Saldo logo
hero-image

Yrittäjä - älä anna kulujen yllättää

Saldo6.4.2023

Yrittäjyyteen voi liittyä monia yllättäviä käänteitä, vaikka peruspilarit olisivat kunnossa, liiketoimintasuunnitelma tehtynä ja rahoituskin tuntuisi toimivan. Kaikkeen ei tietenkään voi aukottomasti varautua, mutta mikäli on ainakin tietoinen joistakin riskeistä tai mahdollisista yllätyksistä, ei kaadu heti ensimmäisen yllätyksen tullen.

Suurimmat haittaa tuovat yllätykset liittyvät yllättäviin kulueriin, joihin ei ole budjetoitu ja joihin ei välttämättä rahoitus anna myöten. Yrittäjälle on erittäin tärkeää löytää hyvä yritysrahoitus, jonka puoleen on turvallista kääntyä, kun budjetti paukkuu. Rahoituspalvelut toimivat nykyisin jopa 24 h vuorokaudessa, joten kiireinen yrittäjä voi hoitaa raha-asiansa milloin ja missä vain.

Yrittäjän kulut - nämä saattavat tulla yllätyksenä

Eri vaiheissa yrittämisen kaarta kulurakenne on tietenkin erilainen. Esimerkiksi aloittelevan yrittäjän kannattaa perehtyä jo eri yritysmuotojen perustamiskuluihin, sillä näiden erot saattavat tulla yllätyksenä. Mutta jo vuosia omaa yritystä pyörittänyt konkari voi kohdata kulueriä, joihin ei ole osannut varautua.

Yrittäjän kuluerät voivat johtua täysin hallitsemattomista seikoista, riippuen toimialasta. Maatalousyrittäjää saattaa koetella luonnonvoimat, kun taas rakennusalan yritys voi kärvistellä laitteiden rikkoutumisen kanssa.

Vaikuttavatko nämä kuluerät mahdollisilta omalla alallasi:

1. Laiterikko

Laiterikko voi yllättää lähes minkä tahansa alan yrittäjän. IT-alan työntekijälle tai muuten tietokonetta työssään käyttävälle läppärin yllättävä rikkoutuminen voi olla useamman tuhannen euron investointi. Isojen koneiden kanssa työskentelevälle laiterikko voi tarkoittaa jopa kymmenien tai satojen tuhansien eurojen kuluerää.

2. Työvoimasta syntyvät kulut

Työvoimasta voi syntyä ennakoimattomia kuluja. Esimerkiksi yllättävät pitkät sairauslomat aiheuttavat monenlaisia kuluja yrittäjälle työnantajana.

Sairaana olevalle työntekijälle on maksettava sairausloman aikana korvausta, mutta hänen tilalleen on ehkä otettava uusi työntekijä. Riippuen tietenkin sairausloman pituudesta.

3. Uuden työvoiman palkkaamisen kulut

Positiivinen kulu syntyy uuden työvoiman palkkaamisesta. Toiminta voi yllättäen laajeta ja uutta työvoimaa on palkattava, jotta kysyntään voidaan vastata. Toki tämä on kuluerä, joka voi syntyä yllättäen mutta johon ei voi vastata impulsiivisesti ja hetkessä.

4. Yllättävän suuret tilaukset

Toinen positiivinen yllättävä kuluerä voi syntyä, kun kohdalle osuu pankin räjäyttävä asiakas. Suuren tilaukseen vastaaminen vaatii nopeutta sekä rahoitukselta että muilta toimilta. Varastossa pitää olla rahkeita täyttää sekä olemassa olevat tilaukset että uusi suuri tilaus, joten hankintoja on todennäköisesti tehtävä.

5. Hintojen nousu

Raaka-aineiden hinnat voivat nousta eikä tähän seikkaan ole aina mahdollista varautua täysin. Kun tuotteiden valmistaminen on kalliimpaa kuin aikaisemmin, se nostaa myös ulosmyyntihintoja.

Voi olla, että päädytään tilanteeseen, jossa valmistaminen maksaa enemmän ja tuotteita liikkuu vähemmän. Vaikka myynti yleensä tasaantuu ajan myötä, voi hetkellinen notkahdus aiheuttaa yrityksessä rahoitusongelmia.

6. Asiakkaista johtuvat kassavirtaongelmat

Jos yrittäjän kulut yleensä saavat vastineensa asiakkaiden laskujen maksun myötä, kassavirta voi tyrehtyä mikäli asiakkailla on maksuongelmia. Tähän ei yrittäjänä voi vaikuttaa eikä tätä voi aina ennakoidakaan.

7. Muutto, remontti, luonnonvoimat ja lakot

Yrittäjän kuluerät voivat kasvaa myös toimitilojen muutosten myötä. Muutto suurempaan tilaan tai vanhan tilan remontointi tekee loven budjettiin. Yleensä tämä on jonkin verran ennakoitavissa oleva kuluerä, mutta remontin tai muuton edetessä yllätyksiä voi tulla eteen.

Yllättäväksi kulueräksi voidaan laskea myös luonnonvoimien aiheuttamat ongelmat. Maatalousyrittäjille luonnonvoimat tutuin ongelma ja kuluerän tuottaja, mutta välillisesti näistä voivat kärsiä monien eri alojen yritykset. Myös esimerkiksi lakot logistiikka-aloilla tai satamissa voivat aiheuttaa kulueriä hyvin laajasti.

Varautuminen kuluihin

Kuluihin voi varautua jättämällä mahdollisuuksien mukaan budjettiin varaa yllättäville menoille. Siinä vaiheessa kun rahoitussuunnitelmaa tehdään tai tehdään seuraavan vuoden budjettia, voi budjetoida ylimääräisiin kuluihin tai esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaukseen varoja.

Tähän ei kuitenkaan läheskään aina ole mahdollisuutta eikä kuluja välttämättä osata edes ennakoida. Kannattaakin olla jo valmiiksi katsottuna hyvä yritysrahoitus vaihtoehto eli yrityslaina. Saldon yrityslainalla voit rahoittaa nopeallakin aikataululla yllättäviä kuluja tai täydentää budjettia.

Hae Saldo Yrityslainaa 2000–50 000 €
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
sijoittaminen
säästäminen
https://a.storyblok.com/f/163681/6000x4000/9028389f93/indeksirahastolla_saastoa.jpg

Mikä on indeksirahasto?

https://a.storyblok.com/f/163681/1026x1019/0c65f15ad1/saferfuturesaldo.png

Suomen Pankki päivitti korkolain mukaisen viitekoron 1.1.2024

säästäminen
sijoittaminen
https://a.storyblok.com/f/163681/6192x8256/e632303d68/tilivertailu.jpg

Käyttötili, säästötili vai määräaikainen talletustili?

Lisää