Saldo logo
hero-image
Verotus

Rahan antaminen verottomana

Saldo6.4.2023

Hyvinvointiyhteiskuntana Suomen valtio ottaa osansa kansalaisten tuloista verojen muodossa. Iso osa valtion toiminnoista pyörii kyseisillä verovaroilla, kuten julkiset palvelut.

Tuloveron lisäksi, yksi usein tapetilla ollut vero on lahjavero. Rahaa ei voi siis Suomessa lahjoittaa pois mielin määrin ilman, että siitä syntyy verotettavaa tuloa.

Rahaa voi kuitenkin antaa jonkin verran verottomana, eli niin, että se ei mene lahjaveron piiriin.

Mikä on lahjavero?

Suomessa on käytössä niin sanottu lahjavero, joka tarkoittaa sitä, että kaikesta lahjaksi saadusta, peritystä tai testamentilla saadusta omaisuudesta tulee maksaa valtiolle vero. Lahjavero tulee suorittaa aina silloin, kun omaisuutta siirtyy lahjana toiselle ja lahjanantaja tai lahjansaaja asuu pysyvästi Suomessa.

Kaikkea saatua ei tarvitse toki kuitenkaan ilmoittaa, sillä lahjaksi ei katsota esimerkiksi tavanomaista koti-irtaimistoa, joka menee lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön. Myöskään esimerkiksi kasvatukseen, koulutukseen tai elatukseen tarkoitettua asiaa ei lasketa lahjaveron alaiseksi lahjaksi, mikäli sitä ei voi hyödyntää muutoin.

Lahjaveroon liittyy myös minimimäärä eli alle 5000 euron arvoisia lahjoja ei katsota lahjaveron alaisiksi. Tähän liittyy myös kuitenkin aikaraja, sillä tuo alle 5000 euron lahja voidaan kerryttää kolmen vuoden aikana eli kolmen vuoden sisällä ei voi antaa useampaa maksimimäärän arvoista lahjaa ilman seurauksia.

Käytännössä lahjavero maksetaan 3 kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Lahja ilmoitetaan lahjaveroilmoituksella ja siinä tulee ilmoittaa lahjan käypä arvo. Maksun eräpäivä on kolmen kuukauden kuluttua verotuspäätöksen tekemisestä.

Rahan antaminen lapselle – mikä on paras tapa toimia?

Lahjavero voi hankaloittaa suunnitelmia, mikäli omaisuutta on paljon ja sitä haluaa jo hyvissä ajoin lahjoittaa eteenpäin. Lahjoja voi myös haluta antaa omille pienille lapsille tai vaikkapa lapsenlapsille esimerkiksi tulevan pesämunan kartoittamiseksi. Lahjaverotus kannattaakin selvittää hyvissä ajoin ettei ikäviä yllätyksiä pääse tulemaan.

Lapselle voikin lahjoittaa rahaa niin pienissä osissa, ettei lahjaveron raja tule missään vaiheessa täyteen. Esimerkiksi vuosittaiset 1 666 euron tilisiirrot kerryttävät kolmessa vuodessa 4 998 euroa, joka jää lahjaveron rajan alle. Rahaa voikin siirtää vaikkapa pikkuhiljaa vuosittain tai kolmen kuukauden välein.

Lahjaveron alle eivät mene myöskään niin sanotut elämisen kustannukset, eli esimerkiksi lapsen nimelle tulevia laskuja voi maksaa vanhemman tililtä ilman, että summa kerryttää lahjaveron minimiä. Sama koskee toki ketä vain eli kyseessä ei tarvitse olla omalle lapselle annettava lahja. Myös vaikkapa koulutuskuluja voi korvata lapselle ilman, että lahjaveroa tulee maksaa.

Rahan antaminen ilman veroa on järkevää verosuunnittelua

Lahjoja voi antaa kenelle hyvänsä eli lahjavero ei koske vain perhepiirissä tehtäviä lahjoituksia. Lahjoja voi saada kolmessa vuodessa enemmän kuin 5000 euron arvosta, mutta tällöin ne tulee saada eri vastaanottajilta, jotta yksittäisen lahjan antajan maksimisumma ei täyty. Lahjaveron välttäminen järkevällä suunnittelulla onkin fiksu tapa ottaa osaksi omaa verosuunnittelua.

Lahjaveroa maksetaan progressiivisesti niin, että mitä suurempi on lahjan arvo, sitä suurempi on veroprosentti, joka ylimenevästä osasta maksetaan. Tällöin suuremmissa lahjoissakin kannattaa olla tarkkana ja miettiä lahjan antamisen ajoittaminen niin, että veroprosentti pysyy mahdollisemman pienenä.

Kuten jo mainitsimme, lahjaveroa ei tarvitse maksaa tavanomaisista kotitalouden hankinnoista, kuten pesukoneista, vaan veroa tulee maksaa vain esimerkiksi rahasta, arvopapereista ja kiinteistöistä. Kiinteistön hallintaoikeuden antaminen pienentää lahjaveron määrää.

Lahjaveroasioissa on hyvä ottaa huomioon se, että ennakkoperintöä koskevat omat säännöksensä ja tietyissä tapauksissa, kun lahjoitetaan omaisuutta suoraan alenevaan polveen, voidaan lahja katsoa todellisuudessa ennakkoperinnöksi. Tällöin tulee ottaa huomioon ne asiat, jotka ennakkoperintöön liittyvät.

Lahjaveron maksamista ei valvota kovinkaan tarkkaan, mutta verottaja on kuitenkin tarkkana ja määrää sanktioita helposti, mikäli lahjaveron minimäärä paukkuu, eikä lahjoja ole ilmoitettu. Ilmoita siis lahjat kuuliaisesti ja maksa verot kolmen kuukauden määräaikaan mennessä, jotta vältät mahdolliset sanktiot.

Lahjaveron hankaluus on sama kuin perintöverossa eli toisinaan lahjaksi annettava omaisuus ei ole likvidiä, kuten rahaa tai osakkeita, joita on suhteellisen helppo myydä. Tällöin veroa ei voida maksaa saadulla lahjalla vaan raha tulee löytää muualta. Tällöin Saldo kulutusluotto voi olla ratkaisu, sillä sen avulla saat helposti lisää maksuaikaa verotuksen hoitamiseksi.

Hae lainaa Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
Lisää