Saldo logo
hero-image
tiedotteet

Saldo otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön PSD2

Saldo6.4.2023

Saldo otti Suomessa ensimmäisten joukossa käyttöönsä toisen maksupalveludirektiivin eli PSD2:n mukaiset toimenpiteet tilitietojen tarkasteluun.

Toisen maksupalveludirektiivin (Payment Services Directive) tarkoituksena on saattaa maksupalveluiden käytön sääntely vastaamaan alalla tapahtunutta kehitystä ja avata pankkien tietoja kolmannen osapuolen palvelun tarjoajien käyttöön turvallisesti ja standardoidusti. Uusi lainsäädäntö on otettu käyttöön vaiheittain ja kokonaisuudessaan sääntely astui voimaan 14.9.2019.

Käytännössä PSD2 palvelut jakautuvat kahteen pääkategoriaan AISP (Account Information Service Provider) eli tilitietojen jakamiseen ja PISP (Payment Initiation Service Provider) eli maksujen luontiin liittyvien palveluiden tarjoamiseen kolmansille osapuolille. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat (PISP) toimivat maksujen välittäjinä ja voivat ohjata maksuja suoraan kuluttajalta palveluntarjoajalle ja tilitietopalvelun tarjoajat (AISP) taas jakavat reaaliaikaista tietoa kuluttajan tileistä joko kuluttajalle itselleen tai jollekin tietylle yritykselle kuten Saldolle. Suomessa Saldo oli yksi ensimmäisistä toimijoista, joka otti PSD2 tilitiedot käyttöönsä luotonmyönnössä.

Kolmannen osapuolen palvelun tarjoajat ja lainapalvelut

PSD2:n antaa Saldon kaltaisille fintech-yrityksille mahdollisuuden parantaa palveluitamme ja vastata entistä nopeammin asiakkaidemme toiveisiin. Palveluidemme osalta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttö tekee lainapäätöksen antamisesta nopeampaa ja turvallisempaa.

Tilitietojen hyödyntämiseksi luoton myönnössä otimme käyttöön ruotsalaisen Kreditz-palvelun, joka on kiinteä osa Saldon lainahakemusta. Kreditz saa, lainanhakijan luvalla, käyttöönsä hakijan tili- ja maksuliikennetiedot rajapintatietojen kautta asiakkaan pankista ja toimittaa tämän tiedot Saldolle. Tämän tiedon pohjalta lainanmyöntäjä voi antaa lainapäätöksen entistä turvallisemmin ja tarkemmin. Mitä tarkempaa tietoa asiakkaan maksukyvystä me saamme, sitä paremman ja henkilökohtaisemman lainatarjouksen voimme antaa.

PSD2 tilitietojen käytön myötä voimme jatkossakin pitää lainahakemuksemme myös täysin sähköisenä: palkka- ja tulotositteiden lähettämisestä on tullut tarpeetonta. Sen sijaan, että lainanhakija lähettäisi palkkatositteensa analysoitavaksi, saamme suoraan sähköistä tarkkaa dataa hakijan maksukyvystä, jonka perusteella voimme antaa lainatarjouksen.

Direktiivin vaikutukset markkinoilla

Kuluttajan mielestä direktiivi voi tehdä verkko-ostoksista tai raha-asioiden hoitamisesta verkossa hankalampaa, mutta tosiasiassa se tekee niistä turvallisempia ja joissakin tapauksissa myös vaivattomampia.

1. Kolmansien palveluntarjoajien markkinoille tulo

Direktiivi antaa yhtiölle mahdollisuuden lisensoida toimintansa PSD2 datan käyttöön ja nämä palvelun tarjoajat voivat käyttää tili- tai maksutietoja itse tai tarjota niitä niin sanotuille kolmansille osapuolille. Tämä antaa mahdollisuuden finanssialan yrityksille, kuten Saldolle, hyödyntää yhä tarkempaa asiakastietoa toiminnassaan joko itse tai PSD2 palveluntarjoajan kautta. Käytännössä pankit antavat lisensoiduille yhtiöille pääsyn asiakkaidensa pankkitilin tietoihin, jos kuluttajan antaa tähän luvan.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi lainapalveluita tarjoavat yritykset voivat käyttää palveluntarjoajien dataa apuna tehdessään lainapäätöksiä tai hakea lisenssin tietojen tarkasteluun itse. Maksutilin analysointi takaa yhä tarkemmat ja henkilökohtaisemmat lainatarjoukset. Samalla se vähentää lainanhakijan vaivaa, sillä tulotositteiden lähettäminen käy tarpeettomaksi.

2. Vahva tunnistautuminen ja maksamisen turvallisuus

Pelkät maksukortin tiedot eivät enää riitä verkossa maksamiseen eli maksutapahtuma vahvistetaan aina verkkopankkitunnuksilla. Verkkopankkitunnukset eivät myöskään enää yksin riitä, vaan ne on täydennettävä toisella vahvalla tunnistautumisen metodilla. Maksupalveludirektiivissä asetetaan kolme ehtoa henkilön vahvalle sähköiselle tunnistamiselle. Näistä ehdoista vähintään kahden tulee toteutua. Ehdot ovat:

  1. Jotain mitä käyttäjä tietää, kuten salasana tai PIN-koodi.

  2. Jotain mitä käyttäjällä on hallussaan, kuten avainlukusovellus.

  3. Jotain mitä käyttäjä on eli esimerkiksi sormenjälki tai kasvotunnistus.

Tunnistautumisen monivaiheisuus voi tuntua kuluttajasta vaivalloiselta, mutta se tekee maksamisesta huomattavasti turvallisempaa.

3. Kuluttajansuoja paranee

Pankki korvaa jatkossa täysimääräisenä oikeudettomat maksutapahtumat asiakkaalle. Edellytyksenä on, että asiakas on toiminut huolellisesti ja ilmoittanut maksuvälineensä katoamisesta välittömästi.

Mikäli asiakas on toiminut huolimattomasti on asiakkaalla enää 50 € omavastuu entisen 150 € sijaan.

PSD2-direktiivin mukanaan tuomiin muutoksiin törmännee jatkossa kaikessa verkkoasioinnissa, johon liittyy raha. Ja todennäköisesti vie vielä tovin, että kuluttajat tottuvat vahvaan tunnistautumiseen ja oppivat luottamaan niin sanottujen kolmansien osapuolien toimintaan. Olennaista tässä on ymmärtää, että direktiivi ei avaa tilitietoja kaikille eikä koskaan ilman tilinomistajan lupaa ja lupa tulee joka aina tiettyyn nimenomaiseen käyttöön.

Jokaisella tietoja hakevalla toimijalla on oltava toimilupa ja näiden yhtiöiden toimintaa Suomessa valvoo Finanssivalvonta. Muualla Euroopassa jäsenvaltiot ovat nimenneet omat valvovat viranomaisensa, jotka voivat olla joko viranomaisia tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustettuja elimiä.

Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
tiedotteet
https://a.storyblok.com/f/163681/4000x2667/210c80a566/jarkko2023-05-10.jpg

Saldo Bank avaa pankkitoiminnan - maksaa säästöille Suomen korkeinta korkoa

tiedotteet
hero-image

Saldo Bank suunnittelee pankkitoiminnan aloittamista Suomessa

tiedotteet
hero-image

Nella Korpio - Saldo tukemassa suomalaista alppilupausta

Lisää