Saldo logo
hero-image
talous

Ylivelkaantuminen ja positiivinen luottorekisteri

Saldo6.4.2023

Ylivelkaantuminen on vakava ongelma Suomessa, sillä ylivelkaantuneiden suomalaisten määrä kasvaa jatkuvasti.

Velkaa on helppoa tehdä, vaikka esimerkiksi asuntolainojen ja muiden vakuudellisten luottojen saaminen ei ole enää itsestäänselvyys. Myös vakuudettomien luottojen ottoa on pyritty hillitsemään, mutta yhä kaikki Suomi velkaantuu entisestään.

Positiivinen luottorekisteri on niin ikään työn alla ja siitä on puhuttu jo pitkään. Joissain maissa se on ahkerassa käytössä, mutta Suomessa sellaista ei vielä ole. Mutta mikä on positiivinen luottorekisteri ja onko sillä jotain tekemistä ylivelkaantumisen kanssa? Lue tämä postaus ja kuulet!

Mitä tarkoittaa ylivelkaantuminen? Onko se suuri ongelma?

KKV:n mukaan ylivelkaantuminen tarkoittaa velkaantumisen hallitsematonta kasvua, josta on haittaa yksilölle, mutta myös koko kansantaloudelle. Yksilön kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi vaikeutta selvitä velkojen maksusta ja päivittäisestä arjesta. Kansantalouden näkökulmasta ylivelkaantuminen tekee talouden alttiiksi erilaisille kriiseille. Ylivelkaantuminen on siis suuri ongelma.

Suomalaisten velasta suurin osa on asuntolainaa. Asuntolainaa on nykypäivänä vaikeaa saada, mutta ennen sitä jaettiin helpommin. Vuoden 2008 lama muutti tämän. Lainaa on kuitenkin kotitalouksilla keskimäärin paljon ja ylivelkaantumiseen halutaan puuttua muun muassa säätämällä maksimitakaisinmaksuaikoja ja rajoittamalla esimerkiksi lyhennysvapaita. Myös lainojen maksimimäärää halutaan hillitä, jotta yhden henkilön lainataakka ei kasvaisi mahdottomasti.

Kulutusluotot, kuten vakuudettoman pikalainat ovat kuitenkin myös yksi velkaantumisen syistä. Lainoja on helppoa ottaa ja ne saa tilille välittömästi. Valtion taholta mietitäänkin erilaisia keinoja suitsia niiden avulla velkaantumista. Näitä ovat muun muassa jo asetettu lainojen korkokatto.

Miten positiivinen luottorekisteri eroaa negatiivisesta luottorekisteristä?

Positiivinen luottorekisteri on rekisteri, josta luotonantaja näkee asiakkaan tärkeimmät taloustiedot. Näihin kuuluvat muun muassa kuluttajan lainojen määrä, tulot ja se, onko hänellä mahdollisesti joitain maksuviiveitä. Kyseessä ei siis ole negatiivinen rekisteri, josta näkee ainoastaan maksuhäiriömerkinnät vaan kaikille yhteinen tietopankki asiakkaan rahatilanteeseen liittyen.

Esittelimme positiivisen luottorekisterin jo vuonna 2018, joten tarve sellaiselle on ollut olemassa jo pitkään. Tuolloin kerroimme, että vuonna 2006 positiivista luottorekisteriä ja sen tarvetta selvitettiin, mutta todettiin, että sen ylläpitäminen olisi liian kallista sen tuomiin etuihin nähden. Kerroimme myös siitä, kuinka positiivisen rekisterin avulla luotonantaja saisi hyvän yleiskuvan asiakkaan maksukyvystä ja -halukkuudesta jo ennen lainan myöntämistä. Näin riskiarvion tekeminen helpottuisi.

Nykyisessä tilanteessa käytössä on negatiivinen luottorekisteri. Usein kun ihminen joutuu maksuongelmiin ja saa merkinnän rekisteriin, asia on kuitenkin jo mennyt liian pitkälle ja ongelmaa on vaikeampi korjata. Positiivinen luottorekisterisi palvelisikin ennen kaikkea vastuullista luotonmyöntöä, koska kukaan ei halua ajaa asiakkaitaan maksuongelmiin. Nykysääntöjen mukaan lainoja ei myönnetä henkilöille, joilla on maksuhäiriömerkintä, mutta koska merkinnät tulevat viiveellä, kuluttajan maksukykyä on toisinaan vaikea arvioida.

Milloin positiivinen luottotietorekisteri voitaisiin saada käyttöön?

Useissa maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa positiivinen luottotietorekisteri on jo käytössä ja esimerkiksi lainan, luottokortin tai puhelinliittymän avaamiseksi tulee olla näyttöä siitä, että positiivista rekisteriä on kerätty tarpeeksi. Hyvää luottotietoa kerryttää muun muassa luottokortin käyttö ja laskujen pois maksu ajallaan. USA:ssa ollaankin hyvin tyytyväisiä rekisteriin, mutta paikallinen yhteiskunta eroaa monin tavoin suomalaisesta.

Vero.fi:n mukaan positiivista luottotietorekisteriä koskeva laki on tullut voimaan 1.8.2022 ja rekisterin odotetaan tulevan käyttöön vuonna 2024. Rekisteriin kirjataan muun muassa suomalaisten luotot, niiden suuruus ja niiden lyhennykseen liittyvät maksutapahtumat. Lisäksi rekisterissä on yli 60 päivää jatkuneet maksuviiveet.

Luottotietorekisterin kehitystyö on alkanut ja etenee toistaiseksi aikataulussa. Voidaankin olettaa, että vuoden 2024 huhtikuussa ensimmäinen vaihe työstä on valmiina ja kulutusluotot löytyvät rekisteristä. Täysin valmis rekisterin odotetaan olevan keväällä 2026, jolloin siitä löytyvät kaikki kotimaiset ja ulkomaiset luotot sekä yksityishenkilöiden, että elinkeinonharjoittajien osalta.

Luottotietorekisteriin liittyy paljon kysymyksiä ja kehityshanke on pitkä. Tarkoituksena on kuitenkin se, että se saadaan käyttöön ja sen avulla suomalaisten ylivelkaantumista voidaan rajoittaa kieltäytymällä luotonmyönnöstä myös silloin, kun maksuhäiriömerkintöjä ei ole. Näin luotonantaja voi tehdä vastuullisia päätöksiä kuluttajan puolesta.

Se, kuinka hyvin järjestelmä tulee toimimaan ja mihin kukin luotonantaja oman velkaantumisrajansa asettaa on toinen kysymys. Esimerkiksi kiinnostus asunnon omistamista kohtaan on kuitenkin jo nyt yleisesti laskussa, joten pientä valoa näkyy tunnelin päässä myös esimerkiksi suurten asuntolainojen suhteen.

Hae lainaa Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
talous

Talouskatsaus 2023

talous
nuoriso

Kuinka tienata rahaa nuorena

talous

Harmaa talous

Lisää