Saldo logo
hero-image
vakuutus

Kokenut ja kansainvälinen vakuutusyhtiö Saldo Turvan tarjoajana

Saldo6.4.2023

Saldo avasi uuden palvelun syyskuussa 2020, kun se toi markkinoille kuluttaja-asiakkaille suunnatun Saldo Turva -lainavakuutuksen. Lainavakuutuksella Saldon asiakkaat voivat turvata lainan takaisinmaksun esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalta.

Saldo Turva -vakuutuksen tarjoaa yhteistyössä Saldon kanssa Maiden Life & General. Maiden Life perustettiin vuonna 2007 Tukholmassa ja sitä seurasi vuonna 2016 Maiden General. Yhdessä nämä muodostavat yrityksen, joka tarjoaa asiakkailleen ympäri Eurooppaa mutkattomia ja tehokkaita ratkaisuja talouden turvaamiseen. Tällä hetkellä yrityksellä on huikeat 142 000 vakuutuksenhaltijaa.

Maiden Life & Generalin kotipaikka on Ruotsissa, mutta se laajentaa toimintaansa Euroopassa koko ajan.

-Voimme tarjota vakuutusratkaisuja kaikissa EEA-maissa ja viimeisimpänä olemme avanneet palveluita Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Saksassa, Irlannissa ja UK:ssa. Maiden Life & General tarkastelee nyt myös mahdollisuuksia tuoda asiakkaita suojelevia tuotteita Baltianmaihin, kertoo Daniel Deckers Maiden Generalin toimitusjohtaja.

Yritys pyrkii vastaamaan yhteistyökumppaniensa asiakkaiden tarpeisiin, kun nämä haluavat turvata taloudellisten velvollisuuksiensa hoitamisen. Moderniksi eurooppalaiseksi vakuutusyhtiöksi profiloituva yritys haluaa tarjota läpinäkyviä ja helppoja menettelytapoja, joita nykyajan kuluttajat osaavat jo odottaa ja vaatia.

Lainaturvat yleistyvät - miksi on tärkeää ottaa lainalle vakuutus?

-Jos 2020 on meille mitään opettanut, on se opettanut sen, että kannattaa varautua odottamattomaan! Jos onkin yhtäkkiä siinä tilanteessa, ettei kykene työntekoon sairauden, onnettomuuden tai irtisanomisten takia, eivät yhteiskunnan tuet välttämättä riitä kattamaan menoja. Sen vuoksi on tärkeää vakuuttaa laina, jotta käyttöön jää tarpeeksi varoja oman ja perheen hyvinvoinnin takaamiseksi, toteaa Deckers.

Vaikka Suomessa esimerkiksi asuntolainoja on vakuutettu jo vuosia, on kulutusluottojen ja muiden lainojen vakuuttaminen suhteellisen uusi asia. Vasta viimeisen viiden vuoden aikana, muuttuvien markkinoiden myötä, vakuutukset kulutusluotoille ovat yleistyneet. Asiakkaat ovat tietoisempia lainavakuutuksen ottamisen mahdollisuudesta, sillä uudet rahoituslaitokset ja pankit ovat tehneet lainavakuutuksista näkyvämpiä ja helpommin ymmärrettäviä kuin aiemmin. Sama kehitys on Deckersin mukaan nähtävissä myös Baltianmaissa.

Yhteistyö Saldon kanssa

Jos kaikki menee hyvin, vakuutus toimii kaiken varalta turvana arjessa ja tuo mielenrauhaa. Mutta entä jos jotain kuitenkin sattuu, miten vakuutus auttaa näissä tilanteissa?

-Maiden tarjoaa Saldon asiakkaille kahta palvelua: Saldo Turva -vakuutus kattaa sekä Saldo Lainan lyhennykset että Saldo Limiitin takaisinmaksut. Molemmat ovat maksuturvatuotteita, jotka kattavat asiakkaan maksuvelvollisuudet, jos tämä on työkyvytön sairauden tai onnettomuuden johdosta, joutuu työttömäksi tai menehtyy, kertoo Deckers Saldo Turvasta.

Saldo Turvaa harkitsevan asiakkaan kannattaa miettiä, onko olemassa oleva taloudellinen turva sellainen, että se riittää kattamaan kaikki taloudelliset velvollisuudet. Taloudellisen suoja pitäisi olla niin kattava, että se antaa mahdollisuuden pitää huolta sekä perheestä että itsestä, mikäli jostain syystä ei kykenisi enää työskentelemään.

Saldo Turva vahinkoilmoitus on tehty helpoksi

Jos vahinkoilmoituksen tekeminen tulee ajankohtaiseksi, on Saldo Turva helppo käyttää. Ilmoitus voidaan tehdä täyttämällä lomake, jonka voi ladata MySaldosta, ja liittämällä siihen tarvittavat dokumentit. Toimenpide on nopea ja helppo ja ainoa, mitä vaaditaan, on tarvittavat liitteet työkyvyttömyyden tai työttömyyden todentamiseksi.

Korvausilmoitukset käsitellään aina viipymättä ja asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi kun päätös on tehty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asia on käsitelty ja päätös annettu jo muutamassa päivässä. Kaikki ilmoitukset käsitellään TPA Claims & Adminin toimesta. TPA Claims & Admin on Maiden Life & Generalin pitkäaikainen kumppani Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Ongelmatilanteissa asiakaspalveluun voi aina ottaa yhteyttä. Saldon asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Saldon omaan asiakaspalveluun, joka hoitaa asian asiakkaan puolesta.

Saldo on erittäin tyytyväinen päästessään tekemään yhteistyötä kokeneen ja kansainvälisen vakuutusyhtiön kanssa. Myös Maiden Life & General on yhteistyön aloittamiseen tyytyväinen.

-Olemme oikein iloisia yhteistyöstä Saldon kanssa ja tyytyväisiä, että voimme laajentaa toimintaamme Suomessa turvaamalla yhä useampia asiakkaita maksuturvatuotteillamme. Tämä on ollut innostava projekti ja hyvä esimerkki siitä, miten operaatiot voidaan suorittaa yhteistyössä, iloitsee Deckers.

Yhteistyötä helpottaa se, että Maiden Life & Generalilla on Suomessa edustaja First Insurance, jonka Suomen ja Baltian maajohtajana toimii Pasi Puntari. Yritysten välinen yhteistyö saa toivottavasti jatkoa ja Saldon asiakkaille voidaan tarjota uusia vakuutuspalveluita lähitulevaisuudessa.

Vakuutusyhtiön näkemys nykytilanteesta

Koronan myötä koko yhteiskunta on uudessa tilanteessa ja jokainen kuluttaja varmasti miettii taloudellisen turvallisuuden merkitystä arjessa. Daniel Deckers summaa hyvin nykytilanteen poikkeuksellisuuden:

-Korona on todistanut, että terveydelle ja työtilanteelle voi tapahtua mitä vain, vaikka nauttisi terveellisistä elämäntavoista ja tasapainoisesta elämästä. Koskaan ei tiedä, mitä nurkan takana odottaa. Aika, jota nyt elämme, on hyvin epätavallinen ja se on tuonut keskusteluiden keskiöön oman itsen sekä perheen turvaamisen. Epävarmuus tekee vakuutusten merkityksestä konkreettisempaa, kun tietoisuus erilaisista riskeitä karttuu.

Tämä elämän arvaamattomaksi muuttuminen näkyy myös kiinnostuksena vakuutustuotteita kohtaan. Erityisesti kiinnostusta herättävät palvelut, joilla voidaan tuoda taloudellista turvaa epävakaaseen vuoteen. Mielenrauhaa saa helposti, kun yhdistää lainan sopivaan vakuutustuotteeseen, sillä koskaan ei tiedä, mitä nurkan takana odottaa.

Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
vakuutus
hero-image

Lainaturvavakuutukset yleistyvät

palvelu-uudistus
tiedotteet
hero-image

Uusi palvelu: Saldo Turva -lainavakuutus on avattu

Lisää