Saldo logo
hero-image
yritystoiminta

Riittääkö yrityksesi käyttöpääoma? Tunnista nämä varoitusmerkit

Saldo6.4.2023

Tiedätkö mitä käyttöpääoma tarkoittaa? Yrityksen käyttöpääoma tarkoittaa rahoitusta, jolla yritys hoitaa kulut, kun asiakkailta ei ole vielä saatu maksusuorituksia.

Käyttöpääomalla maksetaan muun muassa tuotteiden valmistus, työntekijöiden palkat ja esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa markkinointiin liittyvät kulut. Eli käytännössä käyttöpääoma määritelmä on se osa kassassa olevasta valuutasta, joka kuluu päivittäisen toiminnan pyörittämiseen.

Miten käyttöpääoman laskeminen tapahtuu? Tätä varten on olemassa oma kaavansa: ensin on laskettava yhteen myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus, joista sitten vähennetään ostovelat. Tarvittavat summat löytyvät taseesta ja apuna voi käyttää kirjanpitäjää, joka taitaa laskukaavat ja osaa tulkita luvut oikein.

Käyttöpääoman laskeminen:

vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset

josta vähennetään

ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot

Käyttöpääoman yhteydessä puhutaan usein myös nettokäyttöpääomasta, joten on paikallaan määritellä näiden ero. Käyttöpääoman ja nettopääoman ero on se, että nettokäyttöpääomaa laskettaessa otetaan huomioon myös rahoitusomaisuus ja summasta vähennetään lyhytaikaiset velat.

Yrityksen käyttöpääoman tarve

Käyttöpääomaan on syytä suhtautua vakavasti, sillä mikäli sitä ei ole tai sitä on hyvin niukasti se voi aiheuttaa yritykselle maksuvaikeuksia. Laskut joudutaan maksamaan myöhässä tai palkkoja ei voida maksaa ajallaan.

Käyttöpääoman määrän tarve on hyvin toimiala- ja yrityskohtainen. Tarpeeseen vaikuttaa paljon esimerkiksi se, mitä yritys myy, tarvitaanko tuotteiden valmistamiseen paljon raaka-aineita vai ovatko myydyt tuotteet henkistä pääomaa eli palveluita. Käyttöpääoman merkitys on suurimmillaan silloin kuin valmistetaan tuotteita myyntiin tai myydään tuotteita.

Nyrkkisääntönä voi kuitenkin pitää sitä, että puskuria olisi oltava vähintään muutaman kuukauden menoja vastaava summa. Mikäli toiminta on pääosin tasaista ja kuukaudet kuluvat tasaisesti 2–3 kuukauden pelivara voi olla täysin riittävä.

Näin mikäli yllättäviä alaan vaikuttavia häiriötä ilmenee, on tehtävä isoja investointeja tai yllättäviä kuluja ilmenee, pysyy toiminta hallinnassa eikä korjausliikkeiden tekeminen ole kiinni reaaliaikaisesta kassavirrasta.

Mikäli toimiala on vahvasti sesonkiin sidonnainen on laskettava jo sesongin päätteeksi, että käyttöpääoma riittää koko vuodeksi. Jos esimerkiksi 70 % koko vuoden tuloista saadaan kesä- tai muilta lomakausilta, on kuitenkin laskettava, että ylläpitokustannukset tulevat katetuiksi koko vuoden osalta.

Käyttöpääoman rahoitus

Mikäli käyttöpääoma ei kuitenkaan sellaisenaan riitä, kuten toisinaan voi käydä, vaikka laskelmat olisikin tehty huolella ja pyritty varautumaan kaikkeen. Suuret investoinnit voivat olla välttämättömiä nopealla aikataululla tai kasvavaan kysyntään on vastattava.

Rahoituspalvelut ovat jo vuosia tarjonneet kuluttajille lainaa nopeasti sähköisellä lainahakemuksella ja nyt se on mahdollista myös yrityksille ja yrittäjille. Nykyään yhä useammat modernit rahoitusalan yritykset tarjoavat lainoja yrityksille nopeasti ja vaivattomasti.

Lainapalvelu kannattaa valita huolella ja mikäli mahdollista vertailun avulla. Esimerkiksi Saldon Yrityslainaa hakeva yritys saa yksilöllisen lainatarjouksen, joka on mahdollista hyväksyä heti ja saada näin laina hetkessä yrityksen käyttöön. Saldon Yrityslainaan riittää henkilötakaus, joten se on byrokratialtaan hyvin kevyt.

Pankit ovat perinteinen lähde, kun käyttöpääoman rahoitus on haettava ulkopuolelta. Pankkien byrokratia voi kuitenkin yrittäjän näkökulmasta olla kovin hidasta eikä se tuo apua tilanteessa, jossa rahavirrat ja käyttöpääoma ovat nopeasti etääntymässä toisistaan.

Pankit vaativat yleensä myös vakuuksia lainan takeeksi ja usein yrittäjältä vaaditaan kiinteää omaisuutta tämän vakuuden toimittamiseksi. Tämä voi olla kynnyskysymys monelle yrittäjälle. Toisena vaihtoehtona voi olla varaston muuttaminen valuutaksi ja siten vakuudeksi rahoittajille.

Faktoring voi olla pankkilainaa nopeampi tapa hankkia käyttöpääoman rahoitus. Ulkopuolinen yritys voi joko ostaa myyntilaskusaatavat tai antaa lainaa niitä vastaan. Miinuksena tässä toimenpiteessä on se, että laskusaatavien arvoa ei saa kokonaisuudessaan vaan faktoringia tarjoava yritys maksaa arvosta tietyn prosenttiosuuden.

Varsinkin aloittelevan yrityksen on syytä varautua siihen, että käyttöpääomaa tarvitaan toiminnan alkutaipaleella huomattavasti enemmän kuin vakiintuneessa liiketoiminnassa. Tämä tarkoittaa yleensä myös sitä, että rahoitus on hankittava ainakin osittain luotettavasta ulkopuolisesta lähteestä.

Hae yrityslaina Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
pk-yritykset
yritystoiminta
hero-image

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

yritystoiminta
hero-image

Pk-yritys ja riskienhallinta

yritystoiminta
pk-yritykset
hero-image

Pienyrittäjän velkajärjestely

Lisää