Saldo logo
hero-image
talous

Minimalismi ja säästäminen

Saldo6.4.2023

Minimalismi on ajatusmaailma, jossa pyritään keskittymään olennaiseen ja karsimaan ylimääräinen pois. Se näkyy taiteessa, muotoilussa ja esimerkiksi musiikissa, mutta myös suomalaisten kodeissa.

Yhä pelkistetympi sisustus on kovassa huudossa ja suomalaiset karsivatkin tavaravuoria ja tekevät kodeista yhä pelkistetympiä ja helpommin ylläpidettäviä.

Minimalismi ei välttämättä tarkoita köyhistelyä tai niukasti elämistä eikä minimalismin ja rahankäytön välillä ole suoraa yhteyttä. Minimalismia noudattava ihminen voi käyttää rahaa esimerkiksi palveluihin tai laadukkaampien asioiden ostamiseen, joten minimalistin tilin saldo ei välttämättä päätä huimaa.

Minimalististen ajatustapojen omaksuminen auttaa kuitenkin myös säästämisessä. Lue tämä postaus ja kuulet, kuinka minimalismi ja säästäminen käyvät käsi kädessä!

Mitä minimalismi on?

Minimalismi on tuttu konsepti, jota käytetään arkikielessä kuvaamaan tilannetta, jossa tavaraa ja muita epäolennaisia asioita tai jopa ihmisiä karsitaan elämästä pois. Minimalismi on siis yksinkertaistamista, jolla pyritään luomaan tilaa ja aikaa olennaisille asioille ja karsimaan turhia ja kuluttavia asioita pois.

Minimalismi käsitteenä tulee abstraktista taiteesta ja sitä on käytetty muun muassa kuvataiteessa, muotoilussa, arkkitehtuurissa ja musiikissa. Olennaista on ollut turhan karsiminen ja olennaiseen keskittyminen. Pikkuhiljaa käsite on yleistynyt samassa merkityksessä myös suomalaisten elämissä ja kodeissa.

Minimalismi tai yksinkertaistaminen on todella suosittua, sillä elämme kulutusyhteiskunnassa, jossa kaikkea on tarjolla paljon. Esimerkiksi kodin irtaimiston karsimisella voikin vähentää siivouksen ja järjestelyn tarvetta ja määrää ja pienentää sillä tavalla elämän stressitasoa. Se siis parhaimmillaan vapauttaa aikaa ja luo tilaa olla luova ja tehdä mieleisiä asioita.

Vähentääkö minimalistinen ajattelutapa kulutusta?

Minimalistinen ajattelutapa saattaa kulkea mukana aina tai se saattaa syntyä vaikkapa tarpeesta vähentää tavaraa. Selkeyteen ja pieneneviin tavarakasoihin saa helpotusta ja se tuo hyvän olon. Usein minimalismi siirtyy pelkistä tavarakasoista myös muuhun ajatteluun ja helpottaa oman arjen järjestelemistä.

Usein minimalistisesti ajatteleva ihminen vähentää kulutusta konkreettisesti vähentämällä turhan tavaran ostamista ja heräteostosten tekemistä. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että euromääräinen kulutus vähenisi, sillä sama henkilö saattaa käyttää säästyneet rahat vaikkapa hierontaan, ravintolassa syömiseen tai lomailuun. Elintaso siis tietyllä tapaa paranee tavaran vähentyessä.

Toki minimalistisella ajattelulla voidaan säästää myös rahaa ihan konkreettisesti, sillä siirtämällä säästyneet roposet vaikkapa säästötilille hyvissä ajoin voidaan säästöjen määrää kasvattaa. Minimalismi voi siis ratkaista myös sen ongelman, että rahat eivät riitä kuun loppuun.

Minimalismista ratkaisu shoppailuaddiktioon?

Mikäli kärsit ostosriippuvuudesta ja ostat asioita huvin vuoksi, voi minimalististen ajattelumallien omaksunta auttaa myös sen hillitsemiseen. Minimalismi ei ole pelkkä teoria vaan tapa ajatella ja sen voi oppia. Kaikille se ei sovi, mutta usein minimalismista alkaa nauttia kunhan sen tuomat edut saa konkreettisesti käyttöön.

Minimalismi tuo elämään uutta sisältöä ja siihen ryhtyneet ihmiset ovatkin kertoneet muun muassa siitä, kuinka lukemisen tai muun tekemisen ilo on palannut tavarasta luopumisen jälkeen. Myös ajan säästö, joka tulee esimerkiksi siitä, etteivät tavarat ole enää jatkuvasti rikki tai hukassa on vapauttanut kallista aikaa muuhun olennaiseen. Minimalismi siis helpottaa elämää ja auttaa luomaan muistoja tavaran keräämisen sijaan.

Mikäli minimalismiin pääsee kunnolla sisälle, sen tuoma hyvän olon tunne voi korvata shoppailusta saadun hyvän olon tunteen. Shoppailuterapia ei kuulu enää vuoden 2022 kestävän kehityksen ideologiaan ja näin ollen sen korvaaminen muilla merkityksellisillä asioilla on järkevää ja auttaa myös säästämään rahaa ja aikaa!

Minimalismi ja säästäminen – auttaako minimalismi säästämään?

Voidaan sanoa, että minimalismi auttaa säästämisessä, sillä tavaroiden merkitys vähenee ja näin ollen turhan tavaran ostamisen sijaan rahaa jää pankkitilille. Toki mikäli tavaran ostamisen korvaa muilla kuluilla, ei säästöä tule, mutta minimalismin mukanaan tuoma elämysten ja muistojen luomisen kaipuu auttaa säästötavoitteissa pysymisessä.

Säästäminen etenkin aikana, jolloin kaikki kallistuu, ei ole helppoa, mutta tavaran ostamisen vähentäminen auttaa inflaatiosta selviämistä. Minimalistisella ajattelutavalla voi päästä tilanteeseen, jossa rahaa jää ylikin ja sen voi halutessaan käyttää johonkin mieluisaan tai vaihtoehtoisesti säästää.

Minimalismi ei ole kuitenkaan elämäntapa, jonka voi omaksua nopeasti tai joka on pikaratkaisu talousongelmiin. Sen opiskelu kuitenkin kannattaa, sillä pidemmällä aikavälillä on todennäköistä, että elämänlaatu paranee, aikaa jää enemmän ja rahaa säästyy!

Hae lainaa Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5092x3395/ad1a01cb0b/talouskatsaus2023.jpg

Talouskatsaus 2023

talous
nuoriso
https://a.storyblok.com/f/163681/3008x1688/ab831fbab7/tienatanuorena.jpg

Kuinka tienata rahaa nuorena

talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5184x3456/ae091e693c/harmaatalous.jpg

Harmaa talous

Lisää