktion och har inte längre behov av så mycket personal. Det får alltså konsekvenser på både individnivå och företagsnivå och kan kännas svårt att påverka i någon större grad eftersom allt hänger samman.

Nästa lågkonjunktur - när kommer den?

För närvarande befinner sig Sverige fortfarande i en lågkonjunktur som experterna förutspår kommer ha stabiliserat sig under år 2022-2023. Sverige var nämligen på väg in i en lågkonjunktur redan innan pandemin på grund av att vi är ett land som är väldigt beroende av import från andra länder för att hålla vår höga standard. När oron i omvärlden ökar på olika håll blir det svårare att garantera den import som man kanske räknat med tidigare, vilket kan bli startskottet på en lågkonjunktur i sig.

Experterna kan aldrig garanterat säga hur den ekonomiska marknaden ska utvecklas men tror att den lågkonjunktur vi just nu befinner oss i bör vara över till 2023 om inget oväntat händer. Men världen är just nu en orolig plats och inga garantier finns. På individnivå finns det inte jättemycket man kan göra åt detta, men om du vill bidra till att skjutsa in landet i en högkonjunktur igen kan du exempelvis:

  • Konsumera mer varor och tjänster

  • Ansök om lån

  • Ät ute på restaurang oftare

  • Åk på en minisemester någonstans i landet

I stort är det svårt att påverka landets hög- eller lågkonjunktur eftersom det beror på världsläget. Men om man stöttar lokalt lite här och där så gör det iallafall skillnad för just den företagaren i stunden. Vi måste alla hjälpas åt att komma på fötter igen efter en kris.

Ansök om ett lån
Dela

Fler liknande

Se mer
ekonomi
https://a.storyblok.com/f/163681/7680x5120/eb227469c4/abonnemangsfalla.jpg

Vad händer om jag inte betalar en räkning i tid?

budget
ekonomi
https://a.storyblok.com/f/163681/3500x2333/f28f11923c/moving-image4.jpg

Har du råd att flytta hemifrån?

ekonomi
hero-image

Tjäna pengar online

Se mer