Saldo logo
hero-image
raha
talous

Aikuisopiskelu ja opintojen rahoittaminen

Saldo6.4.2023

Et ole koskaan liian vanha opiskelemaan lisää ja ammatin vaihtokin voi onnistua paremmin kuin hyvin kypsemmälläkin iällä. Monella opiskelu sujuu työn ohella, mutta täysipäiväiseksi opiskelijaksi ryhtyminen on myös mahdollista.

Opintojen rahoitus aikuisena muodostuu monelle kynnykseksi, jonka ylittäminen osoittuu hankalaksi. Aikuisen elämässä on huomattavasti enemmän arkisia menoja kuin nuoren ensimmäistä tutkintoaan suorittavan opiskelijan. Asunto- ja autolainat on maksettava ja perhe elätettävä myös opintoja tehdessä.

Opiskelun rahoituksen ei kuitenkaan tarvitse kaataa koko haavetta uudesta ammatista tai lisäopinnoista. Jonkin verran uhrauksia ja menojen realisointia se tietysti vaatii, mutta mahdollisuuksia opintojen rahoitukseen on monia.

Miten rahoittaa opiskelu aikuisena

Opintojen rahoitus riippuu siitä, onko jo mukana työelämässä ja kuinka pitkä takana oleva ura on. Aikuisopiskelijan tuet ovat rajalliset ja usein niitä joutuu täydentämään joustavilla lainoilla.

Opintojen rahoitukseen joustoluotto-tyyppinen laina on parempi vaihtoehto kuin suuri kertalaina, sillä tällöin lainan määrää voi säädellä itse eikä tule nostaneeksi itselleen tarpeettoman suurta lainaa. Muuttuneessakin arjessa tulee väistämättä vastaan tilanteita, joissa on pakko tehdä odottamattomia hankintoja, joten oikein valittu lainatuote toimii tukena kun lapset on vietävä lääkäriin, auto hajoaa tai kodinkoneita on päivitettävä.

Aikuiskoulutustuki on jo työelämässä toimineelle tarkoitettu Työllisyysrahaston myöntämä tuki, jonka määrä on palkkaan sidonnainen. Tuki on uudistunut 1.8.2020, kun aikuiskoulutustukea koskeva lakiuudistus astui voimaan. Nyt tukea voi hakea kahdella hakemuksella: ensihakemuksella ja maksuhakemuksella. Ensin haetaan ensihakemuksella ensipäätös, minkä jälkeen voi hakea maksuhakemuksella tukea takautuvasti kuukausittain.

Ensihakemuksessa kartoitetaan oikeus aikuiskoulutustukeen, sen saadakseen on täytettävä seuraavat kriteerit:

  • kahdeksan vuotta eläkevakuutettua työssäoloaikaa

  • pääasiallainen asuinpaikka Suomessa ja kuuluminen Suomen sosiaaliturvan piiriin

  • päätoiminen työ- tai virkasuhde on kestänyt vähintään vuoden yhtäjaksoisesti tai useammassa osassa

  • opintovapaa myönnettynä

  • opintojen laajuus on vähintään 4 opintopistettä

  • ei aikuiskoulutustuen estävää etuutta

Uudistus ei vaikuta aikuiskoulutustuen rakenteeseen, joka muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta. Perusosa on vuonna 2020 597,92 €. Sen sijaan ansio-osan laskukaava on uudistettu. Omaa kuukausipalkkaa vastaavan tuen määrän voi tarkistaa Työllisyysrahaston kaaviosta.

Muita vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa opiskelu aikuisena:

  • Oppisopimus. Yli 15-vuotias voi suorittaa oppisopimuksella toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuksella opiskelevalle ja työtä tekevälle maksetaan palkka.

  • Vuorotteluvapaa ja vuorottelukorvaus. Vuorotteluvapaata voi olla mahdollista saada, kun neuvottelee asiasta työnantajan kanssa ja täyttää siihen liittyvät ehdot. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta, johon olisi oikeutettu mikäli jäisi työttömäksi.

  • Opintolaina ja opintotuki. Kelan opintotukea voi hakea, mikäli ei ole vielä ollut työelämässä 8 vuotta eikä ole käyttänyt tukikuukausiaan loppuun aiemmissa opinnoissa. Opintolainaan voi saada valtion takauksen, mikäli saa Kelan opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

Yhä useampi vaihtaa uraa

Yhä useampi työssäkäyvä haaveilee uudesta urasta ja alan vaihtamisesta. Jopa kaksi kolmasosaa aikuisena opiskelevista opiskelee itselleen uutta ammattia ja uraa. Opinnoista haaveileminen ei siis ole mitenkään poikkeuksellista, joten mikäli saa rahoituksen kuntoon, on opintie avoinna useimmille meistä.

Ennen opinnoista haaveilua on kuitenkin hyvä tehdä perhebudjetti ja laskea kotitalouden kulut. Samalla voi kartoittaa, mistä kohdista voi tinkiä opintojen ajan ja mihin kaikkeen on varauduttava. Hyvällä suunnitelmalla opintoihin on helpompi panostaa enemmän.

Hae lainat kaikkiin menoihin Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5092x3395/ad1a01cb0b/talouskatsaus2023.jpg

Talouskatsaus 2023

talous
nuoriso
https://a.storyblok.com/f/163681/3008x1688/ab831fbab7/tienatanuorena.jpg

Kuinka tienata rahaa nuorena

talous
https://a.storyblok.com/f/163681/5184x3456/ae091e693c/harmaatalous.jpg

Harmaa talous

Lisää