Saldo logo
hero-image
pk-yritykset
yritystoiminta

Pienyrittäjän velkajärjestely

Saldo6.4.2023

Toisinaan tulee tilanne että liiketoiminta ajautuu ahdinkoon ja laskuja on mahdotonta maksaa, velkataakka kasvaa ja yrittäjä joutuu tekemään vaikeita päätöksiä jatkosta.

Yrityksen perustusvaiheessa onkin tärkeää huomioida mahdolliset riskit esimerkiksi tilanteessa, jossa yrittäjä sairastuu, maahan iskee lama tai vaikka pandemia. Kaikkia riskejä ei voi kuitenkaan ennakoida, eikä niitä pääse näin ollen myöskään ennaltaehkäisemään.

Joskus pahin skenaario toteutuu ja liiketoiminta joutuu ahdinkoon. Velkataakan kasvaessa liian suureksi saattaakin paras vaihtoehto olla pienyrittäjän velkajärjestely. Velkajärjestelyssä lainat ja velat kirjaimellisesti järjestellään niin, että niistä on mahdollista selviytyä.

Mutta mistä tukea saa ja mitä tulee pitää mielessä kun velkaongelmaa lähtee ratkaisemaan? Kannattaako velkajärjestely vai onko yrityssaneeraus oikeampi vaihtoehto? Lue tämä artikkeli ja kuulet!

Mistä tukea saa?

Yritys-Suomi Talousavun mukaan konkurssimäärien kasvusta on merkkejä hankalien vuosien ja yrityskentän muutoksen seurauksena. Tästä syystä pk-yrittäjien kiinnostus velkajärjestelyä kohtaan on kasvanut ja yhteydenottoja tulee.

Yritys-Suomi on yksi paikka josta yrittäjä voi hakea apua silloin, kun asiat menevät väärään suuntaan tai ovat jo huonosti. Yritys-Suomi ja muut tukevat tahot, kuten kunnan yrittäjäpalvelut, auttavat yrityksiä haastavissa tilanteissa ja jakavat tietoa. Tämä on tärkeää, sillä esimerkiksi pienten yritysten velkajärjestelystä ei tiedetä kovinkaan yleisesti. Velkajärjestely on käsitteenä ennen kaikkea tuttu yksityishenkilöpuolelta.

Mikäli koet, että ulkopuolinen apu esimerkiksi yrityksen raha-asioiden järjestelyssä olisi tarpeen, ota yhteys oman kuntasi tai muun tahon velkaneuvojaan. Ongelman myöntäminen ja avun hakeminen on ensimmäinen tärkeä askel tilaneen korjaamiseen.

Mikä on yrittäjän velkajärjestely?

Vuonna 2015 lakia muutettiin ja yksityishenkilön velkajärjestely laajennettiin koskemaan myös elinkeinon- ja ammatinharjoittajia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös toiminimiyrittäjällä on mahdollisuus päästä velkajärjestelyn piiriin.

Velkajärjestely tarkoittaa tilannetta, jossa yhdessä ammattilaisen kanssa ensin kartoitetaan ja selvitetään kaikki velat, joita velallisena on maksettavanaan. Tämän jälkeen tehdään maksusuunnitelma tietyksi määräajaksi. Ne velat, jotka ovat jäljellä ohjelman loppuessa, annetaan anteeksi ja velallinen vapautuu veloistaan.

Yrittäjän kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pk-yritys voi hakeutua vastaavaan järjestelyyn. Tiettyä liikevaihtorajaa ei ole vaan sopivuus katsotaan tilannekohtaisesti. Samalla tavallahan yksityishenkilön velkajärjestelyyn eivät pääse kaikki halukkaat vaan siihen haetaan ja siihen tulee todella sitoutua.

Yrittäjän velkajärjestely kestää kolme vuotta. Kuten yksityishenkilönkin kohdalla velkojilla on oikeus sanoa mielipiteensä järjestelystä. Onhan heillä riski jäädä ilman saataviaan. Tuomioistuin päättää kuitenkin aina velkajärjestelystä, eikä velkojien mielipiteellä ole päätöksen jälkeen enää väliä.

Velkajärjestely vai yrityssaneeraus?

Velkajärjestely saattaa kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta, sillä siinä koko prosessi on ohi kolmen vuoden jälkeen ja elämä voi jatkua. Se ei kuitenkaan ole aina paras tai oikea vaihtoehto. Muutenkin velat tulee aina pyrkiä maksamaan esimerkiksi yhdistelemällä lainoja tai ottamalla yrityslaina. Ensisijainen keino on kuitenkin aina maksuaikojen neuvottelu velkojan kanssa.

Mikäli yrityksellä on työntekijä tai yritystoiminnan tervehdyttäminen vaatii muutoksia yritystoiminnassa, ei velkajärjestely käy vaan tulee hakeutua yrityssaneerauslain mukaiseen saneeraukseen. Velkajärjestely käykin ennen kaikkea niille pienille yrityksille, joissa yrittäjä myy omaa osaamistaan.

Yrityssaneeraus on raskaampi menetelmä, johon kuuluu muun muassa liiketoiminnan ja velkojen järjestely niin, että velkojat saavat rahansa, mutta yritys säilyy toimintakykyisenä. Velkasaneerausta tulee hakea käräjäoikeudelta ja asian saaminen vireille vie yleensä noin vuoden. Koko saneeraus kestää yleensä 5-8 vuotta eli kyseessä on pitkä prosessi.

Velkoja voi vaikuttaa siihen, pääseekö yritys saneeraukseen. Saneerauksen keinoja ovat velkojen järjestelyn lisäksi myös esimerkiksi työntekijöiden irtisanominen ja liiketoiminnan osien myynti. Saneeraus on kallis ja saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että yrittäjän käytössä oleva oma asunto menee myyntiin.

Kuinka päästä velkajärjestelyyn?

Velkajärjestely on usein yrityssaneerausta parempi vaihtoehto, mikäli siihen vain on oikeutettu. Järjestelyä haetaan Oikeusaputoimiston Talous- ja velkaneuvonnasta ja pääsemiseen on tiettyjä vaatimuksia.

Yrittäjällä tulee olla tuloja järjestelyn aikana eli liiketoiminnan pitää olla tarpeeksi kannattavaa. Velkajärjestely koskee omia ja yrityksen velkoja eli käytännössä yrittäjän tulee olla toiminimiyrittäjä. Yritystoiminnan tulee myös olla pienimuotoista eli esimerkiksi työntekijöitä ei saa olla montaa ja taseen ja toimitilojen tulee olla pienet.

Velkajärjestelyyn kannattaa hakeutua, mikäli tilanne on huono. Keskity kuitenkin ennen kaikkea tulevien riskien ennaltaehkäisyyn, jotta taloustilanteen romahtamista ei tulisi vastaan!

Hae lainaa Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
pk-yritykset
hero-image

Työhyvinvointi ja tuottavuus pk-yrityksessä

pk-yritykset
hero-image

Parhaat kirjanpito-ohjelmat pienyrittäjälle

yritystoiminta
pk-yritykset
hero-image

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

Lisää