Saldo logo
hero-image
talous
vinkit

Oletko pienituloinen, keskituloinen vai suurituloinen?

Saldo27.2.2024

Suomessa asuu noin 3,7 miljoonaa

keskiluokkaan kuuluvaa henkilöä eli lähes 68 % suomalaisista kuuluu keskiluokkaan (2016).

Hae lainat Saldolta

Keskiluokan tulohaitari on laaja: Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) mukaan keskituloinen tienaa 1900 - 6400 € kuukaudessa.

Keskituloisen määritelmä on siis hyvin laaja ainakin näillä eväillä.

Kotitalouksien tulot lasketaan yleensä yhteen kun ruokakuntaan kuuluu useita tuloja ansaitsevia henkilöitä ja helpommin ylempään keskituloisten tai suurituloisten ryhmään pääsevät pariskunnat.

Tyypillinen keskituloinen koti sisältää avo- tai avioparin sekä yhden tai kaksi lasta. Yli kolmen lapsen perheet löytyvät yleensä alemmista keskituloisista.

Suurituloiset tai korkeatuloiset kodit taas ovat yleisimmin lapsettomia, mutta kuitenkin avo- tai aviopareja.

Miten pienituloinen, keskituloinen ja suurituloinen määritellään?

Tilastokeskus määrittelee keskiluokan tai keskituloiset väestöryhmäksi, joka tienaa 75–125 % mediaanitulosta.

Keskiluokkaa eli keskituloisuutta määrittelee voimakkaasti työssäkäyminen ja liikkuminen tuloluokkien välillä on kytköksissä työmarkkinoihin ja niiden muutoksiin.

Keskituloiset ovat selvästi suurin tuloluokka ja se voidaan jakaa kolmeen alaluokkaan: ylemmät keskituloiset, keskimmäiset keskituloiset ja alemmat keskituloiset.

Alempiin keskituloisiin kuuluvat tienaavat kuukaudessa käytettävissä olevaa tuloa 1525 - 2236 € ja heitä on 33 % väestöstä.

Keskimmäisen keskituloisten ryhmän käytettävissä olevat rahatulot ovat 2237 - 3049 €/kk ja ylemmän keskituloisen 3050 - 4065 €/kk. Keskimmäiseen ryhmään kuuluu 24,5 % ja ylempään 10,7 % väestöstä.

oletko_keskituloinen.jpg

Pienituloisuuden raja on 1524 €, suurituloiset taas tienaavat yli 4066 €/kk käytettävissä olevaa rahatuloa. Pienituloisiin kuuluu väestöstä 26 % ja suurituloisiin 5,8 %.

Sukupuolet jakautuvat pienituloinen / keskituloinen / suurituloinen -akselilla hyvin tasaisesti. EVAn selvityksen mukaan naisista 34 % ja miehistä 34,2 % kuuluu keskituloisten luokkaan.

Suurituloisiin naisista kuuluu 2,8 % ja miehistä 3 %. Pienituloisten ryhmässä ero on aavistuksen verran suurempi: naisia 13,9 %, miehiä 12,1 %.

tuloluokkien_sukupuolijakauma.jpg

Keskituloinen on myös tunnetila

Mutta tutkimuksen mukaan keskituloisen määritelmä pitää sisällään paljon muutakin kuin vain tietyt kuukausi- tai vuositulot. Se on myös tunne siitä, että kuuluu keskiluokkaan ja suurin osa suomalaisista tunteekin juuri kuuluvansa keskiluokkaan.

Keskituloiseksi tai keskiluokkaan kuuluvaksi tuntee itsensä henkilö, joka käy vakituisesti töissä, matkustelee, asuu omistusasunnossa ja joka on ehkä jo jättänyt nuoruuden huuman taakseen ja tekee “asiat niin kuin ne kuuluu tehdä”.

Henkisesti se on vapautta valita jotakin päivästä päivään selviytymisen sijaan. Onhan se myös vapautta kuluttaa vapaammin haluamiinsa kohteisiin.

Pienituloiseksi itsensä kokeva ei yleensä ole työelämässä ja ajattelee tulojensa olevan suhteessa pienemmät kuin muiden. Suurituloinen tai “ylempään luokkaan” kuuluva mielletään henkilöksi, joka ei välttämättä tienaa elantoaan peruspalkkatyöllä.

Keskipalkka, mediaanitulo ja yleisin kuukausiansio - kaikki eri lukuja

Yleisin kuukausitulo vuodelta 2016 oli Tilastokeskuksen mukaan 2500 €. Tämän verran kuukaudessa ansaitsi noin 69 000 henkilöä.

Mitä tarkoittaa mediaanitulo? Mediaanitulo on yhtä kuin keskimmäisen tulonsaajan tulo. Kaikki palkan- ja tulonsaajat asetetaan suuruusjärjestykseen, jolloin keskimmäisen tulonsaajan molemmille puolille jää yhtä monta tulonsaajaa. Vuonna 2016 suomalaisten työntekijöiden mediaanipalkka oli 3001 €.

Tilastokeskus on tilastoinut vuodelta 2017 julkisen sektorin mediaanituloja:

  • Kuntasektorin mediaanitulo oli 2780 €

  • Valtiosektorin mediaanitulo oli 3573 €

Vuonna 2016 keskipalkka eli kokonaisansioiden keskiarvo oli 3368 € kuukaudessa. 63% työtä tekevistä jäi tämän luvun alle, eli suurituloisten ansiot vaikuttavat keskipalkan määrään merkittävästi.

Vuositulot voidaan myös asettaa vertailuun. Keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2016 olivat 28 974 € tulonsaajaa kohti. Miesten keskimääräinen tulo oli ja naisten vastaava 24 764 €.

Palkansaajan veroprosentti määräytyy tulojen mukaan. Pidätettävä prosentti on verolaskurilla mahdollista laskea myös itse.

Veroprosentin kehitystä voi tarkastella Veronmaksajien tekemästä vertailusta, jonka mukaan tuloveroprosentti on laskenut viimeisten vuosien aikana.

Esimerkiksi keskipalkasta 3368 € on joutunut vielä vuosituhannen alussa maksamaan 34,4 % veroa, mutta viime vuosien aikana veroprosentti on laskenut 30,4 prosenttiin.

verot_tuloluokittain.jpg

Toki myös laina- ja velkatilanne sekä menot vaikuttavat siihen, tunteeko henkilö kuuluvansa pienituloisiin, keskituloisiin vai suurituloisiin. Vaikka ne eivät tulotilanteeseen suoraan vaikuta, ne vaikuttavat käytettävissä olevan rahan määrään.

Saldo.com tarjoaa järkevät ja edulliset lainat kaikkiin arjen menoihin .

Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5092x3395/ad1a01cb0b/talouskatsaus2023.jpg

Talouskatsaus 2023

nuoriso
talous
https://a.storyblok.com/f/163681/3008x1688/ab831fbab7/tienatanuorena.jpg

Kuinka tienata rahaa nuorena

talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5184x3456/ae091e693c/harmaatalous.jpg

Harmaa talous

Lisää