Saldo logo
hero-image
tulostiedote

Saldo Financella oli jälleen vahva vuosi – Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 20 % ja liikevoitto parani 6 %

Saldo6.4.2023

Vuosi 2019 oli automaattisia luottoratkaisuja tarjoavalle Saldo Finance Oyj:lle skaalautuvan kasvun vuosi. Saldo monipuolisti liiketoimintaansa ja kasvatti jälleen tulostaan.

Liikevaihdon että kannattavuuden osalta vuosi 2019 oli yhtiön kaikkien aikojen paras. Saldon liikevaihto kasvoi 19,8 % ja oli 53,9 miljoonaa euroa (2018: 44,9 miljoonaa euroa). Kannattavuus oli edelleen erinomaisella tasolla. Liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuoteen verrattuna 6,20 % ja oli 27,4 (25,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 50,8 (57,3) % liikevaihdosta. Yhtiön taloudellinen asema oli vahva ja omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 83,0 (72,4) %. Vuonna 2019 Saldo maksoi yhteisöveroa Suomeen 5,3 (5,0) miljoonaa euroa.

Saldo Financen toimitusjohtaja Jarkko Mäensivu:

”Tilikausi 2019 on ollut Saldo Finance Oyj:n toiminnassa ensimmäinen skaalautuvan kasvun vuosi, jonka aikana yhtiömme liiketoimintaa monipuolistettiin aloittamalla yritysluototus sekä vahvistamalla yhtiömme markkina-asemaa ja liiketoimintamme tehokkuutta kuluttajarahoituksessa. Optimoimme kuluttajarahoituksen tuoteportfolion tehokkuutta ja tuottosuhdetta voimakkaasti. Liikevaihtomme kasvoi tämän johdosta 19,84 % liikevoiton kasvaessa samanaikaisesti 6,20 %, mikä on erinomainen saavutus ottaen huomioon vuoden aikana voimaan tulleen lakimuutoksen. Kuluttajaluottojen kustannusten enimmäismäärää koskeva sääntely muuttui syyskuussa 2019. Saldo on sopeutunut sääntelyn tuomiin muutoksiin hyvin, sillä oma scoring-teknologiamme ja järjestelmämme mahdollistivat liiketoiminnan muuttamisen uuden säätelyn mukaiseksi välittömästi.

Vuoden 2019 aikana keskityimme strategiamme toteuttamiseen ja onnistuimme monipuolistamaan liiketoimintaamme sekä luomaan perustan liiketoimintamme skaalaamiselle. Lisäsimme näkyvyyttämme markkinoilla ja kasvatimme aktiivisten asiakkaiden määrää merkittävästi. Näillä toimenpiteillä onnistuimme kasvattamaan Saldon tunnettuutta huomattavasti. Myyntikanaviemme laajentaminen ja kehittäminen sekä olemassa olevan asiakaskantamme voimakas aktivointi johtivat parhaaseen lopputulokseen kaikilla keskeisillä mittareilla: antolainaus 103,9 miljoonaa euroa, liiketoiminnan tuotot 53,9 miljoonaa euroa ja EBIT 27,4 miljoonaa euroa.

Yrityksemme nimi muutettiin Tact Finance Oyj:stä Saldo Finance Oyj:ksi 8.3.2019. Lisäksi perustimme Liettuaan tytäryhtiön (Saldo Finance UAB) tutkiaksemme liiketoimintamme skaalaamista Baltiaan.”

Keskeiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Heinäkuussa 2020 Suomen hallitus aikoo tilapäisesti laskea kulutusluottojen korkokattoa koronaepidemian vuoksi. Ainakaan toistaiseksi koronaepidemia ei ole suoraan näkynyt jätettyjen lainahakemusten määrässä, mutta myönnettyjen lainojen määrä on vähentynyt hieman. Vastuullisena luotonantajana haluamme olla ennaltaehkäisemässä asiakkaidemme ylivelkaantumista, ja arvioimme asiakkaidemme maksukykyä tarkasti myös koronan aikana. Olemme muun muassa tarjonneet asiakkaillemme lyhennysvapaita.

Vuonna 2020 jatkamme kasvustrategiaamme ja edistämme Saldon muutosta entistä monipuolisemmaksi, kansainväliseksi rahoituslaitokseksi. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme yritysrahoituksessa. Samaan aikaan jatkamme kuluttajarahoitusta eri tuotteillamme ja tuomme uusia kuluttajaluottoja markkinoille Ruotsissa.”

Lisätietoja:

Jarkko Mäensivu

toimitusjohtaja

puhelin: +358 50 470 1006

sähköposti: jarkko.maensivu@saldo.com

Saldo lyhyesti:

Saldo Finance Oyj on suomalainen rahoituspalveluyhtiö ja täysin automaattisten luottoratkaisujen johtava tarjoaja Suomessa. Saldo tarjoaa joustavia luottoja ja autorahoitusta sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Yhtiön edistyksellinen scoring-järjestelmä varmistaa vastuullisen luotonannon, ja oma luotonantojärjestelmä tukee liiketoiminnan kasvattamista myös kansainvälisesti.

Saldo on vakavarainen ja luotettava kumppani, jonka liikevaihto on kasvanut 56 % viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 54 miljoonaa euroa ja liikevoitto 51 % liikevaihdosta. Saldolla oli 27 työntekijää vuoden 2019 lopussa.

Hae lainat Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
tulostiedote
tiedotteet

Saldo kasvoi kansainväliseksi rahoitusyhtiöksi

tulostiedote
hero-image

Q3 2021 Saldo kehitti lainatoimintaansa Ruotsissa

tulostiedote
hero-image

Kansainvälistyminen ja yrityslainatoiminnan kehittäminen tekemisen keskiössä

Lisää