Saldo logo

Saldo Bank UAB Suomen sivuliike - Perustiedot talletussuojasta

2.10.2023

Saldo Bankiin talletettujen varojen talletussuojasta vastaaLiettuan rahoitusvakausviranomainen (SE Deposit and Investment Insurance)
Talletussuojan suuruusEnintään 100 000 euroa tallettajaa kohti yhdessä luottolaitoksessa. (1)
Useita talletuksia samassa luottolaitoksessaKaikki samassa luottolaitoksessa olevat talletukset lasketaan yhteen ja korvauksen yläraja on 100 000 euroa. (1)
Varoja yhteisomistuksessa olevalla tilillä100 000 euron enimmäiskorvaus koskee jokaista tallettajaa erikseen. (2)
KorvausaikaTalletussuojakorvaukset maksetaan seitsemän työpäivän kuluessa siitä, kun rahoitusvakausviranomainen on tehnyt korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen tai jolloin rahoituslaitos on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan. Korvauksen maksaminen voi kestää yli seitsemän työpäivää sen johdosta, että se maksetaan Saldo Bank UAB:n Suomen sivuliikkeen tallettajille Suomen Rahoitusvakausviraston välityksellä. (3)
Korvauksen valuuttaEuro
YhteystiedotSE Deposit and Investment Insurance Algirdo str. 31, LT-03219 Vilna, Liettua Puh: 8 5 2135657 Sähköposti: idf@idf.lt
LisätietojaLisätietoja Liettuan talletussuojajärjestelmästä on saatavilla liettuaksi ja englanniksi: www.iidraudimas.lt

(1) Mikäli talletuksia ei makseta takaisin luottolaitoksen taloudellisten velvoitteiden laiminlyönnin vuoksi, SE Talletus- ja sijoitusvakuutus (SE Deposit and Investment Insurance) korvaa tallettajien varat. Korvaus on enimmillään 100 000 euroa yhtä luottolaitosta kohden. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus määritellään laskemalla yhteen kaikki yhden tallettajan yhdessä luottolaitoksessa olevat talletukset. Jos tallettajalla esimerkiksi on säästötilillä varoja 90 000 euroa, ja käyttötilillä 20 000 euroa, hänelle korvataan niistä yhteensä vain 100 000 euroa. 

Tietyissä tapauksissa talletussuojan määrä on yli 100 000 euroa: kun aikaisintaan 6 kuukautta ennen talletusten vakuutustapahtumaa, tallettajan tilille hyvitetään rahamäärä, joka on saatu: 

tallettajan omistaman asuintalon myynnistä (enintään 300 000 euroa); 

rahat, jotka tallettaja on perinyt perillisen tai testamentinsaajan ominaisuudessa (enintään 200 000 euroa); 

tallettajan edunsaajana henkivakuutussopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella saamat rahat kuolemantapauksessa (enintään 200 000 euroa); 

tallettajan korvauksena laissa säädetyissä tapauksissa saamat rahat toisen henkilön työssä tai virkatehtäviä suorittaessaan tai vastaavia maksuja suorittaessaan (enintään 200 000 euroa); etuudet tai korvaukset väkivaltarikosten aiheuttamista vahingoista (enintään 200 000 euroa). 

(2) Jos sinulla on yhteinen tili yhden tai usean muun henkilön kanssa, 100 000 euron kateraja koskee jokaista talletuksen omistaja erikseen. 

(3) Korvauksen maksaminen.

Sivuliikkeen sijaintimaan talletussuojajärjestelmä hoitaa talletussuojakorvausten maksamisen pankin kotimaan

talletussuojajärjestelmän puolesta. Suomen Rahoitusvakausvirasto siis hoitaa talletussuojakorvausten maksamisen, mutta pankin kotimaan talletussuojajärjestelmä tekee talletussuojakorvauksia koskevat päätökset ja rahoittaa korvaukset. 

Jos saataviasi ei ole korvattu korvausajan puitteissa, ota viipymättä yhteyttä Suomessa talletussuojasta vastaavaan Rahoitusvakausvirastoon. Lisätiedot: http://talletussuoja.fi.

Talletusvakuutus ei kata seuraavia talletuksia 

 • Muiden luottolaitosten omalla tilillä ja omissa nimissä olevat talletukset; 

 • Omia varoja; 

 • Talletukset, jotka ovat johtaneet tuomioon rahanpesua koskevassa rikosasiassa; 

 • Rahoituslaitosten talletukset; 

 • Palvelunhaltijoiden/-tarjoajien talletukset; 

 • Rahoitusvälitysyritysten talletukset; 

 • Talletukset, joilla ei ole tunnistettuja omistajia (anonyymeillä ja koodatuilla tileillä olevat talletukset); Liettuan tasavallan vakuutuslain mukaisesti toimivien vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöiden talletukset; Yhteissijoitusyhtiöiden talletukset; 

 • Liettuan tasavallan julkisia palveluja koskevassa laissa määriteltyjen valtion ja kunnallisten laitosten ja elinten talletukset, lukuun ottamatta muiden henkilöiden omistamia varoja, joita edellä mainitut laitokset ja viranomaiset pitävät talletustileillä; 

 • Liettuan keskuspankin talletukset; 

 • Talletusvakuutusjärjestelmän osallistujien liikkeeseen laskemat velkapaperit ja velat, jotka liittyvät heidän aksepteihinsa ja velkakirjoihin; 

 • Sähköisen rahan välittäjien sähköisen rahan haltijoilta vastaanottamat sähköiset rahat ja varat vastineena sähköiselle rahalle. 

Edellä mainittujen tahojen talletukset eivät ole talletussuojan alaisia riippumatta niiden sijaintivaltion lainsäädännöstä. 

Talletusvakuutuskorvauksia ei makseta 

 • Talletuksista, varoista, rahasta, arvopapereista ja veloista, jotka eivät ole vakuutuksen kohteena (kuten edellä tässä lomakkeessa on ilmoitettu); 

 • Tallettajille, kun talletukseen liittyviä toimia ei ole suoritettu talletusvakuutustapahtumaa edeltäneiden 24 kuukauden aikana ja talletuksen määrä on alle 10 euroa. 

 • Tallettajille tai muille henkilöille, jotka ovat oikeutettuja saamaan talletusvakuutusetuutta ja jotka on tuomittu rahanpesua ja/tai terrorismin rahoittamista koskevassa rikosasiassa.

Yksityiskohtaiset tiedot talletusvakuutuksen ehdoista, tapauksista, joissa talletukset eivät ole vakuutuksen piirissä, ja talletusvakuutusetuuksien maksamiseen sovellettavista rajoituksista löytyvät SE Talletus- ja sijoitusvakuutuksen verkkosivuilta www.iidraudimas.lt

Talletusvakuutusedun maksun lykkäys Liettuan tasavallan talletusten ja velkojen vakuuttamista sijoittajia koskevassa laissa (ks. www.iidraudimas.lt ) säädetyissä tapauksissa talletusvakuutusedun maksamista voidaan lykätä esim. , jos talletusvakuutusetuuden oikeutta perustelevat tiedot puuttuvat tai syntyy oikeusriita tai tallettajan määräysvalta talletuksesta on rajoitettu.