2022-02-01 13:25

Verslo sėkmės paslaptis - MVĮ rizikos valdymas

Nepaisant daugybės šiuolaikinių verslo planavimo metodų, MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės) rizikos valdymas dažnai yra intuityvus ir mažai apgalvotas

Norint užtikrinti visapusišką įmonės atsparumą, MVĮ turėtų būti pasirengę valdyti tiek numatytas, tiek atsitiktines rizikas, ir žinoti, kaip efektyviai su jomis susitvarkyti nepakenkiant savo verslui.

Kodėl rizikos valdymas yra svarbus MVĮ?

Rizikos valdymas gali padidinti personalo verslo rizikos suvokimą ir taip auginti pasitikėjimą jūsų strateginiais tikslais, pagerinti vidinių nuostatų laikymąsi bei padidinti veiklos efektyvumą nuosekliau taikant strategines priemones:

  • Pasitelkus rizikos valdymo planą, įmonės gali pasinaudoti standartizuotomis rizikos ataskaitomis, atlikti ilgalaikę metriką ir įvertinti įvairius darbo įmonėje aspektus;
  • Turint detalų rizikos vertinimo planą, įmonė gali pasirinktinai sutelkti ar paskirstyti savo dėmesį į rizikas įvairiose kategorijose;
  • Sutelkiamas didesnis dėmesys su verslo tikslais susijusioms rizikoms, o tai gali padėti daug efektyviau panaudoti turimus išteklius;
  • Rizikos planas gali pagerinti įmonės veiklos koordinavimą tiek “vidaus”, tiek “išorės” procesuose;

Kokios yra MVĮ potencialios rizikos?

Skirtingi verslai neretai susiduria su vis kitomis juos veikiančiomis rizikomis, visgi yra svarbu susipažinti su pagrindinėmis šešiomis, kurias apsvarstyti turėtų kiekvienas, įmonę steigiantis ar jai vadovaujantis, asmuo:

Saugumo rizika

Tai rizika, kuri dažniausiai įvyksta dėl tam tikros rūšies IT sistemos gedimo. Kibernetinės erdvės piratai tampa vis labiau įgudę ir atkaklesni, o tuo pat metu organizacijos sparčiai renka tiek klientų, tiek savo darbuotojų asmeninius duomenis - šis derinys kelia didelę saugumo riziką, kurios pasekmės gali būti finansiškai ir emociškai didelės.

Finansinė rizika

Pinigų srautai verslo pradžioje yra vienas didžiausių rūpesčių, tad yra labai svarbu apsvarstyti turimų lėšų potencialą ir ar jos bus pakankamos vykdyti įmonės veiklą, išlaikyti darbuotojus bei investuoti į verslo auginimą. Nepamirškite, kad susidūrus su šia rizika visuomet galite pasinaudoti Saldo paslaugomis, kurių pagalba galite gauti net iki 20 000 eurų paskolą!

Verslo trikdžių rizika

Turbūt nėra įmonės, kuri nėra susidūrusi su verslo trikdžiais, kurie vis sugrįžta ir nepaliaujamai testuoja verslo atsparumą. Juk verslo trikdis gali būti kone bet kas - stichinė nelaimė, darbuotojų ligos, vėluojantis prekių gabenimas ar sandėlio perpildymas - svarbiausia yra tai, kaip gerai būsite tam pasiruošę ir kiek efektyviai jums pavyks sumažinti potencialius įmonės nuostolius.

Atsakomybės rizika

Nors kiekvienai organizacijai kyla atsakomybės rizika, MVĮ gali būti labiausiai pažeidžiamos dėl mažesnio nei kitos įmonės dydžio. Darbuotojų sužalojimai, žala turtui ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymas yra atsakomybės rizikos pavyzdžiai, dėl kurių MVĮ gali būti iškelti ypač nuostolingi ieškiniai ir baudos.

Reputacijos rizika

Įmonės reputacija yra vienas svarbiausių faktorių įmonės sėkmei ir tai yra ypatingai svarbu mažoms įmonėms: jei niekas negirdėjo apie jūsų įmonę arba žino tik neigiamus dalykus, greičiausiai jie netaps jūsų ištikimu klientu.

Strateginė rizika

MVĮ dažnai dar verslo pradžioje pasirenka tuo metu esančią tinkamiausią strategiją ir aklai ją seka, nepaisant besikeičiančių konkurentų ar svarbių rinkos pokyčių. Tai gali atvesti jūsų verslą į akligatvį ir kainuoti daug jūsų investuoto laiko ir pastangų.

Kaip sukurti MVĮ rizikos valdymo planą?

MVĮ dažnai neturi didelių išteklių, tad yra labai svarbu gerai apgalvoti rizikos mažinimo strategijas ir jas efektyviai pritaikyti. Pradėkite kurti savo rizikos valdymo planą pasiremdami šiais keturiais žingsniais ir būkite pasiruošę įvairiausiems scenarijams:

Nustatykite riziką - kas dažniausiai kelia grėsmę to paties ar panašaus sektoriaus verslui? Kokios yra potencialios rizikos jūsų įmonei?

Įvertinkite riziką - kokie yra potencialūs nuostoliai? Kaip šie nuostoliai gali paveikti artimiausią įmonės veiklą?

Suvaldykite riziką - kokie būdai galėtų padėti sumažinti riziką prieš ir po įvykusios grėsmės? Kaip galėtumėte sumažinti esamas pasekmes ar apsisaugoti kitą kartą?

Stebėkite ir reflektuokite - ar pasirinkti rizikos valdymo būdai efektyviai padėjo išvengti/sumažino nuostolius? Kokius metodus naudoja kitos įmonės, kurios sėkmingai išsprendė jums rūpimą problemą? Ką darytumėte kitaip sekantį kartą?

Kas įmonėje yra atsakingas už MVĮ rizikos valdymo planą?

Kiekvienas įmonės darbuotojas atlieka svarbų vaidmenį užtikrindamas sėkmingą rizikos valdymą visos organizacijos mastu, pavyzdžiui, buhalteris gali padėti sumažinti finansinę riziką, o profesionali IT specialistų komanda gali pastebimai sumažinti ar net pašalinti saugumo riziką.

Visgi įmonės vadovybei ar jos paskirtiems asmenims tenka pagrindinė atsakomybė už rizikos valdymo plano sudarymą, valdymą bei jo struktūrizuotą ir nuoseklų įgyvendinimą. Šie asmenys yra atsakingi už rizikos stebėjimą ir užtikrinimą, kad ji yra tinkamai valdoma ir nekelianti pavojaus. Įmonės taip pat gali pasitelkti bankus bei profesionalius vidaus auditorius, kurie atlieka nešališkus MVĮ rizikos valdymo veiksmingumo vertinimus bei rekomenduoja galimus nustatyto plano pakeitimus.

Rizikos valdymas gali padėti įmonėms išsaugoti gerą reputaciją, užsitikrinti finansinį stabilumą ir greičiau pasiekti užsibrėžtus tikslus. Kiekviena įmonė susiduria su jai aktualiomis problemomis, tad yra labai svarbu nustatyti būtent jūsų verslui potencialias rizikas bei sukurti veiksmingą rizikos valdymo planą, kuris leis jums jaustis daug užtikrintesniems šviesia kompanijos ateitimi ir jos gyvavimu.

Pildyti paraišką