Saldo logo
hero-image
yritystoiminta
pk-yritykset

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

Saldo6.4.2023

Yritystä perustettaessa ja uuden yrityksen omistajana tulee eteen usein tilanne, jossa ei tiedä oikein mitä tehdä. Palkan nostaminen yrityksestä on yksi näistä tilanteista, sillä se, kannattaako palkkaa nostaa ja kuinka paljon, riippuu hyvin paljon tilanteesta.

Yhtä oikeaa vastausta ei ole ja yrittäjä joutuukin käymään erilaisia skenaarioita mielessään parhaan päätöksen tekemiseksi.

Tässä postauksessa käymmekin läpi erilaiset tavat, joilla yrittäjä voi nostaa palkkaa tai muuta korvausta yrityksestään. Annamme esimerkkejä erilaisten yritysmuotojen vaihtoehdoista ja niistä seikoista, jotka palkan nostossa kannattaa ottaa huomioon!

Huomioi raha-asiat jo yritystä perustaessasi

Yritysmuoto vaikuttaa siihen, millä tavoin yrityksestä saa rahaa ulos ja siihen, millä tavalla yritystä verotetaan. Mikäli olet luomassa uutta yritystä tai muuten vasta suunnitteluvaiheessa, kannattaa apuun ottaa ammattilainen. Kokenut kirjanpitäjä tai tilitoimisto osaa antaa hyviä vinkkejä siihen, millainen yritysmuoto missäkin tilanteessa kannattaa.

Yritysmuodon valintaa ei toki kannata tehdä pelkästään palkanmaksun ja verotuksen kannalta. Käytännönläheinen taloussuunnittelu on järkevää, mutta muut asiat, kuten vastuukysymykset kannattaa ottaa myös huomioon. Toiminimiyrittäjällä ei aina ole kaikkia samoja mahdollisuuksia kuin vaikkapa osakeyhtiöllä, mutta toisaalta osakeyhtiö saattaa olla kalliimpi hallinnollisesti. Yritysmuodon valinta onkin useamman asian summa.

Eri yritysmuodoilla on erilaiset työkalut rahan nostamiseen

Erilaisia yritysmuotoja ovat muun muassa osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, toiminimi ja kevytyrittäjyys, joka on nostanut suosiotaan viime vuosina. Näistä osakeyhtiö on se, jossa yrittäjä ei vastaa yhtiön toiminnasta omaisuudellaan. Toiminimessä vastuu on henkilökohtainen, sillä kyseessä on henkilöyhtiö. Kommandiittiyhtiö asettuu toiminimen ja osakeyhtiön väliin. Kevytyrittäjyys taas on vielä hieman määrittelemätön termi, jossa henkilö laskuttaa tekemästään työstä, mutta ei omista omaa yritystä tai toiminimeä.

Palkan, palkkioiden ja korvausten maksun kannalta osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat ne yritysmuodot, joissa voi nostaa palkkaa. Toiminimessä rahaa nostetaan niin sanottuna yksityisottona. Kommandiittiyhtiö mahdollistaa myös yksityisotot. Osinkoa voi jakaa kommandiittiyhtiössä ja osakeyhtiössä. Kevytyrittäjä saa verotuksellisessa mielessä ainoastaan tuloa.

Se, mikä on sinun yrityksellesi järkevin tapa nostaa rahaa, riippuu siitä, mikä yritysmuoto on kyseessä ja mikä tapa aiheuttaa pienimmät veroseuraamukset. Usein rahaa kannattaa nostaa useammalla tavalla, kuten esimerkiksi palkkana ja osinkona tai palkkana ja yksityisottona. Nämä tulee kuitenkin aina laskea tilannekohtaisesti ja oman veroprosentin mukaan!

Miten yrityksestä voi nostaa rahaa?

Yrityksestä voi nostaa rahaa kaikilla edellisessä osiossa mainituilla tavoilla. Lisäksi rahaa voi ja kannattaa nostaa aina kulukorvauksina ja muina verovapaina korvauksina. Kaikki lailliset keinot yrityksen kulujen kasvattamiseksi kannattaa hyödyntää, sillä näin lasket verotettavaa tuloasi täysin laillisesti.

Sinun kannattaakin selvittää muun muassa kilometrikorvaus, liikuntaetu, työterveys ja päiväraha-asiat ja hyödyntää ne omassa yrityksessäsi. Mikäli olet oikeutettu vaikkapa kilometrikorvauksen verovapaaseen lisään, kannattaa se hyödyntää, sillä näin säästät selvää rahaa. Turhaan ei kannata maksaa liikaa veroja.

Verotus vaihtelee eri tulolajien välillä

Korvausten lisäksi voit nostaa palkkaa, osinkoa tai yksityisottoja. Palkasta tulee aina maksaa tulovero ja lisäksi työnantajan pakolliset maksut. Palkka tulee myös ilmoittaa tulorekisteriin. Osinkoa voi maksaa silloin, kun yritys on tehnyt voittoa. Palkka on yrityksen kulu, sillä kukaan ei tee työtä ilmaiseksi, kun taas osinko maksetaan siitä summasta, joka jää varsinaisen liiketoiminnan voitoksi. Luontoisedut, kuten puhelinetu-, lounas-, tai autoetu ovat osa veronpidätyksen alaista palkkaa.

Palkka vähentää yrityksen voittoa ja pienentää näin sen verotettavaa osuutta. Osinkojen maksu ei pienennä verotettavaa tuloa. Palkasta maksetaan ansiotulovero verokortilla, kun taas osinko jaetaan ansio- ja pääomatuloiksi. Osa osinkotulosta voidaan verottaa huojennetulla, eli pienemmällä veroprosentilla.

Yksityisotot eivät pienennä yrityksen verotettavaa tuloa, eikä niistä tarvitse maksaa henkilökohtaista veroa. Se, kannattaako niitä nostaa, riippuu siis hieman siitä, kumpi veroprosentti olisi edullisempi.

Ota nämä asiat huomioon yrityksen palkanmaksussa

Nyt kun tiedät suurin piirtein ne vaihtoehdot, mitä rahan nostamiseen on, on aika miettiä sitä, kuinka päätös näiden välillä tehdään. Ensimmäinen vaihtoehtoja rajaava tekijä on se, millainen yritysmuoto on kyseessä.

Kun tiedät, mitkä vaihtoehdot sinulla on, optimoi verotus arvioimalla mahdollisimman realistisesti se, paljon yrityksesi liikevaihto ja tulos tulee olemaan. Rahan nostamiseen vaikuttaa se, millainen yrityksen tuotto on suhteessa sen liikevaihtoon ja paljonko arvelet tarvitsevasi palkkaa. Toisinaan nopein keino eli vaikkapa suuren palkan nostaminen kerralla ei ole se keino, jolla optimoidaan verot pidemmällä aikavälillä.

Usein esimerkiksi osakeyhtiön kohdalla voi nostaa palkkaa ja tämän lisäksi hyödyntää huojennettu osinko. Yrityksen nettovarallisuuden kasvu mahdollistaa suuremman huojennetun osingon seuraavina vuosina.

Palkanmaksuun liittyy aina sivukuluja, jotka yrityksen tulee maksaa. Mikäli yrittäjän veroprosentti on pieni, voi se silti kannattaa, sillä palkka vähentää verotettavaa yrityksen tulosta. Yksityisotot ovat yrittäjälle verottomia ja niitä on helppoa tehdä, mutta yritys joutuu maksamaan niistä yritysveron. Oma henkilökohtainen veroprosentti vaikuttaa siis paljon siihen, mitä sinun kannattaa tehdä.

Lähde ratkaisemaan asiaa ottamalla yhteys omaan kirjanpitäjääsi. Arvioi yrityksen liikevaihto ja tulos ja se summa rahaa, minkä itse tarvitset. Hyödynnä verovapaat korvaukset ja muut edut ja suunnittele loppu omaan veroprosenttiisi perustuen.

Hae yrityslainaa Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
pk-yritykset
hero-image

Työhyvinvointi ja tuottavuus pk-yrityksessä

pk-yritykset
hero-image

Parhaat kirjanpito-ohjelmat pienyrittäjälle

yritystoiminta
hero-image

Pk-yritys ja riskienhallinta

Lisää