Saldo logo
hero-image
pk-yritykset
yritystoiminta

Työvoiman vuokraus tai alihankinta?

Saldo6.4.2023

Yrittäminen on kokonaisvaltaista, sillä varsinaisen toiminnan tai työnteon lisäksi pienen tai keskisuuren yrityksen omistajan tulee huolehtia myös monista muista tehtävistä. Näitä ovat esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen pitäminen ajan tasalla.

Raportointi, sähköposteihin vastaaminen, tilojen pitäminen kunnossa ja niin edelleen. Tehtävien määrä ja laatu riippuu toimialasta ja yrityksen koosta, mutta tehtävää on todella paljon.

Toisinaan pienelle yritykselle syntyykin tarve tai halu ulkoistaa tiettyjä tehtäviä. Tarve voi olla hetkellinen tai pysyvä tai se voi vaihdella eri aikoina. Tällaisessa tilanteessa työntekijän palkkaaminen ei ole välttämättä järkevää vaan fiksumpaa olisi valita jokin muu ratkaisu. Mitä vaihtoehtoja yrittäjällä tällöin on? Lue tämä postaus ja kuulet!

Mitä on työvoiman vuokraus?

Tilanteessa, jossa yrittäjä toimii vaikkapa rakennusalalla tai muulla alalla, jolla tarvitaan ”suorittavan työn” tekijää, voi työvoiman vuokraus olla vaihtoehto väliaikaiseen tai muuttuvaan työvoimapulaan. Vuokratyöntekijä ei ole varsinainen alihankkija tai kausityö-sopimuksella työskentelevä työntekijä vaan työvoimaa vuokraavan yrityksen listoilla oleva henkilö, jonka saa vuokrattua vaikkapa vain yhtä päivää tai työvuoroa varten.

Työvoiman vuokraus on sopimukseen perustuva järjestely, jossa yritys vuokraa toiselta yritykseltä työntekijän vastiketta, eli yleensä rahaa, vastaan. Vuokraava yritys, eli niin sanottu käyttäjäyritys valvoo työntekijän toimintaa, mutta varsinaisen palkan ja muut työnantajavelvoitteet hoitaa vuokraava yritys. Käyttäjäyritystä ja vuokrayritystä sitoo kahden elinkeinonharjoittajan välinen velvoiteoikeudellinen sopimussuhde.

Työvoimaa vuokraavat useat sitä varten perustetut yritykset, joita kutsutaan myös nimellä henkilöpalveluyritykset. Kun vuokrausta verrataan alihankintaan eli vaikkapa freelancerilta tai toiselta yritykseltä ostettuun työhön, on erona se, että vuokrauksessa on aina välissä vuokraava yritys. Freelancer tai muu alihankkija voi laskuttaa yritystä suoraan tai esimerkiksi tehdä työtä verokortilla palkkasuhteessa. Kausityöntekijät eivät usein myöskään ole vuokratyöntekijöitä, sillä heidät otetaan niin ikään palkkalistoille paitsi toki silloin, kun he tulevat vuokrafirman kautta, joka on sekin mahdollista.

Mistä apukäsiä missäkin tilanteessa?

Edellisessä osiossa esittelimme useita eri vaihtoehtoisia työvoiman hankinnan keinoja. Näitä ovat siis esimerkiksi työvoiman palkkaaminen, työvoiman vuokraus, freelancerin palkkaaminen tai kausityösopimuksen luominen työntekijän kanssa. Mikään tavoista ei ole ultimaattisesti paras, sillä se, miten työvoimaa lähdetään lisäämään, riippuu puhtaasti tilanteesta ja tarpeesta, sekä siitä millaista työtä tehdään ja millaisella toimialalla.

Ennen vanhaan työntekijän palkkaaminen oli helppoa ja työn teettäminen muutenkin vähemmän byrokraattista. Nyt täytyy kuitenkin ottaa huomioon verotukselliset seikat, työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, sekä esimerkiksi työnantajan kulut, joita palkanmaksusta kertyy. Myös työ on muuttunut aikojen saatossa, eikä vakituinen työpaikka eläkeikään asti ole enää ihanne. Osa työntekijöistä tekee mielellään vuokratyötä tai toimii freelancereina, sillä tällöin omiin työaikoihin voi vaikuttaa enemmän ja vapauden määrä kasvaa vaikkakin toki epäsäännöllisten tulojen hinnalla.

Työvoiman palkkaaminen eli uuden työntekijän palkkaaminen on hyvä idea silloin, kun arvioi, että työn määrä tulee pysymään samana tai kasvamaan lähitulevaisuudessa eli työntekijä ei jää pyörittelemään peukaloitaan vaan tuottaa yritykselle rahaa työpanoksellaan myös jatkossa. Miinuspuolia on se, että palkan lisäksi tulee maksaa muut työnantajakulut ja irtisanomisaika on pitkä eli työntekijästä ei pääse eroon kovin nopeasti mikäli tilanne muuttuu. Hyvä puoli on se, että kun työntekijän kerran kouluttaa, se riittää, sillä ihminen ei vaihdu jatkuvasti. Tähän kategoriaan kuuluvat myös kausityösopimukset, joita hyödynnetään etenkin matkailun ja maatalouden aloilla. Kausityöläisten palkkoja maksavan kannattaa hyödyntää Saldo yrityslaina, mikäli tuotot ovat vasta matkalla ja palkkojen eräpäivä lähestyy.

Freelancerin tai muun alihankkijan etsiminen kannattaa silloin, kun tarvitaan epäsäännöllisesti tai tietyn aikaa työntekijää tiettyyn tehtävään. Tässä etuna on se, että yleensä alihankkija laskuttaa, eli työnantajakuluja tai työsuhdetta ei synny. Saman alihankkijan voi myös pyytää aina takaisin, mikäli lisätyötä löytyykin. Miinuksena on se, että hyvän työntekijän löytäminen vapailta markkinoilta voi olla työlästä, eikä takuita työn laadusta tai oikea-aikaisesta suorittamisesta ole.

Työvoiman vuokraus on oikea ratkaisu silloin, kun tarvitaan työntekijä tietyksi aikaa tai ei voida olla varmoja siitä, että tarve on pysyvä. Etuna on se, että vuokraaja hoitaa byrokratian, kuten palkanmaksun ja käyttäjäyritykselle tehdään vain lasku. Työntekijästä pääsee nopeasti eroon tilanteen muuttuessa, mutta pahimmillaan työntekijä vaihtuu usein ja koulutus tulee aloittaa aina uudelleen ja uudelleen.

Tutustu Yrityslainaan
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
pk-yritykset
hero-image

Työhyvinvointi ja tuottavuus pk-yrityksessä

pk-yritykset
hero-image

Parhaat kirjanpito-ohjelmat pienyrittäjälle

pk-yritykset
yritystoiminta
hero-image

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

Lisää