Saldo logo
hero-image
yritystoiminta

Kartoita yrityksesi kasvun esteet

Saldo6.4.2023

Tilastokeskuksen julkaisemien tilastojen mukaan yli puolet uusista yrityksistä lopettaa toimintansa viiden ensimmäisen vuoden aikana. Ilmiön taustavaikuttimista merkittävin on liikevaihdon pienuus, eli lopettavilla yrityksillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi asiakkaita.

Asiakkaiden puuttumisen taustalla voi puolestaan olla lukuisia eri tekijöitä aina rahoitusvaikeuksista markkinointiosaamisen puutteeseen.

Tässä artikkelissa pureudumme syihin, jotka hidastavat suomalaisten yritysten edellytyksiä menestykselle. Aihe on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä, sillä Suomen talous on yhä enemmän pk-yritysvetoinen. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Suomen talouselämän vetureita niin kasvun, työllisyyden kuin innovaatioidenkin saralla.

Yleisimmät esteet kasvulle pienillä ja keskisuurilla yrityksillä

Tutkimusten mukaan jopa joka viidennellä yrityksellä on tullut kasvussaan lasikatto vastaan. Lasikatolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys on saavuttanut liiketoimintansa lakipisteen, eikä yrittäjällä ole edellytyksiä ylläpitää kasvua. Kasvun pysähtymisen myötä myös yrityksen kannattavuus alkaa yleensä laskea.

Ennen kuin alat suunnittelemaan oman yritystoimintasi kasvua, kannattaakin kartoittaa, mitkä seikat voivat estää tai hidastaa suunnitelmiasi. Yleisimpiä syitä kasvun pysähtymisen taustalla ovat myynti- ja markkinointiosaamisen puute, ongelmat osaavan henkilöstön saatavuudessa, rahoituksen hankkiminen sekä omistajien itsensä riskinottokyky.

Kokosimme muutaman vinkin, joita voit tarkastella, kun harkitset yrityksesi toimintojen kasvattamista.

Laita yrityksesi rahoitus kuntoon

Yrityksen toiminnan kasvattaminen vaatii investointeja, jotka puolestaan edellyttävät rahaa. Toisin sanoen yrityksellä on oltava tarpeeksi likviditeettiä eli maksuvalmiutta kasvun rahoittamiseen.

Mikäli yrityksellä ei ole riittävästi säästöjä uusien investointiensa toteuttamiseen, tarvitaan vieraan pääomaan tarjoamaa lisärahoitusta. Lisärahoitusta tarjoaa Saldon vakuudeton yrityslaina , joka mahdollistaa yrityksesi kasvuvaiheen investointien rahoituksen nopeallakin aikataululla. Sähköisen hakemuksen myötä yritysrahoitus saapuu tilillesi nopeasti heti lainanpäätöksen jälkeen.

Riskinotto kannattaa – uskalla ottaa riskejä

Tutkimusten mukaan vain kymmenesosa suomalaisista yrityksistä on vahvasti kasvuhaluisia. Kasvuhaluttomuuden taustalla on usein pelko siitä, että kasvuun liittyvät riskit vaarantavat yrityksen tulevaisuuden.

Riskinotto kuitenkin usein kannattaa. Yrityksen kasvu tarvitsee polttoaineekseen voimakkaan tahdon lisäksi riskinottokykyä sekä riskien tunnistamista ja minimoimista.

Mikäli suunnittelet yrityksellesi uusia investointeja, yritysrahoitus on mainio tapa niiden toteuttamiseen. Pieniin investointeihin sopii Saldon vakuudeton yrityslaina, jonka summa on 1 000–50 000 €. Lainan maksuaika on 1–18 kk.

Panosta myyntiin ja markkinointiin

Onko sinulla kaupungin laadukkain tuote, muttei silti riittävästi asiakkaita? Ennen kuin lyöt hanskat tiskiin ja luovut unelmistasi, luo katsaus yrityksesi markkinointistrategiaan. Markkinointistrategia on selvitys siitä, mitä yrityksesi tulisi tehdä määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Erityisesti perinteisillä ja vakiintuneilla toimialoilla kasvaminen edellyttää panostusta markkinointiin. Markkinoinnin kautta sinun on vakuutettava asiakkaat oman tuotteesi erinomaisuudesta verrattuna kilpaileviin tuotteisiin.

Onnistunut markkinointistrategia antaa pohjan markkinointisuunnitelmalle, joka määrittää yksityiskohtaisesti, miksi ja miten markkinointia tehdään. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa esimerkiksi panostusta yrityksen kotisivujen sisältöön uuden visuaalisen ilmeen kautta.

Osaava henkilökunta kasvun tukena

Kasvu voi vaatia yritykseltä erilaisia investointeja. Uusien laitteiden käyttöönoton myötä myös työntekijöiden osaamisvaateet kasvavat, mikä edellyttää henkilöstön jatkuvaa kouluttamista. Kasvuun voi myös liittyä uusia rekrytointitarpeita henkilöstömäärän kasvattamisen osalta.

Lienee sanomattakin selvää, että motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Ennen toiminnan kasvattamista kannattaakin huolehtia siitä, että työhyvinvointiin liittyvät asiat pysyvät kasvuvauhdin mukana. Hyvinvoinnin kasvaessa myös työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvavat, mikä on erityisen tärkeää yrityksen kasvuvaiheessa.

Näin ennakoit ja ylität kasvun esteet

Kasvuun tähtäävän yrityksen kannattaa tehdä itselleen kasvusuunnitelma, joka antaa vastaukset neljään alla olevaan kysymykseen.

Haluammeko kasvaa?

Yrityksen kasvu tarvitsee moottorikseen vahvan tahtotilan lisäksi kasvuun sitoutuneen omistajan sekä osaavan ja motivoituneen henkilöstön.

Ketkä ovat asiakkaitamme?

Potentiaalisten asiakasryhmien tunnistaminen on tärkeää kasvuvaiheen onnistumiselle. Kuka ja ketkä tarvitsevat yrityksemme tuotteita tai palveluita? Mikä on yrityksemme kilpailuetu muihin saman toimialan yrityksiin verrattuna?

Onko meillä edellytyksiä kasvaa?

Kasvusuunnitelmassa tulee kertoa niistä yrityksen resursseista, jotka mahdollistavat tulevaisuuden kasvun. On tärkeää olla tietoinen siitä, mitä kasvu yritykseltä vaatii.

Kasvusuunnitelman muistilista toimii ohjenuorana, jonka avulla yrittäjä luotsaa yritystään kohti kasvua ja tulevaisuutta. Kasvun haasteisiin voi saada Saldon yrityslainaa, jota on helppo hakea sähköisen hakemuksen kautta. Lainasumma on 1 000–50 000 euroa, ja koska kyseessä on koroton yritysluotto, korot ovat alk. 0 %.

Saldon yrityslaina uudelle yritykselle tarjoaa puolestaan vakuudetonta lainaa yritystoiminnan käynnistämiseen tai kasvamiseen liittyviin ponnistuksiin.

Tutustu Yrityslainaan
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
pk-yritykset
yritystoiminta
hero-image

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

yritystoiminta
hero-image

Pk-yritys ja riskienhallinta

yritystoiminta
pk-yritykset
hero-image

Pienyrittäjän velkajärjestely

Lisää