Saldo logo
hero-image
yrityslaina
yritysrahoitus

Henkilötakaus vs reaalivakuus yrityslainan vakuutena

Saldo6.4.2023

Yrityslaina on hyvä tapa rahoittaa investointeja, kun on aika esimerkiksi uusia kalustoa tai laajentaa toimintaa. Yrityslainat ovat yleisesti vakuudellisia lainoja eli hakijan on esitettävä lainan maksun varmistamiseksi vakuus tai takaus.

Vakuuksia ja takauksia on erilaisia ja on hyvä ottaa selvää niiden laadusta ennen kuin sitoutuu lainaehtoihin. Mikä ero on kun yrityslainaan otetaan henkilötakaus tai kun sen vakuudeksi annetaan reaalivakuus?

Yrityslainan henkilötakaus lyhyesti

Henkilötakaus tarkoittaa sitä, että yrityksen edustaja tai se henkilö, joka hakee yrityslainaa yrityksen nimissä, sitoutuu olemaan vastuussa lainan maksusta. Henkilötakaus voidaan antaa vain toisen henkilön velasta eli tässä tapauksessa yrityksen lainasta.

Päävelallinen on siten edelleen yritys, joka nimiin laina otetaan, mutta mikäli yritys ei suoriudu lainan maksamisesta, voidaan takaajaa vaatia maksamaan laina. Takaajalla on niin sanottu regressioikeus eli oikeus periä päävelalliselta maksetut osuudet takaisin.

Yrityksen kannalta henkilötakaus on yrityksen kannalta monesti nopeampi ratkaisu, varsinkin kun kyseessä on pieni yritys. Saldon yrityslainaa haettaessa henkilötakaus voidaan hoitaa automaattisella maksukyvyn tarkistuksella, jolla varmistetaan lainanhakijan maksukyky takausta silmällä pitäen. Näin yrityksen ei tarvitse toimittaa lainanmyöntäjälle dokumentteja varallisuudesta ja omistuksista.

Kuka tahansa ei kuitenkaan voi hakea lainaa yrityksen nimissä eikä toimia henkilötakaajana. Tähän vaaditaan yleensä päättävä asema yrityksessä. Ja mikäli yrityksessä on useita päättävässä asemassa olevia henkilöitä tarvitaan näiltä kaikilta tai enemmistöltä yrityslainalle hyväksyntä.

Mitä tarkoittaa reaalivakuus?

Vakuudeton yrityslaina tarkoittaa useimmiten reaalivakuudetonta yrityslainaa. Täysin vakuudeton yrityslaina on lainanottajalle yleensä hyvin kallis eikä lainasummat ole kovin suuria, sillä riskit ovat lainanmyöntäjälle suuret.

Reaalivakuus tarkoittaa sitä, että lainan vakuudeksi on annettu fyysistä omaisuutta. Yrityslainan yhteydessä se voi olla arvokkaita asiakirjoja, laitteita, työkoneita, tuotevarasto tai kiinteistö. Koska lainan vakuutena on arvokasta, fyysistä ja myyntikelpoista omaisuutta, on tällaisen lainan korko yleensä matalampi.

Mikäli yritys ei pysty maksamaan ottamaansa lainaa takaisin, voi lainanmyöntäjä vaatia reaalivakuuden myyntiä. Yrityksen kannalta tämä voi olla hankala tilanne. Jos reaalivakuudeksi on jouduttu antamaan esimerkiksi laitteita, joita käytetään tuotteiden valmistukseen, voi koko yrityksen toiminta olla vaakalaudalla.

Henkilötakauksen ja reaalivakuuksien hyvät ja huonot puolet

Yrityksen tilanne sanelee pitkälti sen, millainen yrityslaina ja sen vakuus tai takaus sopii parhaiten tarpeen rahoittamiseen. Esimerkiksi yrityslaina, jossa on henkilötakaus sopii hyvin tilanteeseen, jossa tarvitaan rahoitusta nopeasti. Sillä on helppo kattaa kassavajeet, kun esimerkiksi asiakkaat maksavat laskunsa myöhässä ja uudet tilaukset on kuitenkin pidettävä pyörimässä.

Mutta kun yrityslaina on harkinnassa, kannattaa punnita ainakin näitä asioita:

Henkilötakauksen hyvät ja huonot puolet:

+Hakuprosessi on yksinkertainen ja nopea

+Lainan saa usein lähes heti

+Maksuvaikeudet eivät aseta yrityksen toimintaa vaaraan

-Lainasumma voi olla pienempi kuin reaalivakuuden vaativa laina

-Takaajalla on vastuu lainasta

Reaalivakuuksien hyvät ja huonot puolet:

+Lainasummat ovat suurempia

+Vastuu takaisinmaksusta yrityksellä

-Lainaprosessi voi olla hidas ja byrokraattinen

-Vakuuksien myyminen voi asettaa yrityksen toiminnan vaakalaudalle

-Laina on vaikeampi saada

Hae Saldon reaalivakuudeton yrityslaina
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
yritystoiminta
yritysrahoitus
hero-image

Mitä tukia pienet yritykset voivat hakea?

yrityslaina
yritystoiminta
hero-image

Yrityksen verokalenteri 2022

yrityslaina
hero-image

Miksi yrityslaina kannattaa hakea?

Lisää