Saldo logo
hero-image
tulostiedote

Saldo jatkoi kehitystä kohti kan- sainvälistä rahoituslaitosta

Saldo6.4.2023

Tilikausi 2020 oli Saldo Finance Oyj:n toiminnassa jatkoa skaalautuvan kasvun rakentamiselle ja sen myötä kehitykselle kohti monipuolista ja kansainvälistä rahoituslaitosta.

2020 kansainvälisen kasvun vuosi

Liiketoiminnan tuotot olivat 34,3 milj. €, mikä vastaa 36,3 %:n laskua verrattuna edelliseen vuoteen. Liiketoiminnan tuotot koostuivat pääasiassa korkotuotoista 25,8 milj. € (35,8 milj. € 2019) ja toimituskuluista 4,6 milj. € (12,9 milj. € 2019). Yhtiön operatiivinen kannattavuus oli tilikaudella erinomainen väliaikaisesta sääntelystä, vallitsevasta koronapandemiasta ja tehdyistä alaskirjauksista huolimatta. Tulos ennen veroja (EBT) oli 14,8 milj. € (26,4 milj. € 2019) ja EBT-marginaali 43,1 % (49,0 % 2019). Yhtiön taloudellinen asema on varsin vahva, mistä parhaana esimerkkinä 96,8 % omavaraisuusaste 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.

Vuoden 2020 aikana liiketoimintaan vaikutti maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja sitä seuranneet sääntelyn muutokset. Vallitsevassa tilanteessa yhtiö onnistui uusilla tuotteilla ja markkinoilla luomaan erinomaisesti pohjaa liiketoimintansa monipuolistamiselle, kehitti olemassa olevista tuotteista erityisesti yritysluototusta sekä lisäsi toiminnan tehokkuutta kuluttajarahoituksessa.

Pandemian vaikutuksesta vuonna 2019 kiristynyt kuluttajarahoituksen sääntely kiristyi entisestään vuoden 2020 aikana, kun Suomessa otettiin käyttöön 1.7.2020 alkaen väliaikainen 10% korkokatto sekä suoramarkkinointikielto kuluttajaluotoille. Yhtiö reagoi näihin nopeasti optimoimalla luotonmyöntökriteerejä ja operatiivista toimintaansa, minkä johdosta liikevaihto laski vain 36,5 % edelliseen tilikauteen nähden. Tilanteeseen nähden suoritus on erinomainen.

Yhtiö myös tarkasti lainaportfolionsa, mikä johti saamisten kirjanpidollisiin alaskirjauksiin. Toimien myötä liikevoitto laski 45,0 % edellisestä vuodesta, mutta liikevoittoprosentti oli kuitenkin erinomainen 44,0% liikevaihdosta. Yhtiön varallisuustilanne parani entisestään tilikauden aikana: likvidit rahavarat kasvoivat 13,9 milj. €, ulkopuoliset lainat lyhennettiin loppuun tilikauden aikana, eikä yhtiöllä ollut lainaa rahoituslaitoksilta tilikauden päättyessä 31.12.2020.

Vuoden 2020 aikana yhtiö keskittyi strategian toteuttamiseen ja onnistui monipuolistamaan liiketoimintaansa sekä edistämään liiketoiminnan skaalausta kansainvälisesti. Yhtiö kasvatti 2020 aikana liiketoimintaansa yritysluototuksen osalta Suomessa, avasi luotonmyönnön kuluttajille Ruotsissa sisaryhtiönsä kautta ja jatkoi investointejaan Liettuan liiketoiminnan avaamiseksi. Liiketoiminnan monipuolistamisen lisäksi yhtiö investoi voimakkaasti IT- ja scoring-järjestelmiensä skaalautuvuuteen tukeakseen uusien tuotteiden kehittämistä ja kansainvälistä laajentumista. Nämä tilikauden 2020 toimet tukivat vahvasti yhtiön kehittymistä kohti monipuolista ja kansainvälistä rahoituslaitosta.

Lisätietoja:

Jarkko Mäensivu

toimitusjohtaja

puhelin: +358 50 470 1006

sähköposti: jarkko.maensivu@saldo.com

Saldo lyhyesti:

Saldo Finance Oyj on suomalainen rahoituspalveluyhtiö ja täysin automaattisten luottoratkaisujen johtava tarjoaja Suomessa. Saldo tarjoaa joustavia luottoja ja autorahoitusta sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Yhtiön edistyksellinen scoring-järjestelmä varmistaa vastuullisen luotonannon, ja oma luotonmyöntöjärjestelmä tukee liiketoiminnan kasvattamista myös kansainvälisesti.

Saldo on vakavarainen ja luotettava kumppani, jonka tulos on pysynyt tasaisena pandemiasta huolimatta. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15 miljoonaa euroa. Saldolla oli 44 työntekijää vuoden 2020 lopussa.

Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
tulostiedote
tiedotteet

Saldo kasvoi kansainväliseksi rahoitusyhtiöksi

tulostiedote
hero-image

Q3 2021 Saldo kehitti lainatoimintaansa Ruotsissa

tulostiedote
hero-image

Kansainvälistyminen ja yrityslainatoiminnan kehittäminen tekemisen keskiössä

Lisää