Saldo logo

Asiakasvalitusten käsittelysäännöt

Asiakasvalitusten käsittelysäännöt (jäljempänä – Säännöt) kuvaavat prosessin jonka mukaan Saldo Bank UAB Suomen sivuliikkeen (Jäljempänä – Pankki)  vastaanottamat valitukset käsitellään. 

Voit toimittaa valituksen Pankille suomen, ruotsin tai englannin kielellä seuraavalla tavalla: 

 • sähköpostitse asiakaspalvelu@saldo.com

 • postitse osoitteeseen Saldo Bank UAB Suomen sivuliike, Lautatarhankatu 10, 00580 Helsinki

 • puhelimitse 010 190100

 • Pankin kirjautumisen vaativan verkkopalvelun kautta

Pyydämme teitä sisällyttämään valitukseenne seuraavat tiedot:

 • valituksen tekijän ollessa luonnollinen henkilö etu- ja sukunimi tai oikeushenkilön tapauksessa oikeushenkilön nimi, y-tunnus sekä edustajan etu- ja sukunimi

 • valituksen päivämäärä;

 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite);

 • riita-asiassa selkeä kuvaus olosuhteista sekä faktoista; 

 • selkeät pyynnöt koskien asian ratkaisua; 

 • mahdollisen edustajan valtakirja tai muu asiakirja, joka ilmaisee oikeuden edustaa asiakasta asiassa 

 • muut dokumentit tai seikat liittyen valitukseen.

Pankilla on oikeus olla vastaamatta anonyymeihin valituksiin, lukukelvottomiin valituksiin ja sellaisiin valituksiin, joita ei ole allekirjoitettu asianmukaisesti sekä sellaisiin valituksiin, jotka on toimittanut henkilö ilman valtuutta siihen.

Valituksia käsitellessä Pankki kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa oikeudenmukaisuuden, kohtuullisuuden, objektiivisuuden sekä puolueettomuuden periaatteita.

Pankki vastaa asiakkaan valitukseen 15 (viidentoista) arkipäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Poikkeustapauksissa, pankista riippumattomista syistä, Pankki voi lähettää asiakkaalle alustavan vastauksen, jossa se ilmoittaa viivästyksen syyt ja määräajan, johon mennessä asiakas saa Pankin lopullisen vastauksen. Lopullisen vastauksen antamisen määräaika ei missään tapauksessa saa ylittää 35 (kolmekymmentäviisi) arkipäivää valituksen vastaanottamisesta.

Jos et ole tyytyväinen Pankin vastaukseen tai et ole saanut vastausta edellä mainitussa määräajassa, sinulla on oikeus saattaa lainasopimusta koskeva erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fI) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainansaajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, kril@oikeus.fi.

Mikäli Pankin palveluja tarjotaan toisessa EU-maassa kuin Suomessa, asiakkailla on oikeus tehdä valituksensa FIN-NET-verkon kautta (saatavilla: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en).p