Saldo logo
hero-image
yritystoiminta
yritysrahoitus

Mitä tukia pienet yritykset voivat hakea?

Saldo6.4.2023

Yrittäjyyden aloittaminen voi tuntua hankalalta ja jopa pelottavalta. Yrittäjyys, etenkin kokopäiväinen sellainen tuo mukanaan taloudellisen riskin, sillä mitä jos yritys ei kannatakaan ja yrittäjä joutuu ongelmiin?

Pelko on ihan aiheellinen, sillä yritysmuodosta riippuen yrittäjä vastaa firman veloista omalla omaisuudellaan. Suuri osa uusista yrityksistä kaatuu tai lopetetaan ensimmäisten viiden vuoden aikana. Alku on siis kriittinen vaihe ja pienten yritysten rahoittaminen kannattaa tehdä järkevästi. Taloudellista tukea on saatavissa yrityksen perustusvaiheessa, mutta myös myöhemmin. Erilaisten tukien tunteminen auttaakin yrittäjää huomattavasti. Lue tästä postauksesta vinkit pienten yritysten tukien hakemiseen!

Hyödynnä saatavilla olevat tuet!

Kuten jo edellä mainitsimme, Suomessa yrittäjien saatavilla on erilaisia tukia ja yrittäjiä tuetaan maailmankin mittakaavassa hyvin. Apua on saatavilla neuvojen lisäksi, myös rahan muodossa, jotta yritystoiminnan aloittaminen ei kaatuisi byrokratian tai rahoituksen puutteen viidakkoon. Tukien hakeminenkin on yhdenlainen viidakko, sillä välillä on vaikeaa tietää mitä mahdollisuuksia ja oikeuksia sinulla on ja miten edes aloittaa tukimuotojen selvittäminen.

Koska apua ja tukea annetaan paitsi valtion, myös kuntien tukiohjelmien kautta ja erilaisten hankkeiden kautta, ei kaikkea tietoa tukimuodoista saa yleensä yhdestä paikasta. Tämän vuoksi iso osa tukiin oikeutetuista ihmisistä jättää tuet käyttämättä, sillä joko tietoa tuesta ei ole tai sitä ei osata hakea.

Kaikki saatavilla oleva apu ja tuki kannattaa kuitenkin pyrkiä hyödyntämään. Seuraavassa kappaleessa annamme vinkkejä siihen, mitä tukia on saatavilla ja mistä niitä saa!

Mitä eri tukia on saatavilla

Pienille ja keskisuurille yrityksille on saatavilla erilaisia tukia, joita jaetaan eri vaatimusten ja kriteerien perusteella. Tunnetuin tuki on ehkä niin sanottu starttiraha eli aloittavan yrittäjän tuki. Se on yleensä ensimmäinen tuki, jonka aloittava yrittäjä saa ja sen tarkoituksena on turvata toimeentulo siltä ajalta, minkä yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kestää. Yleensä sitä saa maksimissaan 12 kuukautta ja sitä annetaan silloin, kun yrittäjä on työtön työnhakija, siirtyy kokoaikaiseksi yrittäjäksi tai laajentaa yritystoiminnan sivutoimisesta päätoimiseksi. Starttiraha haetaan TE-toimistolta Oma asiointi –palvelun kautta.

Lisäksi saatavilla on ELY-keskuksen kehittämisavustus yrityksille. Sen voi saada toiminnan kasvattamiseen, uuden liiketoiminnan luomiseen tai kansainvälistymiseen. Omaa rahaa tulee olla vähintään puolet ja tuki keskittyy merkittäviin kehityshankkeisiin. Tuki haetaan ELY-keskuksen verkkosivulta.

Yritys voi saada myös Finnvera- tuen tai lainantakauksen. Saatavilla on myös Leader-rahoitusta hankkeita varten ja muun muassa maaseudun yritysrahoitus, joka ei ole sidottu maatalouteen vaikka nimi saattaisi siihen viitatakin. Tuesta voi lukea lisää ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Lisäksi tukia on jaossa esimerkiksi työntekijän palkkaamista varten ja oppimissopimusta tukemaan palkkatuen muodossa. Osa tuista on siis suunnattu suoraan liiketoiminnan kasvattamiseen, eikä vaatimuksena ole uusi yritys tai edes uusi liikeidea. Kuten jo edellä mainitsimme, myös takauksia on jaossa eli yritys voi saada lainan ilman omaa takausta tai vakuutta, mutta hyvin ehdoin, mikäli sille saa ulkopuolisen takauksen.

Lainoissa vaihtoehtona ovat myös vakuudettoman lainat. Saldon yrityslaina on pienille ja keskikokoisille yrityksille suunnattu yrityslainatuote, jonka puitteissa rahoitusta voi saada jopa 50 000 euroa. Lainapäätöksen voi saada saman tien ja raha on tilillä minuuteissa! Hyödynnä laina pikaiseen tarpeeseen!

Vinkkejä yritystoiminnan aloittamiseen

Kuten jo kerroimme, alku on yritystoiminnassa kriittisin hetki. Silloin kaikki on uutta ja yhtä aikaa tulee handlata yrityksen perustamiseen liittyvä byrokratia, verotuksen suunnittelu, kirjanpito ja muun muassa markkinointi. Tällöin tukien hakeminen on erityisen tärkeää, mutta aikaa selvittämiselle ja hakemiselle tuntuu olevan liian vähän. Silloin kannattaa hakea apua!

Apua voi saada esimerkiksi TE-palveluiden aloittavan yrittäjän palveluista tai Uusyrityskeskuksesta. Suuri tietopankki ovat myös kokeneemmat yrittäjät, joilla on hyvä kokemus esimerkiksi siitä, mitä tukia voi ja saa hakea. Jotta tukien hakeminen ei olisi liian helppoa, on olemassa myös määräaikaisia tukia, kuten korona-avustus.

Selvitä tukiasiat jo ennen yrityksen perustamista, jotta olet varmasti oikeutettu esimerkiksi starttirahaan kun sen hakemisen aika on kädessä! Näin säästät selvää rahaa!

Tutustu Yrityslainaan
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
pk-yritykset
yritystoiminta
hero-image

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

yritystoiminta
hero-image

Pk-yritys ja riskienhallinta

yritystoiminta
pk-yritykset
hero-image

Pienyrittäjän velkajärjestely

Lisää