Saldo logotipas

Saldo Bank tvarumas

Saldo Bank vizija – būti pripažintam tarp tvariausių neobankų. Atsakingai ir tvariai užtikrinti finansinį augimą, atsižvelgiant į aplinkos, socialinius ir su valdymu susijusius veiksnius.

Mūsų visuomenė pamažu stengiasi tapti tvaresnė, todėl norime būti šio labai reikalingo pokyčio dalimi. Mes norime padėti savo vartotojams ir verslo klientams priimti tvaresnius sprendimus tiek suteikdami žinių, tiek finansuodami ekologiškas investicijas ir teikdami rinkai tvarias finansines paslaugas.

Šios strategijos dalis taip pat yra sumažinti bet kokį tiesioginį poveikį aplinkai arba bet kokį neigiamą poveikį, kurį mūsų veiksmai gali turėti visuomenei.

Mūsų vertybės

Savo vertybes suskirstėme į tris sritis: aplinkossaugos, visuomenės ir valdymo.

Aplinkosauga

Mes norime skatinti ekologišką transformaciją visais savo veiksmais, taip pat bet kokiais veiksmais, kurių imasi mūsų klientai, suinteresuotosios šalys ar partneriai. Į naštą aplinkai visada atsižvelgiama natūraliai, nesvarbu, ar keičiame biuro elgseną, rekomenduojame dirbti nuotoliniu būdu, ar planuojame naujus partnerystės sandorius.

Visuomenė

Siekiame, kad Saldo Bank būtų puiki vieta dirbti, taip pat atsakingas partneris mūsų suinteresuotosioms šalims ir visai visuomenei. Kaip įmonė, prisiimame atsakomybę tiek už savo darbuotojų gerovę, tiek už poveikį visuomenei. Veikiame labai jautriame sektoriuje ir suprantame, kad mūsų pasirinkimai ir veiksmai turi įtakos mūsų klientų finansams ir kasdieniam gyvenimui. Dėl šios priežasties mes siekiame, kad galėtume pasiūlyti produktus ir paslaugas už pagrįstą mokestį, kartu vykdydami savo pareigą – pelną savo suinteresuotosioms šalims. Taip pat norime šviesti savo klientus, kaip jie gali atsakingai tvarkyti savo finansus.

Valdymas

Saldo Bank siekia būti saugiu ir patikimu neobanku. Iš esmės esame „fintech“ įmonė ir tai atsispindi visuose projektuose, kuriuos darome. Mūsų darbuotojai yra technologijų specialistai, mėgstantys tyrinėti naujas technologijas ir šiomis technologijomis norime pasiūlyti savo klientams šiuolaikišką ir pažangų bankininkystės būdą. Esame neobankas, reaguojantis į šiandienos poreikius, tuo pat metu žvelgiantis į ateitį, stengiantis numatyti ateities klientų poreikius. Didelė šiuolaikinės bankininkystės dalis taip pat reaguoja į išorės grėsmes ir besikeičiančias taisykles. Saldo Bank atitinka visus su valdymu susijusius reikalavimus ir nuolat stebi bei ieško išorinių grėsmių.

Tikslai ir siekiai

Pasirinkome kelis konkrečius tikslus, kuriais vadovausimės ateinančiais metais ir kurie padės stebėti mūsų pažangą siekiant tapti dar tvaresniu neobanku. Tikslai buvo pasirinkti atsižvelgiant į tai, kur galime padaryti didžiausią teigiamą poveikį, bet taip pat ir remiantis tvarumo rizikos analize, kurioje nusprendėme sutelkti dėmesį į sritis, kuriose rizika yra didesnė. Šie pasirinkti tikslai atitinka bendruosius tikslus, kuriuos Saldo bankas pasirinko teikti pirmenybę iš JT tvaraus vystymosi tikslų.

Aplinkosauga

Teikti tvarius produktus ir paslaugas

Siekiame, kad mūsų produktai ir paslaugos būtų tvarus pasirinkimas finansų rinkoje. Taip pat šviečiame ir rekomenduojame savo gaminius panaudoti ekologiškoms iniciatyvoms ir investicijoms finansuoti. Kalbant apie paskolas verslui, pripažįstame, kad turime pareigą ištirti, kur nukeliauja pinigai, ir nusprendėme kai kurias jautresnes pramonės šakas palikti įmonių, kurioms teikiame finansines paslaugas, ribų.

Siekiame sumažinti mūsų paslaugų naštą aplinkai

Siekiame sumažinti savo tiesioginės veiklos naštą aplinkai ir bet kokį netiesioginį jos poveikį. Mūsų įmonė yra visiškai skaitmeninė ir nepopierinė, o vykdydami savo veiklą siekiame atsakingai vartoti išteklius ir perdirbti visus panaudotus išteklius, kai jie baigiasi.

Sumažinti CO2 emisiją

Mūsų, kaip fintech įmonės, poveikis aplinkai jau yra gana ribotas. Įsipareigojame iki 2025 m. pabaigos sumažinti savo anglies pėdsaką visiškai eliminuojant CO2 emisiją.

Visuomenė

Kad 100% mūsų darbuotojų rekomenduotų mus kaip darbovietę

Siekiame, kad mūsų darbuotojai būtų ne tik patenkinti savo darbu, bet ir kad galėtų jaustis prasmingi darbo vietoje. Sukūrėme gerai veikiančią įmonės dvasią, kurioje mūsų darbuotojai jaučia pasitikėjimą ir jiems suteikiama laisvė savarankiškai priimti sprendimus. Vertiname šią komandinę dvasią ir saugome ją siūlydami vidines skatinimo programas ir įvertiname darbuotojų pasitenkinimą kasmet pildydami klausimynus.

Įvairovė ir darbuotojų įsitraukimas

Saldo Bank yra visa apimanti darbovietė, kurioje netoleruojame jokios diskriminacijos. Manome, kad visi turi turėti lygias galimybes siekti karjeros Saldo Bank, nesvarbu, kokios lyties, tautybės ar amžiaus jie būtų. Siekiame įdiegti absolventų programą, kad studentams būtų lengviau pereiti iš universitetų į darbo rinką, taip pat įsipareigojame siekti geresnio lyčių santykio visose darbuotojų pareigose iki 2025 metų pabaigos.

Daryti teigiamą poveikį visuomenei

Saldo Bank yra žinomas kaip atsakingas skolintojas. Atsakingas skolintojas reiškia, kad prieš suteikdami paskolą atidžiai įvertiname kiekvieną paskolos paraišką, įsitikindami, kad mūsų klientai yra pajėgūs grąžinti paskolas. Taip prisiimame savo socialinę atsakomybę, kad žmonės neimtų daugiau paskolų, nei gali atlaikyti. Mes nenorime, kad mūsų klientai patektų į neigiamą skolų ratą, todėl visada buvome rūpestingi skolintojai, teikėme išteklius ir žinias, kaip valdyti savo asmeninius finansus. Saldo Bank taip pat naudingas visuomenei, nes didina MVĮ likvidumą ir finansavimą. Kalbant apie savo klientus, mes siūlome jiems trumpalaikį sprendimą ir apsauginį tinklą, kad jie galėtų tęsti savo kasdienį gyvenimą, kai to labiausiai reikia. Tai patvirtina ir mūsų vidinė statistika, rodanti, kad daugiausia paskolų imama namų ūkio išlaidoms padengti.

Valdymas

Visada laikytis pramonės saugumo taisyklių ir standartų klientų patogumui

Finansų sektorius yra labai reguliuojama pramonės šaka, todėl norime atitikti visus šiuos reglamentus ir standartus, kartu galėdami pasiūlyti produktus ir paslaugas, atitinkančias mūsų klientų poreikius. Stebime bet kokius atitinkamų teisės aktų ar taisyklių pakeitimus ir greitai pritaikome pakeistus reikalavimus.

To ensure safe and secure handling of customer data

Since we offer financial services, it's a given that we operate with a lot of sensitive information and customer data and this is not something that we take lightly. We have introduced mandatory security training sessions to all of our employees and our employees have restricted access to any customer data. Our employees have been trained to recognize any threats or scams to access our data and we are regularly making internal IT audits to ensure that our systems are not vulnerable to attacks.

Skaitykite daugiau apie Saldo banko tvarumo veiksmus

Skaitykite daugiau
https://a.storyblok.com/f/163681/3840x2160/fa69d10547/uppdatera_inredningen.jpg

Namų atnaujinimas dekoro pagalba – daugiau jaukumo neišlaidaujant

https://a.storyblok.com/f/163681/8192x5464/e27b0cbe93/2022_6_16_saldo_pankki3946-copy.jpg
Indekso ir akcijų fondai. Panašumai ir skirtumai
https://a.storyblok.com/f/163681/5874x3916/6d6efe2a64/backtoschool.jpg
Vartojimo Kreditas
Atgal į mokyklą – atmintinė pirmokų tėvams ir studentams
Skaitykite daugiau