Saldo logo
investering

Hur kan jag investera i guld?

Saldo2023-06-09

Undrar du hur du kan investera i guld? Du är inte ensam.

Intresset för att investera i guld har ökat allt mer sedan coronapandemins början år 2020. Nu, ca tre år senare, står vi inför fortsatta osäkra tider med hög inflation, svajiga börser och bankkriser.

I sådana situationer kan det vara en god idé att investera i guld på olika sätt, istället för andra typer av aktier och fonder där du snabbt kan bli av med dina pengar beroende på vad som sker på marknaden.

Men varför är guld en bra investering, vilka för- och nackdelar finns det och hur går man tillväga? Läs vidare så ska vi gå igenom hur det ligger till.   

När och varför är det bra att investera i guld?

Guld är en så kallad ädelmetall som det inte finns oändligt av på vår planet. Till skillnad mot pengar som det i praktiken kan tryckas upp hur mycket som helst av. Guld anses vara en ganska säker och stabil investering just på grund av detta faktum. Dessutom brukar priset på guld stiga när det stormar på börsen och värdet på aktier samt fonder sjunker. 

Guldets värde tenderar också generellt att ligga på en stabil och relativt oförändrad nivå om man ska jämföra med valutor och kontanter som kan skifta väldigt mycket under kort tid. Guldet påverkas inte av inflation på samma sätt som andra investeringar kan göra. 

I förebyggande syfte kan det vara bra att sprida ut dina investeringar och addera guld i din investeringsportfölj för att inte lägga alla “äggen i en korg”. 

Fördelar och nackdelar med att investera i guld

Precis som med alla investeringar så kan det finnas både fördelar och nackdelar. Att investera pengar är nästan alltid förknippat med ett visst risktagande, som antingen kan ge bra utdelning, men som också kan innebära mindre eller större förluster. Guld räknas dock som en av de mer pålitliga investeringarna. För att du ska få en tydligare bild över risker och positiva aspekter kommer här en lista över för- och nackdelar med att investera i guld.


Fördelar

  • Du sprider riskerna bland dina investeringar genom att inte bara fokusera på aktier och fonder

  • Till skillnad mot aktier och fonder som tappar värde i oroliga tider så brukar guldet tvärtom stiga i värde. Guldet påverkas inte på samma sätt av exempelvis inflation.

  • Eftersom tillgången på guld är begränsad och inte finns oändligt av tenderar köpkraften att vara bestående. Guld är nästan alltid attraktivt att köpa.

  • Det är enkelt och går snabbt och köpa och sälja guld, dock beroende på vilken guld-produkt det handlar om


Nackdelar

  • Du får endast en vinst om guldpriset stiger i jämförelse med inköpspriset.

  • Om man ser till kort sikt så kan priset på guld vara ganska volatilt beroende på hur världsläget ser ut, även om det på lång sikt håller sig på en stabil nivå.

  • Alla typer av investeringar är en risk, även om guld och andra ädelmetaller anses vara en av de säkraste.

Hur du investerar i guld på olika sätt

Det finns som sagt olika sätt att investera i guld. Innan du gör ditt val är det viktigt att du är på det klara över vad ditt mål med investeringen är. Ser du det som en kortsiktig eller långsiktig investering? Hur ser din risktolerans ut? Etc.

Man kan både köpa fysiska guldtackor, mynt eller guldsmycken. En sådan investering kallas för bullion. 

Du kan även investera dina pengar i så kallade ETF:er (börshandlad fond, Exchange Traded Fund) som handlar med guld. Dessa fonder kan investera i exempelvis råvaruhandel med guld och prisfluktuationer, eller så investerar fonden pengarna i företag som jobbar inom guldindustrin. 

Ett annat sätt att investera i guld är att investera i aktier i guldgruvor. I detta fallet äger du inget fysiskt guld, men värdet på aktierna följer ofta guldpriset väldigt nära. Priserna kan gå upp och ner beroende på hur det går för företagets ekonomi eller hur det går för gruvan generellt på olika områden.

Ansök om lån


Dela

Fler liknande

Se mer
investering
sparande
https://a.storyblok.com/f/163681/602x415/36ee3ecb88/termdepositcard.jpg

Vad är ett fasträntekonto?

investering
tips
hero-image

Långsiktigt sparande

investering
tips
hero-image

Bästa fonderna för långsiktigt sparande

Se mer