Saldo logo
hero-image
vinkit
raha

Lomautusajan korvaus - Miten se määräytyy?

Saldo6.4.2023

Oletko miettinyt, miten mahdollinen lomautus vaikuttaa arkeesi? Vaikka lomautus viittaa hämmentävästi lomaan, ei kyseessä kuitenkaan ole kevyt lomailu, vaan hetkellinen työttömyysjakso.

Lomautus tarkoittaa sitä, että työnantaja voi tiettyjen työsopimuslaissa määriteltyjen seikkojen täyttyessä keskeyttää sekä palkanmaksun että työn. Varsinaisesti lomautettu ei ole työtön, sillä olemassa oleva työsuhde jatkuu ja töihin mahdollisesti palataan lomautuksen jälkeen.

Lomautetun on hyvä muistaa, että omatoimisesti voi hakea uutta työpaikkaa lomautuksen aikana. Lomautetulla on myös oikeus tehdä muuta työtä lomautuksen aikana, vaikka olemassa oleva työsuhde jatkuukin.

Milloin työntekijä voidaan lomauttaa?

Työntekijä voidaan lomauttaa kahdesta syystä. Lomautus on mahdollinen mikäli:

  • taloudellinen ja tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus täyttyy. Työ on vähentynyt merkittävästi ja pysyvästi eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta (lomautus toistaiseksi)

  • työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat tilapäisesti huonontuneet eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta. Tilapäinen huonontuminen tarkoittaa, että työn ja sen tarjoamisen edellytysten huonontuminen kestää arviolta enintään 90 päivää (määräaikainen lomautus)

Lomautetun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Osa-aikaisesti lomautetuksi katsotaan henkilö, jonka työaika on enintään 80 % kokoaikaisesta työajasta.

Miten tulla toimeen lomautuksen aikana? Mistä rahaa arkeen?

Kun lomautus alkaa, se alkaa 5 päivän omavastuuajalla eli tuona aikana ei makseta työttömyyskorvausta.

Työttömyysturvaa voi hakea vasta tämän ajan jälkeen. Mikäli lomautus on kokopäiväistä, eikä esimerkiksi tarkoita lyhennettyä työaikaa, maksetaan työttömyyskorvaus täysimääräisenä = 33,60 € per päivä + korotus jos perheeseen kuuluu lapsia.

Osa-aikaisesti lomautetun lomautusajan palkka sovitellaan työttömyyskorvauksen kanssa yhteen.

Työttömyysetuuden lisäksi voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli kuuluu työttömyyskassaan. Tätä voi hakea aikaisintaan 2 viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta ja hakemus on uusittava 4 viikon tai kuukauden välein.

Päivärahalaskurilla voi laskea arvioin omasta toimeentulostaan lomautuksen aikana. Mikäli aikoo tehdä töitä lomautuksensa aikana, kannattaa tarkistaa kuinka paljon palkkaa tuona aikana voi kertyä, ettei se vaaranna muita toimeentuloeriä.

Lyhyinä lomautusjaksoina rahaa arkeen saa myös joustavista lainoista. Nykyaikainen joustoluotto toimii yhtä nopeasti kuin pikavippi, kun rahaa voi nostaa vaivattomasti omalta luottorajalta tarpeen mukaan.

Vuoden 2019 lakimuutos on muuttanut rahoituslaitosten lainat hyvin kohtuullisen hintaisiksi säilyttäen kuitenkin niiden ketteryyden. Näin niihin voi turvata, kun arjessa tapahtuu yllättäviäkin käänteitä.

Hae Saldon lainaa arjen haastaviinkin hetkiin
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
vinkit
hero-image

Näin säästät sähköä tänä jouluna

raha
hero-image

Asiaa rahasta - 10 kirjavinkkiä pukinkonttiin

talous
vinkit
hero-image

Näin sähkön hinnannousu vaikuttaa talouteemme

Lisää