Saldo logo
remontti
energiansäästö

Taloyhtiön energiatodistus - mitä minun tulisi tietää?

Saldo3.10.2023

Nykyään taloyhtiöillä tulisi olla energiatodistus, mutta usein sitä ei kuitenkaan ole. Tämä ei ole ollut varsinainen ongelma, sillä käytännössä todistusta on tarvittu ainoastaan myyntitilanteissa. Usein silloinkin asia on jäänyt usein tarkastamatta ja Suomessa onkin hurja määrä sellaisia taloyhtiöitä, joilla ei todistusta edelleen ole.

Tähän tulee kuitenkin muutos, sillä EU puuttui asiaan ja teki uuden energiatehokkuusdirektiivin. Mistä on kyse ja kuinka tämä vaikuttaa suomalaisiin taloyhtiöihin? Lue tämä artikkeli ja kuulet! 

Mikä on taloyhtiön energiatodistus ja mistä sen saa?

Suomen lain mukaan jokaisella taloyhtiöllä tulee olla energiatodistus. Se on voimassa 10 vuotta ja tulee uusia ennen kuin edellinen menee vanhaksi. Käytännössä energiatodistusta tarvitaan silloin, kun taloyhtiöstä myydään tai vuokrataan kohde. Uusiin rakennuksiin tulee hankkia energiatodistus jo rakennusaikana.

Energiatodistuksen laatii aina ammattilainen ja siihen tehdään vaaditut laskelman muun muassa ympäristöministeriön asetukset ja ohjeet sekä kunnan rakennusmääräykset huomioiden. Energiatodistuksesta näkee muun muassa rakennuksen perustiedot, energiatehokkuusluokan, toteutuneen energiankulutuksen ja ostoenergian määrän energiamuotokertoimella huomioituna.

Lisäksi todistuksessa esitellään toimenpide-ehdotukset, joiden avulla energiatehokkuutta voitaisiin parantaa. Se hyödyttääkin paitsi taloyhtiötä, myös muun muassa yhtiöstä asuntoa ostavaa tai vuokraavaa henkilöä.

Energiatodistuksesta näkee kuinka paljon energiaa talo kuluttajaa ja suositellaanko taloon tai rakennukseen esimerkiksi energiaremonttia. Se kannattaakin ehdottomasti katsoa läpi ostovaiheessa, sillä korkea energiankulutus tarkoittaa suurta energialaskua, eli vaikkapa sähkölaskua tai kaukolämmön hintaa. Energiatehokkaasta asunnosta voi saada paremman myyntihinnan.

Energiatodistuksen saa tilaamalla ammattilainen käymään kohteessa. Sen laatiminen voi kestää muutamasta tunnista päivään. Asunnon ostaja tai myyjä saa rakennuksen energiatodistuksen käsiinsä energiatodistusrekisteristä osoitteesta https://www.energiatodistusrekisteri.fi/

 

Mikä on EU:n energiatehokkuusdirektiivi ja kuinka se vaikuttaa meihin?

Energiatodistuslaki on jo vanha ja jokaisella talolla on pitänyt olla todistus jo vuosia. Asia on kuitenkin ajankohtainen nyt, sillä EU vahvisti myönteisen kantansa suhteessa uuteen direktiiviin, joka voisi pakottaa myös meitä Suomessa remontoimaan taloja ja taloyhtiöitä jotta niistä tulisi tarpeeksi energiatehokkaita.

EU:n kannan mukaan uusien rakennusten tulee olla päästöttömiä vuodesta 2028 alkaen. Tavoitteena on täysin ilmastoneutraali rakennusala vuoteen 2050 mennessä. Olemassa olevien, peruskorjattujen talojen kohdalla tiedossa on energiaremontti, sillä niiden on saavutettava energiatehokkuusluokka E viimeistään vuonna 2030 ja D vuonna 2033.

Jokaisen jäsenmaan kansalliseen suunnitelmaan on jätetty pelivaraa sen verran, että tavoitteisiin pääsemisen toimenpiteet ovat maiden omissa käsissä. Käytännössähän tämä tarkoittaa muun muassa erilaisia tukitoimia, sillä remontointi on kallista ja kotitalouksia ja taloyhtiöitä tulee tukea. Se, remontoidaanko osa kohteista jää niin ikää valtioiden päätettäväksi, sillä direktiivi antaa mahdollisuuden myös poikkeuksiin.

Käytännössä uusi direktiivi siis tarkoittaisi sitä, että myös Suomessa taloja tullaan remontoimaan paljon tulevina vuosina. Esimerkiksi aurinkoenergian määrä tulee lisääntymään, sillä se mainitaan erikseen rakennusten energianlähteenä EU:n direktiivissä. Tämä kaikki tietää tarkempaa valvontaa, energiatodistusten tutkiskelua ja uusintaa ja rahanmenoa.

Milloin energiaremontti on tarpeen?

EU:n direktiivissä määritellään tarkkaan se, kuinka energiatehokas taloyhtiön tulee olla. Toki direktiivi koskee myös kuluttajia ja omakotitaloja, joten se tulee vaikuttamaan kaikkiaan jopa puoleen suomalaisista kerros- ja omakotitaloista. Jotta tiedetään taloyhtiön energiatehokkuus nyt, tulee se tutkituttaa asiantuntijalla, joka laatii energiatodistuksen. Toimeen kannattaakin ryhtyä pikimmiten, sillä voi olla, että pian jopa todistuksen saaminen voi viipyä ja energiaremonttia tekevien yritysten työjonot kasvavat ja hinnat sen mukana.

Toisin sanoen jo pelkän direktiivin vaatimusten täyttämisen vuoksi toimeen kannattaa ryhtyä pian. Energiaremontti on kuitenkin järkevää myös taloyhtiön kannalta. Nostamalla energiatehokkuutta sähköä ja energiaa säästyy ja se näkyy etenkin nykyisillä sähkön hinnoilla suoraan rahapussissa. Vaikka hinnat laskivat, ei voida ennustaa milloin jokin uusi tilanne sähkömarkkinoilla nostaa taas hintoja. Lämmön karkaamisen estäminen onkin järkevä tapa ennakoida sitä.

Energiaremontti on myös askel kohti ekologisuutta, sillä vaikka rakennus ei olisikaan täysin nollaenergiatalo, on energiahukan pienentäminen ekoteko. Ei ole järkevää tuhlata energiaa maksoipa siitä paljon tai vähän. Energiaremontilla vaikutetaankin näin myös ilmastonmuutosta hidastavalla tavalla.

 

Milloin EU:n energiadirektiivi astuu voimaan?

EU:n tasolla on tehty maaliskuussa 2023 päätös siitä, että energiauudistusta lähdetään viemään eteenpäin. Sitä ei siis vielä ole lyöty lukkoon ja esimerkiksi Suomi on vastustanut sitä.

EU-parlamentin ehdotus tulisi Suomelle todella kalliiksi, sillä jopa noin 1,5 miljoonaa taloa tulisi remontoida ja aikaa on vain kymmenen vuotta. Suomessa seurataan muutenkin EU:n antamia ohjeistuksia ja sääntöjä tarkkaan, joten kaiken kaikkiaan remontointi tulisi liian kalliiksi ja sille olisi liian kiire. Suomi vastustaakin muun muassa sitä, että muuten hyvässä kunnossa olevia rakennuksia tulisi korjata ilman, että niiden rakenteissa on muuta korjaustarvetta.

Sopu energiauudistuksesta ja direktiivin lopullinen muoto selkeytyvät varmaankin vielä tämän vuoden aikana. Sen sisältöä ei siis tiedetä vielä varmaksi. Varma asia on se, että taloyhtiön energiatodistus kannattaa hankkia jo nyt mikäli sitä ei vielä ole.

Niiden olemassaoloa on alettu seurata ja viime vuonna myös uhkasakkoja on jaeltu. Energiatodistusten valvonta tulee siis kiristymään huolimatta siitä, mitä EU direktiivi sanoo.

Hae remonttilainaa Saldo Bankilta


Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
energiansäästö
hero-image

Älykoti - energiatehokas koti?

energiansäästö
hero-image

Kodin tiivistäminen ja energiansäästö

remontti
lainat
hero-image

Mitä remontti maksaa?

Lisää