Saldo logo
hero-image
yritystoiminta

Yrittäjä – vältä näitä kompastuskiviä

Saldo6.4.2023

Oman yrityksen perustaminen on parhaimmillaan hauskaa, inspiroivaa ja jännittävää.Useimmiten yrittäjyys saa alkunsa jostakin kiinnostuksen kohteesta tai intohimosta, josta uusi yrittäjä haluaa tehdä itselleen elinkeinon. Ajatus oman itsen herruudesta sekä vapaudesta päättää omat työajat on kiehtova, ja siksi moni innosta puhkuva yrittäjä lähteekin prosessiin sata lasissa.

Kun halutaan perustaa oma yritys, on kuitenkin monia asioita, joita kannattaa harkita tarkkaan jo etukäteen. Perustajan on esimerkiksi laadittava suunnitelma yrityksen investointeja ja käyttöpääomaa varten. Ja jo siinä vaiheessa, kun mietitään yritysideaa ja laaditaan liiketoimintasuunnitelmaa, on pohdittava, mistä saa rahoitusta yrityksen perustamiseen.

Yritystoiminnan alkuvaiheessa tulee avuksi Saldon yrityslaina. Uuden yrityksen voi olla haasteellista saada edullista rahoitusta ja lainaa, sillä useat rahoituslaitokset vaativat, että yritys on ollut toiminnassa jo vuosia. Saldon yrityslaina uudelle yritykselle on helppo ja vaivaton hakea, ja sitä voivat hakea niin pienet kuin isotkin yritykset. Lisäksi yrityslainan voi käyttää niihin kohteisiin, mihin sen tarvitsee, oli kyseessä sitten kassavirran kerryttäminen tai investoiminen.

Kartoita mahdolliset ongelmat heti alkuun

Kun luodaan yritykselle liiketoimintasuunnitelma, on jo siinä vaiheessa tärkeää tarkastella myös haasteita ja mahdollisia matkan varrella tulevia ongelmia. Uusien yrittäjien ensimmäinen kompastuskivi on yleensä liian pieni budjetti. Kun suunnitteluvaiheessa menot on laskettu sentin päälle tai liian alhaisiksi, saattaa toteutusvaiheessa rahalähde tyrehtyä. Tästä syystä rahoituksen on syytä olla yritystä perustettaessa joustava.

Uudet yrittäjät ovat yleensä intoa täynnä, eivätkä he malta aina odottaa, että saisivat oman liikkeensä ovet auki. Kiireisen perustamisvaiheen aikana moni ei kuitenkaan tule ajatelleeksi sitä, että jotta liikkeeseen saadaan asiakasvirtaa, tulee asiakkaiden myös tietää yrityksen olemassaolosta. Tästä syystä yrityksen markkinointi ja nettisivut ovat tärkeässä roolissa jo alusta alkaen.

Mainonnan avuksi löytyy alan ammattilaisia, joiden kanssa voi miettiä, millaiset nettisivut yritykselle tehdään ja miten markkinointi hoidetaan. Lisäksi kannattaa muistaa, että sosiaalinen media ja siinä näkyminen on yrityksille edullista, ellei jopa ilmaista. Ajan tasalla pysyminen on tärkeää, jotta yritystoiminta jatkuu ja rahaa virtaa kassaan.

Yrittäjille on olemassa erilaisia kursseja ja koulutuksia ja näistä uusi yrittäjä saa hyvät eväät yritystaipaleelle. Verkostoituminen on yrittäjälle tärkeää, samoin uusien suhteiden luominen. Erilaiset järjestöt ja kauppakamarit järjestävät yritysjäsenilleen verkostoitumistilaisuuksia ja koulutuksia. Näissä pääsee tutustumaan toisiin yrityksiin ja sitä kautta luomaan mahdollisia uusia liikesuhteita ja liikekumppaneita.

Muista pitää huolta näistä

Uuden yrityksen perustaminen vie alussa paljon voimavaroja, ja itsestä huolta pitäminen on tärkeää. Työpäivät varsinkin alussa venyvät pitkiksi ja lepoaikaa ei jää. Ajanhallinta on ensiarvoisen tärkeää, ja omasta hyvinvoinnista ja riittävästä levosta on huolehdittava. Työntekijöiden tai työharjoittelijoiden palkkaaminen avuksi on myös hyvä vaihtoehto. Saldon yrityslaina uudelle yritykselle tulee avuksi, kun yritystä perustetaan tai tulee tarve palkata lisää henkilöstöä.

Laskutusta ajatellen ja yrityksen kirjanpidon avuksi kannattaa palkata hyvä kirjanpitäjä. Näin yrittäjän voimavarat keskittyvät yrityksen toimintaan ja kirjanpitäjä huolehtii yrityksen kirjanpidosta. Jotta raha virtaa kassaan, on tärkeää, että laskutus hoituu kunnolla ja ajallaan.

Yrittäjä saa lainat Saldolta avuksi, jos esimerkiksi loman ajaksi on palkattava lisäväkeä. Yrityslaina voi tulla tarpeen myös, jos yritystä ollaan laajentamassa tai tehdään uusia investointeja. Yritysluotto on helppo ja vaivaton hakea sähköisesti. Prosessi on automatisoitu ja lainapäätöksen saa sinä päivänä, kun lainahakemuksen jättää. Yrityslaina on hyvä tuki yrittäjän kohdatessa haasteita.

Yrittäjä maksaa tavallisesti myös itselleen palkkaa, mutta palkkatulo on riippuvainen monesta asiasta. Tulosta on tietenkin synnyttävä, jotta palkat voidaan maksaa. Alkuvaiheessa yrittäjä voi hakea starttirahaa tai yrityslainaa. Näin toimintaan saadaan nostetta eikä paineita palkanmaksusta synny. Tärkeää on myös se, ettei yrittäjän omat rahat ja yrityksen omat rahat mene sekaisin. Yrittäjän maksaessa itselleen palkkaa, menee siitä lisäkuluja. Näitä ovat muun muassa sosiaaliturvamaksut, ennakonpidätys, työnantajamaksut sekä YEL-maksu. Henkilökohtainen työeläketurva on lakisääteinen ja yrittäjän vastuulla.

Yrityslainat tulevat yrittäjän avuksi joko yritystä perustettaessa tai matkan varrella. Yrityslainaa voi hakea suomalainen yritys tai yrittäjä, jolla on luottotiedot kunnossa. Saldo tukee yritystoimintaa Suomessa, joten Saldon yrityslainaa voivat hakea kaikenkokoiset yritykset. Lainaa hakiessa on hyvä selvittää yrityksen velanhoitokyky ja miettiä, mikä on sopiva kuukausierä luoton takaisinmaksun kannalta. Kun valitset yrityksellesi Saldon rahoituksen, on yrityksesi toiminta tuettu koko yritystoiminnan keston ajan.

Hae lainaa Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
yritystoiminta
pk-yritykset
hero-image

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

yritystoiminta
hero-image

Pk-yritys ja riskienhallinta

pk-yritykset
yritystoiminta
hero-image

Pienyrittäjän velkajärjestely

Lisää