ARVONNAN SÄÄNNÖT - yleiset säännöt koskien kaikkia Saldon järjestämiä sosiaalisen median arvontoja

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä

Kilpailun järjestäjä:

Saldo

Tact Finance Oy, Y-tunnus 3246454-7

Lemminkäisenkatu 46

20520 TURKU

2. Arvonta

Arvonnan tai kilpailun järjestää Saldo eikä Facebook tai muu ulkopuolinen taho ole millään tavalla osallisena arvonnoissa/kilpailuissa.

Palkinto on valinnasta riippumatta henkilökohtainen, sitä ei vaihdeta rahaksi eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä myydä edelleen.

Voittaja valitaan säännöissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja asuinpaikkakunta ilmoitetaan Saldon Facebook-sivulla. Jos voittajaa ei tavoiteta 14 päivän kuluessa arvonnan päättymisestä, valitaan uusi voittaja. Järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia.

Palkinto lähetetään kilpailun voittaneelle sähköpostina tai postitse riippuen voiton luonteesta.

Palkinto lähetetään mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun voittaja on tavoitettu.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia.

Arvontaan eivät saa osallistua Tact Finance Oy:n työntekijät, sisaryhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijät eivätkä näiden tahojen perheenjäsenet. Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä.

4. Osallistumisaika Osallistumisaika alkaa kun sitä koskeva julkaisu julkaistaan Saldon Facebook-sivulla ja on voimassa julkaisussa ilmoitettuun päivämäärään saakka. Voittajalle ilmoitetaan osallistumisajan päätyttyä samana päivänä henkilökohtaisesti.

5. Osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki arvonta-julkaisuun reagoineet henkilöt. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa.

Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii yleisimmissä Internet-selaimissa. Järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

Järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Tact Finance Oy:n ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

7. Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Tact Finance Oy:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

9. Facebook ei ole millään tavalla osallisena, vastuussa tai muuten yhteydessä järjestettävään arvontaan.