Saldo logo
hero-image
yritysrahoitus
yritystoiminta

Miten maksuehdon valinta vaikuttaa yrityksen rahavirtaan?

Saldo6.4.2023

Maksuehdoilla voi olla ja onkin suuri vaikutus yrityksen toimintaan ja rahavirtaan. Maksuehdoista sovittaessa on osattava löytää tasapaino asiakkaan kiinnipitämisen ja oman yrityksen hyvinvoinnin väliltä.

Hyvät asiakassuhteet ovat yrityksille tärkeitä. Pitkä ja hyvinvoiva suhde hyvään asiakkaaseen ei synny helposti ja vaatii usein joustoja molemmin puolin. Maksuehdoista on toisinaan tingittävä ja annettava asiakkaalle maksuaikaa, mikäli yritys haluaa pitää yllä hyvää suhdetta. Joustaminen ei kuitenkaan saa asettaa yritystä vaaraan.

Suurten yritysten kanssa liiketoimia tekevät yritykset saattavat kokea olevansa alakynnessä maksuehdoista puhuttaessa. Suuri yritys voi pyrkiä sanelemaan maksuehdot omalle toiminnalleen sopiviksi ja ne voivat olla pienelle yritykselle vähintään kohtuuttomat. Esimerkiksi 90 tai 120 päivän maksuehto ei ole täysin ennenkuulumaton, mutta aiheuttaa pienille yrityksille luonnollisesti vaikeuksia.

Maksuehtojen vaihtoehdot

Yritysten välisiä maksutapahtumia ja niitä koskevia maksuehtoja säätelee maksuehtolaki, jota muutettiin 2015. Maksuehtolaissa säädetään maksuajan maksimista , joka on 30 päivää ellei toisin sovita. Jos halutaan sopia pidemmästä maksuehdosta, se voi olla enintään 60 päivää.

Yritysten välisessä kaupankäynnissä yleiset maksuehdot ovat 10 tai 14 vuorokautta. Näin maksuaika ei venähdä liian pitkäksi, mutta ei myöskään hätkähdytä vastaanottajaa.

Jos maksuehto on 7 päivää, se on usein liian lyhyt, sillä se ei anna vastapuolelle juurikaan aikaa reagoida. Lyhyt maksuaika on toki kassavirran hallinnan kannalta edullisempaa, mutta kannattaa ottaa huomioon, että postitse toimitettu lasku ei nykypäivänä välttämättä edes tavoita vastaanottajaa tässä ajassa.

Jos maksuaika on pitkä, 30 päivää tai jopa yli, se vaatii yritykseltä strategiaa ja joustavuutta. Mikäli kyseessä on iso projekti ja suuri yritysasiakas, voi pyrkiä neuvottelemaan osamaksuista tai ennakkomaksusta, jotta koko summaa ei joudu odottamaan. Kompromisseilla ja sopimisella voi pitää kiinni hyvästä asiakkaasta ja isosta projektista ja pitää samalla oman yrityksen kassan kunnossa.

Maksuehto esimerkki:

  • maksuehto 14 pv ja 30 pv netto

  • maksuehto 10 pv -x%, 10 päivää netto*

  • maksuehto heti

*asiakkaalle voi myöntää alennuksen, mikäli hän maksaa nopeasti

Vinkkejä maksuehdoista sopimiseen

Aina maksuehdoista sopiminen ei onnistu tai kauppakumppanit viivyttelevät muutoin laskujen maksuissa. Näissä tilanteissa voi tukeutua luotettavaan yrityslainaan, jonka voi saada yrityksen käyttöön jopa minuuteissa automaattisen ja sähköisen lainahakemuksen avulla.

Tiivistetysti on muutamia seikkoja, jotka kannattaa kantaa aina mukaan neuvottelupöytään, kun sovitaan maksuehdoista:

1. Kirjaa kaikki aina ylös. Vaikka suullinen sopimus olisikin yhtä sitova kuin kirjallinen, on aina parempi, kun maksuehto on kirjattu ylös. Varsinkin kun asiakkaita on useita ja kaikkien kanssa ei noudata samoja maksuehtoja. Kirjalliset sopimukset toimivat muistisääntöinä.

2. Sovi maksuennakosta tai osamaksusta. Jos kauppa on iso ja asiakas pyytää normaalia pidempää maksuehto, pyri kompromissiin, joka hyödyttää molempia osapuolia. Maksuennakko tai osamaksu tasoittaa kassavirran vajetta ja pitää yrityksen talouden kunnossa.

3. Anna alennus nopealle maksajalle. Muutaman prosentin alennus hinnasta voi kannustaa asiakasta maksamaan nopeammin ja vaalii samalla asiakassuhdetta.

4. Tee taustatutkimusta. Millainen asiakkaasi on? Ei ole lainkaan huono idea tarkistaa kumppanin maksukyky, mahdolliset maksuviivästykset ja suhteet muihin kumppaneihin.

5. Laskuta tehokkaasti. Saatavilla on tehokkaita ja vaivattomia laskutusohjelmia, joita käyttämällä saat laskutuksen kuntoon. Laskujen lähettämistä ei kannata viivytellä, mutta ne on laadittava huolellisesti, jotta se voidaan maksaa heti. Lähetä myös muistutuslasku ajoissa.

Hae Saldon Yrityslainaa
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
yritystoiminta
pk-yritykset
hero-image

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

yritystoiminta
hero-image

Pk-yritys ja riskienhallinta

pk-yritykset
yritystoiminta
hero-image

Pienyrittäjän velkajärjestely

Lisää