Saldo logo
Ansök nu

Info om personuppgiftsbehandling

Vi (Tact Finance AB) hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har sammanställt nedan information som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med våra marknadsföringsaktiviteter.

Laglig grund för behandling

När vi samlar in personuppgifter och använder dessa i vår marknadsföring gör vi det baserat på den lagliga grunden berättigat intresse. Vi har gjort bedömningen att både kunder och andra intressenter uppskattar aktiviteterna.
Vi har en skyldighet att upphöra med vår direktmarknadsföring om du invänder mot behandlingen. Detta kan du enkelt göra genom att klicka på länken som finns med i de meddelanden som skickas till dig.

Kategorier av personuppgifter som behandlas och mottagare av uppgifterna

De personuppgifter som vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer. Utöver våra egna anställda kommer dina uppgifter enbart att delas med vår leverantör av CRM-system, Klaviyo.

Ändamål med behandlingen

Vi samlar in uppgifterna [från dig direkt eller genom vår hemsida www.saldo.com] i syfte att kunna skicka information till dig om våra tjänster och produkter via sms och/eller e-post.

Lagringstid och gallring

Vi lagrar dina personuppgifter i högst 12 månader från den tidpunkt uppgifterna samlades in. Du kan dock när som helst begära att dina uppgifter raderas genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rättigheter för dig som registrerad

Du som registrerad har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av uppgifter samt begränsning av behandlingen. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling. Det kan du enkelt göra genom att klicka på länken som finns med i de meddelanden som skickas till dig eller kontakta oss på annat sätt (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Tact Finance AB, org. nr 556796-8077.

Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan. Detsamma gäller om du vill utöva dina rättigheter (se ovan).

Kontaktuppgifter

Du har alltid rätt att kontakta Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/{target=_blank}.

Registrarens kontaktperson: Dataskyddsombud Inspektionsförfrågningar: privacy.se@saldo.com eller skriftligen:

Tact Finance AB

Dataskydd

Vasagatan 16

111 20 Stockholm

Juridiska frågor relaterade till behandling av personuppgifter: Dataskyddsombud