Saldo logo
hero-image
yrityslaina
yritysrahoitus

Rahoituslaskelman tekeminen ja ulkopuolinen rahoitus

Saldo6.4.2023

Rahoituslaskelma ei ole pakollinen dokumentti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta sen tekeminen on hyödyllinen raportti, sillä sea antaa selkeän kuvan sekä likviditeetistä että rahan liikkeistä.

Lain mukaan pakollista rahoituslaskelman tekeminen on suurille yrityksille sekä tahoille, jotka ovat yleisen edun kannalta merkittäviä (esim. vakuutusyhtiöt ja luottolaitokset. Suuriksi yrityksiksi määritellään yritykset, joiden taseen loppusumma on 20 miljoonaa euroa, henkilöstöä on yli 250 henkeä ja liikevaihto 40 000 000 euroa.

Rahoituslaskelman voi tehdä ennen yrityksen perustamista, mutta sen tekemistä suositellaan kaikille yrityksille.

Mikä on rahoituslaskelma?

Rahoituslaskemalla kartoitetaan yrityksen rahoitus ja sen rahavirrat. Rahaliikenne jaetaan kolmeen luokkaan: liiketoiminta, investoinnit ja rahoitus.

Liiketoiminnan rahaliikenne tarkoittaa niitä varoja, joita yritys kerryttää ydinliiketoiminnastaan. Investointien rahavirtaa lasketaan tässä yhteydessä sekä tehdyt hankinnat että vanhoista hankinnoista luopuminen eli ostetut ja myydyt investoinnit. Tämä auttaa selvittämään, millä hankinnat rahoitetaan. Rahoituksen rahaliikenne tarkoittaa muutoksia omassa ja vieraassa pääomassa eli esimerkiksi osinkojen jakaminen, yrityslainat ja osakeannit.

Nämä kolme rahaliikenteen suuntaa kertovat yhdessä kokonaisvaltaisen ja varsin kattavan näkymän yrityksen rahavirtojen liikkeistä. Kun laskelma on tehty hyvin ja kattavasti se kertoo muun muassa sen, onko haettava lainaa yritykselle ulkopuolisista rahoituslähteistä. Rahoituslaskelma auttaa myös valitsemaan oikean kokoisen yrityslainan. Saldon Yrityslainaa yritykset voivat hakea 2000–50 000 € eli sillä on mahdollista kattaa sekä pienet että keskisuuret hankinnat.

Rahoituslaskelma apuna ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa

Rahoituslaskelma kertoo yksinkertaisesti, paljonko yritykselle tarvitaan rahaa. Kun tavoitteena on saada ulkopuolinen rahoitus yritykselle, on rahoituslaskelman tekeminen välttämätöntä.

Se auttaa yrittäjää kartoittamaan sopivan kokoisen rahoituksen, jolloin vältytään ylisuurelta luotolta eikä toisaalta tulla siihen tilanteeseen, että hankittu rahoitus ei riitäkään ja on ryhdyttävä hakemaan lainaa yritykselle uusista lähteistä.

Laskelmassa rahavarojen muutos lasketaan liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen summana eli nähdään, mistä raha tulee ja minne se menee. Kun tehdään tulevaisuuden suunnitelmia, tämä laskelma auttaa budjetoimaan sen ulkopuolisen rahoituksen määrän, jolla päästään eteenpäin.

Rahoituslaskelmaa tehtäessä on oltava mahdollisimman realistinen ja tarkka. Kaikki hankinnat on kirjattava ja laskettava, mutta toisaalta rahoituksen tarvetta ei ole syytä ylimitoittaakaan. Varsinkin liiketoimintaa aloittavan yrityksen on oltava rahoituslaskelman tekemisessä erittäin tarkka.

Tietysti laskema auttaa tekemään myös korjausliikkeitä. Se paljastaa armotta, millä rahoituksella yrityksen toimintaa pyöritetään ja missä on kehitettävää.

Rahoitus kulkee tiukasti käsi kädessä kannattavuuden kanssa. Näin ollen laskelmiin onkin palattava ja niitä on tarkasteltava tilikauden aikana. Vain siten nähdään onko rahoitukset osattu osoittaa oikealla tavalla ja ovatko ne olleet kannattavia.

Hyvä yrityslaina rahoituksen tukena

Kun tarvittavat laskelmat on tehty, on kartoitettava, mistä ulkopuolinen rahoitus voidaan hankkia. Yhtenä ulkopuolisen rahoituksen lähteenä käytetään yleisesti yrityslainaa.

Yrityslainan hakeminen voi nimenomaan jopa edellyttää rahoituslaskelman tekemistä, mutta ei suinkaan aina. Tietenkin edelleen, laskelma on hyvä tehdä ennen kuin lainaa ryhdytään hakemaan.

Yrityslainan voi nykyään hakea tarpeen mukaan nopeasti ja täysin sähköisesti, jolloin paperidokumentteja ei tarvitse toimittaan luotonantajalle.

Esimerkiksi Saldon Yrityslainan hakemuksen voi täyttää kokonaan sähköisesti eikä sen vakuudeksi tarvita reaalivakuuksia.

Lainapäätös on mahdollista saada välittömästi ja rahat vapautetaan yrityksen käyttöön heti myönteisen päätöksen jälkeen.

Hae Saldon Yrityslaina
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
yritysrahoitus
yritystoiminta
hero-image

Mitä tukia pienet yritykset voivat hakea?

yritystoiminta
yrityslaina
hero-image

Yrityksen verokalenteri 2022

yrityslaina
hero-image

Miksi yrityslaina kannattaa hakea?

Lisää