Saldo logo
hero-image
tulostiedote

Saldon 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos budjetoidun mukainen

Saldo6.4.2023

Saldo Finance Oyj keskittyi liiketoimintansa optimointiin Suomessa ja ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset olivat budjetin mukaiset liikevaihdon ollessa 10,1 miljoonaa euroa (13,9 miljoonaa euroa), liikevoitto 5,1 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa euroa) ja nettotulos 3,9 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa). Saldo jatkaa strategiansa toteuttamista laajentamalla toimintaansa maantieteellisesti ja tuomalla markkinoille uusia tuotteita vuonna 2020.

Vuoden 2019 syyskuussa voimaan astunut lakimuutos muutti kilpailutilannetta kulutusluottomarkkinoilla ja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Saldo jatkoi markkinatilanteeseen sopeutumista strategiansa mukaisesti. Yhtiö keskittyi erityisesti ydintoimintaan ja luotonmyönnön optimointiin. Lisäksi Saldo jatkoi investointeja markkinoiden johtaviin digitaalisen markkinoinnin ja asiakashankinnan prosesseihin sekä itse kehitettyyn scoring-järjestelmään. Vuonna 2019 aloitettu toiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin saa jatkoa vuonna 2020, minkä lisäksi Saldo toimintaansa myös maantieteellisesti uusille markkinoille.

Saldo otti käyttöön Open Banking -teknologiaa vahvistamaan vastuullista luotonmyöntöä

Saldo otti harppauksen eteenpäin vastuullisessa luotonmyönnössä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, kun yhtiö otti käyttönsä PSD2:n mukaiset toimenpiteet tilitietojen tarkasteluun. Samalla Saldosta tuli yksi ensimmäisistä Open Banking -tietoja hyödyntävistä luotonmyöntäjistä Suomessa. Open banking -teknologian avulla tunnistamme paremmin asiakkaat, joiden taloudellinen tilanne on heikko ja pystymme näin entistä vastuullisempaan luotonmyöntöön.

Vastuullisuus näkyy myös Saldon luottopäätöksissä. Yhtiö on sopeuttanut luottopäätöksiä ja tuotteiden ominaisuuksia optimoidakseen luotonannon uudessa markkinatilanteessa, mikä on tarkoittanut lainakannan hallittua pienentämistä. Näin ollen yhtiön lainakanta laski 9,9% vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Lasku on ollut tavoitteiden mukaista ja hallittua ja tasaantunut ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella.

Saldo jatkaa pitkän aikavälin strategiansa toteuttamista vastuullisena luotonmyöntäjänä. Nyt optimoiduilla toiminnoilla saadaan myös aikaan paremmin hajautettu ja suojattu lainakanta suomalaiselle liiketoiminnalle.

Saldo keskittyy uusiin tuotteisiin ja maantieteelliseen laajentumiseen

Saldo oli ensimmäinen toimija Suomessa, joka toi markkinoille täysin automatisoidun yrityslainan vuoden 2019 lopulla. Yhtiö on kasvattanut tasaisesti yrityslainan lainasalkkua vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen ajan. Samaan aikaan yrityslainan scoring-järjestelmää on kehitetty ja näin myös yrityslainojen luottopäätöksissä korostuu vastuullinen luotonmyöntö. Lisäksi on otettu huomioon COVID-19: sta vaikutukset, jotka ovat alkaneet näkyä ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Saldolla on mahdollisuus tukea PK-yrityksiä näinä vaikeina aikoina ja PK-yritysten automatisoidun scoring- ja lainausjärjestelmän avulla yhtiö pystyy käsittelemään jopa tuhansia hakemuksia muutamassa tunnissa varmistaen samalla vahvat rahanpesun vastaisen toiminnan (AML) ja asiakkaan tuntemiseen liittyvät käytänteet.

Saldon maantieteellinen laajentumisstrategia käynnistyi toisen vuosineljänneksen alussa, kun yhtiö avasi luotonmyönnön Ruotsissa. Saldo tarjoaa Ruotsin markkinoilla kulutusluottoja ja tutkii mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa PK-yritysten luotonantoon. Maantieteellistä laajentumista on tarkoitus jatkaa vuonna 2020 avaamalla toiminta Liettuassa.

Saldolla on kunnianhimoinen laajentumissuunnitelma loppuvuodelle 2020 ja nämä toimenpiteet vievät Saldoa eteenpäin pitkän aikavälin strategian toteuttamisessa. Saldon tavoiteena on tulla kansainväliseksi rahoituslaitokseksi, joka erottuu muista toimijoista omien luotonmyöntö- ja scoring-järjestelmiensä avulla.

Lisätietoja:

Jarkko Mäensivu

toimitusjohtaja

puhelin: +358 50 470 1006

sähköposti: jarkko.maensivu@saldo.com

Saldo lyhyesti:

Saldo Finance Oyj on suomalainen rahoituspalveluyhtiö ja täysin automaattisten luottoratkaisujen johtava tarjoaja Suomessa. Saldo tarjoaa joustavia luottoja ja autorahoitusta sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Yhtiön edistyksellinen scoring-järjestelmä varmistaa vastuullisen luotonannon, ja oma luotonantojärjestelmä tukee liiketoiminnan kasvattamista myös kansainvälisesti.

Saldo on vakavarainen ja luotettava kumppani, jonka liikevaihto on kasvanut 56 % viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 54 miljoonaa euroa ja liikevoitto 51 % liikevaihdosta. Saldolla oli 27 työntekijää vuoden 2019 lopussa.

Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
tulostiedote
tiedotteet

Saldo kasvoi kansainväliseksi rahoitusyhtiöksi

tulostiedote
hero-image

Q3 2021 Saldo kehitti lainatoimintaansa Ruotsissa

tulostiedote
hero-image

Kansainvälistyminen ja yrityslainatoiminnan kehittäminen tekemisen keskiössä

Lisää