Saldo logo
hero-image
talous
budjetointi
hankinnat

Kannattaako avata yhteinen tili - ota nämä asiat huomioon

Saldo6.4.2023

Yhteinen tili voi tuoda arkeen joustavuutta ja voi jopa ehkäistä arkisia riitoja rahasta. Kun kumpikin puoliso tallettaa yhteiselle tilille sovitun summan ja molemmilla on tiliin käyttöoikeudet hankinnat on helpompi tehdä.

Mutta mitä hyviä ja huonoja puolia yhteisen tilin avaaminen voi tuoda tullessaan? Yhteisten pelisääntöjen sopiminen on äärimmäisen tärkeää ennen kuin tili avataan, ettei yllätyksiä pääse syntymään.

Yhteinen tili helpottaa rahojen jakamista

Yhteisen tilin avaaminen ei tarkoita, että kaikki omat tulot kannattaa siirtää tälle tilille. Oma palkkatili on hyvä pitää erillään ja omat tulot kannattaa ohjata yksityiselle tilille. Pankkimaailman asiantuntijat kannustavat myös laatimaan yhteisen budjetin yhteiselle tilille.

Yhteinen tili ei tarkoita sitä, että kaikki tulot ovat yhteiset. Vai tarkoittaako? Vanhemmille pariskunnille yhteinen talous tarkoitti ja tarkoittaa, että kaikki rahat ovat yhteiset. Nuoremmat pariskunnat taas pitävät kiinni omista tuloistaan ja jakavat vain osan rahoista yhteiselle tilille. Kumpikaan ei ole oikein eikä väärin, mutta valinnasta pitää olla kumppanin kanssa samaa mieltä. Epäreilulta tuntuva jako aiheuttaa ennen pitkää turhia kiistoja.

Kun rahat, tulot ja menot halutaan jakaa tasapuolisesti, voi pariskunta sopia summasta, jonka kumpikin siirtää erilliselle taloustilille. Summa voi olla kummallekin sama tai se voi olla suhteutettu tulotasoon. Jälkimmäinen vaihtoehto on reilu siinä tilanteessa, kun tulotasoissa on huomattava ero. Näin molemmat osallistuvat yhteisiin menoihin omiin tuloihinsa nähden saman verran ja toisaalta molemmille jää myös rahaa omiin menoihin.

Mitä yhteiseltä tililtä voidaan maksaa? Tästäkin kannattaa sopia varhaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen tilin avaamista ja hankkia kummallekin maksukortti tiliin. Taloustili voi olla vain ruokamenoja varten tai siltä voidaan maksaa myös yhteiset laskut ja lasten menot. Se voi toimia myös säästötilinä, mutta suositeltavaa on, että säästöjä varten avattaisiin erillinen säästötili, johon ei ole liitettynä maksukortteja.

Yhteinen tili voi toimia hyvin myös lainatilinä. Tämä tarkoittaa sitä, että siltä maksetaan myös yhteiseen elämään otettujen lainojen kulut ja sille voidaan siirtää yhteisesti otettu laina. Esimerkiksi joustoluoton voit hakea vain omalle tilillesi, joten se on vain yhden henkilö nimissä. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun hakee yhteisiin menoihin lainaa.

Yhteinen tili - hyvät ja huonot puolet

Yhteinen tili ei luo parisuhdetta, vaikka moni kokeekin sen ikään kuin merkiksi yhteisen elämän aloittamisesta. Yhteinen talous voi pyöriä hyvin erillisten tilien voiminkin, mutta yksi yhteinen tili kieltämättä yksinkertaistaa asioita. Plussat ja miinukset voi tiivistää:

Yhteisen tilin hyvät puolet:

  • Talousmenojen tasaaminen helpottuu. Kumpikin laittaa joko saman verran tai suhteutettuna saman verran rahaa yhteiselle tilille. Näin kumpikaan ei koe maksavansa laskuja, ruokamenoja ynnä muita enemmän kuin toinen puoliso.

  • Kummallakin on käyttöoikeus ja maksukortti. Yhteisiä hankintoja voi tehdä kumpikin itsenäisesti (yhteisellä sopimuksella) eikä tarvitse erikseen sopia kumpi maksaa kullakin ostokerralla.

  • Laskut voidaan maksaa suoraan yhteiseltä tililtä. Yhteisten laskujen ja esimerkiksi lainanlyhennysten maksaminen helpottuu, kun ne voidaan maksaa suoraan yhteiseltä tililtä.

Yhteisen tilin huonot puolet:

  • Yhteisestä tilistä ei ole sovittu kattavasti. Eli toisin sanoen yhteiset pelisäännöt eivät ole selvät ja se aiheuttaa riitoja rahasta. Vaikka kummallakin on käyttöoikeus yhteiseen tiliin, ei tiliä voi käyttää mihin tahansa, yhteinen suunta on oltava.

  • Taloudellinen jako koetaan epäreiluksi. Näin voi olla esimerkiksi siinä tilanteessa, että tulotaso pariskunnan sisällä on epätasapainossa tai toisen tulot muuttuvat radikaalisti. Kun toinen kokee joutuvansa maksamaan suhteessa enemmän kuin toinen osapuoli, se aiheuttaa parisuhteessa vaikean tilanteen.

  • Yhteinen tili on ainoa tili. Tämä ei välttämättä sovi kaikille, sillä omia hankintoja voi olla vaikeampi tehdä, kun omaa rahaa ei oikeastaan enää ole.

Raha-asiat ovat perheissä yksi yleisimmistä kiistakapuloista ja jokaisen perheen on löydettävä omaan talouteensa sopiva tapa hoitaa yhteiset hankinnat ja niiden rahoittaminen. Yhteinen tili on yksi hyvä tapa vähentää taloudellisia kiistoja, kunhan säännöistä sovitaan siten, että kumpikin osapuoli on tyytyväinen.

Hae lainat kaikkiin menoihin Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5092x3395/ad1a01cb0b/talouskatsaus2023.jpg

Talouskatsaus 2023

talous
nuoriso
https://a.storyblok.com/f/163681/3008x1688/ab831fbab7/tienatanuorena.jpg

Kuinka tienata rahaa nuorena

talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5184x3456/ae091e693c/harmaatalous.jpg

Harmaa talous

Lisää