Saldo logo
hero-image
lainat
korot

Näin vastuullinen luotonanto toimii käytännössä

Saldo6.4.2023

Vastuullinen luotonanto kuulostaa ylevältä, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa lainanhakijan ja sen myöntäjän kannalta?

Laki määrittelee hyvän luotonantotavan ja se toimii vahvana ohjenuorana vastuullisessa luotonannossa.

Vastuullisen luotonannon on näyttävä rahoitusalan yrityksen kaikessa toiminnassa ensimmäisestä asiakaskontaktista ja markkinoinnista lähtien aivan kulutusluoton takaisinmaksuun saakka koskien myös mahdollisia haasteita, joita asiakas saattaa kohdata takaisinmaksun yhteydessä.

Velvollisuus toimia vastuullisesti luoton myöntämisessä

Laissa edellytetään että:

  1. Luotonmyöntäjä markkinoi luottoa selkeästi ja siten, ettei markkinoinnilla heikennetä lainaa miettivän kykyä arvioida ja harkita lainan ottamista huolellisesti.

  2. Lainanantaja ei markkinoi lainaa muiden kulutushyödykkeiden varjolla, vaikka pääasiallisena tarkoituksena on saada kuluttaja ottamaan laina.

  3. Kuluttaja saa lainanmyöntäjältä aina ennen varsinaisen lainasopimuksen solmimista lainasta selkeän selvityksen, jonka avulla lainaa hakeva voi miettiä, onko kyseinen laina juuri hänen tarpeisiinsa ja tilanteeseensa sopiva.

  4. Lainan myöntänyt taho auttaa, neuvoo ja antaa tietoja myös niissä tapauksissa, kun lainan takaisinmaksamisessa on viivästyksiä tai vaarana on, että asiakkaalle syntyy maksuista vaikeuksia.

Tämän lisäksi säädetään luotonmyöntäjän velvollisuudesta varmistaa kuluttajan luottokelpoisuus, todentaa kuluttajan henkilöllisyys ja säilyttää nämä tiedot.

Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lausunut näistä ja avannut lain pykäliä omissa julkaisuissaan.

Esimerkiksi vastuullisuus, neuvominen ja tiedonanto maksun myöhästymisen yhteydessä voi tarkoittaa kirjallista maksumuistutusta.

Vastuullinen luotonanto toiminnassa

Vastuullinen luotonanto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luotonmyöntöprosessi on tarkkaa matematiikka. Kun kuluttaja hakee luottoa, häneltä tietenkin kysellään erilaisia taloudelliseen tilanteeseen liittyviä kysymyksiä sekä mahdollisesti tarkistetaan maksukäyttäytymisen historia sähköisesti.

Aina kuluttajan ja luotonmyöntäjän käsitys taloudellisesta tilanteesta tai maksukyvystä eivät kohtaa. Mutta luotonmyöntäjä ei voi myöntää asiakkaalleen lainaa, josta tämä ei todennäköisesti tule selviytymään.

Tällöin lainanantajan on toimittava vastuullisesti ja tarjottava hakijalle sellaista lainaa, joka on järkevä, vaikka se ei aivan vastaisi hakijan toiveita.

Hakija voi sitten itse tehdä päätöksen, ottaako tarjotun lainan vai ei. Hänellä pitää olla mahdollisuus myös hylätä kyseinen tarjous.

Vastuullinen luotonanto tarkoittaa myös sitä, että lainan hakijalle kerrotaan selkeästi ja hyvissä ajoin kaikki lainaan liittyvät faktat.

Jos lainanmyöntäjän verkkosivuilla joutuu kovasti etsimään tietoja, esimerkiksi hinnastoa, kuukausierän määrää, korkoa, on syytä miettiä, toimiiko yritys vastuullisesti.

Samoin lainaa hakiessa, hakijan on saatava niin kutsutut ennakkotiedot jo hakemusvaiheessa. Myös siinä vaiheessa kun lainahakemus lähenee loppuaan, on hakijalla oltava hyvin selvänä se, mitä on lainaamassa ja mitä kyseinen sopimus pitää sisällään.

Valitettavasti joskus ongelmia kuitenkin jostain syystä syntyy, sillä tilanteethan muuttuvat, työttömyys voi kohdata yllättäen, sairaus voi estää työskentelyn osaksi aikaa tai tapahtuu muuta yllättävää.

Näissä tilanteissa vastuullinen luotonanto tarkoittaa sitä, että lainanmyöntäjä on tavoitettavissa. Asiakaspalvelu on tässä tapauksessa avainasemassa tarjoamassa niitä vaihtoehtoja, jotka on saatavilla.

Mitä joustavammin asiakaspalvelu on tavoitettavissa, sen paremmin asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen.

Saldo.com noudattaa luonnollisesti kaikessa toiminnassaan lakia, asetuksia sekä viranomaisten hyvän luotonmyöntötavan mukaisia toimintaohjeita.

Tietoturva ja asiakkaan henkilöllisyyden varmentaminen

Teknisiä keinoja noudattaa vastuullista luotonantotapaa on varmistaa tehokkaasti ja luotettavasti asiakkaan henkilöllisyys. Asiakkaan henkilöllisyys on varmistettava paitsi lainan hakemisen yhteydessä myös siinä vaiheessa kun asiakas tekee mahdollisia uusia nostoja omalta joustoluotoltaan.

Varmimmat tavat tunnistaa asiakas ja varmistaa henkilöllisyys on verkkopankkitunnusten, eli Tupas-tunnistautumisen, käyttäminen sekä mobiilivarmenne.

Näitä tarvitaan, jotta voi edes aloittaa lainahakemuksen ja tällä pyritään minimoimaan henkilötietojen väärinkäyttö.

Osa asiakkaista ihmettelee, miksi tunnistautuminen tarvitaan aina kun esimerkiksi kirjaudutaan MySaldoon tarkistamaan tai muuttamaan tietoja. Tälläkin luoton käyttäminen pyritään tekemään mahdollisimman turvalliseksi.

Samasta syystä toisen henkilön laina-asioista ei saa tietoja tai niitä ei voi hoitaa ilman kyseisen henkilön nimenomaista, ja yleensä kirjallista, lupaa vaikka tarkoitus olisi hyvä.

Asiakastiedot laina-asioissa ovat luottamuksellisia eikä niitä voida luovuttaa toiselle henkilölle. Poikkeuksena tietenkin viranomaiset.

Rekisteröitynyt luotonantaja

Tact Finance Oy, joka toimii Saldo.com-lainojen myöntäjänä, on Suomen Aluehallintoviraston rekisteröimä luotonmyöntäjä.

AVI ylläpitää rekisteriä luotonmyöntäjistä ja vertaislainanmyöntäjistä luotonmyöntäjien ja vertaislainan välittäjien rekisteröimistä koskevan lain mukaisesti.

Lain mukaan, jotta luotonmyöntäjä voidaan rekisteröidä, on toimijan oltava muun muassa luotettava ja oltava riittävä tuntemus alasta.

Mikäli yritystä ei löydy AVIn ylläpitämästä rekisteristä, ei kuluttaja voi luottaa siihen, että yritys toimii vastuullisesti. Jokaisen luotonmyöntäjän sivuilta olisikin löydyttävä maininta yrityksen rekisteritunnuksesta.

Tact Finance Oy ja Saldo.com löytyvät diaarinumerolla ESAVI/8705/2022.

Hae lainat Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
lainat
hero-image

Rahan lainaaminen ulkomailta

lainat
hero-image

Rahan lainaaminen lapsille ja läheisille

lainat
hero-image

Kertalaina vai joustoluotto? Kumpi kannattaa valita

Lisää