Saldo logo
hero-image
talous
raha

Näin pankki- ja raha-asiat hoidetaan valtakirjalla

Saldo6.4.2023

Valtakirja on asiakirja, jolla voit antaa toiselle henkilölle valtuutuksen toimia puolestasi. Joissakin tilanteissa suullinen valtuutus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta suositeltavaa on, että varsinkin raha-asioita hoidettaessa valtakirja ja valtuutus annetaan kirjallisena. Näin voidaan välttää väärinkäytökset ja väärinkäsitykset.

Valtakirjan laatimista kannattaa harkita, jos on vaikeasti sairas, lähdössä pitkälle matkalle tai on muutoin estynyt hoitamaan asioitaan esimerkiksi pankissa. Mutta on hyvä huomioida, että valtakirjoja on erilaisia ja mikä tahansa valtakirja ei esimerkiksi pankeille kelpaa.

Yksilöity valtakirja ja avoin valtakirja

Kun on laatimassa valtakirjaa, kannattaa ensin miettiä, mihin kaikkeen tällaista valtuutusta tarvitsee ja ennen kaikkea, mihin kaikkeen haluaa antaa toiselle ihmiselle oikeudet. Väärinkäytettynä valtakirja voi olla äärimmäisen tuhoisa ja viedä valtuuttajalta esimerkiksi luottotiedot.

Jos esimerkiksi tarvitset lainaa heti ja olet itse ulkomailla, ei välttämättä kannata antaa toiselle henkilölle valtakirjaa lainan hakemiseen (eikä lainan hakeminen yleensä näin onnistukaan). Meiltä voit kuitenkin hakea lainaa omatoimisesti huolimatta siitä, missä päin maailmaa olet.

Avoimella valtakirjalla antaa käytännössä täysin vapaat kädet toiselle henkilölle. Avoin valtakirja kannattaakin laatia vain äärimmäisessä pakkotilanteessa. Avoin valtakirja ei määrittele tiettyjä tehtäviä tai välttämättä edes aikahaarukkaa valtuutukselle.

Yksilöity valtakirja on turvallisempi, sillä sen avulla voi määrittää tarkasti, mitä oikeuksia toiselle antaa ja missä tehtävissä valtuutus on pätevä. Valtakirja voi olla myös määräaikainen eli valtuutuksen voi antaa esimerkiksi ulkomaan komennuksen tai sairaalahoidon ajaksi.

Valtakirjan laatimiseen ei tarvita juristia tai viranomaisia, vaan netistä löytyy käyttökelpoisia pohjia sekä avoimen että yksilöidyn valtakirjan laatimiseen.

Näin laadit pankkivaltakirjan raha-asioiden hoitoon

Pankkiin ja raha-asioiden hoitoon ei kelpaa avoin valtakirja. Jotta toisen puolesta pääsee hoitamaan pankkiasioita, on laadittava joko yksilöity valtakirja tai edunvalvontavaltakirja.

Yksilöidyssä pankkivaltakirjassa on oltava:

  • Valtuutetun nimi ja henkilötunnus

  • Valtuuttajan nimi ja henkilötunnut

  • Päivämäärä, jolloin valtakirja astuu voimaan

  • Mihin tehtäviin valtuutettu valtuutetaan eli mitä kyseisen tilin varoilla saadaan tehdä

Perusperiaate on, että mikäli henkilöllä on laajat tilin käyttöä koskevat valtuudet toimia esimerkiksi verkkopankissa, valtuutettu voi maksaa laskuja ja operoida tilin kanssa. Uusin sopimuksiin tarvitaan kuitenkin yleensä tilinomistajan suostumus tai uusi valtakirja, jolla nimetään uudet tehtävät ja oikeudet.

Valtakirjalla voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan myös laina-asioitaan muissakin rahoituslaitoksissa. Näin voi valtuuttaa läheisensä hoitamaan esimerkiksi kulutusluottoon liittyviä asioitaan, kun itse on estynyt.

Mikä on edunvalvontavaltarkirja?

Jotta pankkiasioiden hoitaminen toimii ääritilanteessa saumattomasti, on syytä laatia edunvalvontavaltuutus . Itse asiassa ei vaadita edes horisontissa vaanivaa katastrofitilannetta, vaan jokaisen meistä kannattaa laatia kyseinen valtakirja kaiken varalta.

Mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole laatinut ja päätyykin tilanteeseen, jossa ei kykene hoitamaan omia asioitaan millään tasolla, nimitetään asioiden hoitajaksi ulkopuolinen henkilö eli edunvalvoja.

Edunvalvontavaltuutus on järeämpi kuin valtakirja ja se tehdään aina kirjallisesti. Siinä määritellään, missä asioissa ja miten valtuutettu on oikeutettu toimimaan. Kun edunvalvontavaltuutus allekirjoitetaan, läsnä on oltava kaksi todistajaa, jotka puolestaan todistavat valtuutuksen oikeaksi ja allekirjoittavat sen.

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun valtuuttaja on menettänyt kykynsä toimia ja kun maistraatti on valtuutuksen vahvistanut.

Tutustu Saldon lainoihin
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5092x3395/ad1a01cb0b/talouskatsaus2023.jpg

Talouskatsaus 2023

nuoriso
talous
https://a.storyblok.com/f/163681/3008x1688/ab831fbab7/tienatanuorena.jpg

Kuinka tienata rahaa nuorena

talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5184x3456/ae091e693c/harmaatalous.jpg

Harmaa talous

Lisää