kayttoohje.jpg

Käyttäjäehdot Saldo autolaina verkkopalveluun

 1. Saldo Finance Oyj, y-tunnus 2360614-4

  Lemminkäisenkatu 46, 20520 Turku

 2. Saldo kauppiastunnuksen käyttöönsä saanut auto/mp-liike (myöhemmin Liike)

Palvelun tarkoitus

Saldo Finance Oyj toimittaa Liikkeen käyttöön verkkopalvelun (Saldo autorahoitus), jonka avulla Liike voi tehdä asiakkailleen lainasopimuksia Saldo Finance Oyj:n rahoittamana ja saada niistä suorituksen itselleen.

Liike käyttää verkkopalvelua vain ajoneuvokaupan yhteydessä ja vain omille asiakkailleen, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa saada Saldo Finance Oyj:n tarjoaman rahoitusratkaisun.

Käyttöehdot

 1. Saldo Finance Oyj luovuttaa Liikkeen käyttöön yhden tai useamman käyttäjätunnuksen asiakassopimusten tekoon.

 2. Liike nimeää Saldo Finance Oyj:lle vähintään yhden vastuuhenkilön kutakin tunnusta varten. Vastuuhenkilö kirjataan tunnukseen käyttäjäksi. Liike vastaa siitä, että vastuuhenkilö on oikeutettu toimimaan Liikkeen edustajana.

 3. Yhteyshenkilö:
 • vastaa tunnukseen liitetyn pankkitilinumeron, sähköpostin sekä muiden yhteystietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta vastaa muutosten ilmoittamisesta Saldo Finance Oyj:lle tai, verkkopalvelun sen mahdollistaessa, muutosten tekemisestä palveluun

 • ohjeistaa ja opastaa Liikkeen muita käyttäjiä sekä, verkkopalvelun sen mahdollistaessa, lisää Liikkeelle muita alikäyttäjiä ja poistaa niitä

 • ilmoittaa (tai Liike ilmoittaa) Saldo Finance Oyj:lle kirjallisesti yhteyshenkilön tai /ja hänen yhteystietojensa vaihtumisesta, jotta tiedot voidaan päivittää järjestelmään

 • seuraa Saldo Finance Oyj:n tiedotteita ja ilmoituksia ja välittää tiedon Liikkeessä sitä tarvitseville
 1. Saldo Finance Oyj suorittaa asiakkaan lainasopimuksen lainasumman Liikkeen pankkitilille, joka on liitetty tunnukseen Liikkeen ilmoittamana. Saldo Finance Oyj on oikeutettu luottamaan annetun tilin oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Muutokset tilinumeroon voidaan tehdä vain kirjallisesti Saldo Finance Oyj asiakaspalveluun /myynnin tukeen.

 2. Saldo Finance Oyj luovuttaa Liikkeen käyttöön demoamistarkoituksessa asiakaspäätteenä toimivan tabletin. Saldo Finance Oyj ei vastaa laitteen toiminnasta, vaan ainoastaan oman verkkopalvelunsa toiminnasta siinä. Liike päivittää laitteen käyttöjärjestelmän ja ohjelmat tarvittaessa itse. Liike voi käyttää laitetta muuhunkin tarkoitukseen harkintansa mukaan. Saldo Finance Oyj ei uusi laitetta, vaihda tai vastaanota sitä luovutuksen jälkeen.

 3. Saldo verkkopalvelu toimii 24/7 periaatteella. Saldo Finance Oyj ei kuitenkaan vastaa palvelun käyttökatkoksista niiden syystä tai kestosta riippumatta.

 4. Rahaliikenne Saldo Finance Oyj:n ja Liikkeen välillä tapahtuu heti asiakassopimuksen hyväksymisen jälkeen. Rahat maksetaan Liikkeen pankkitilille.

 5. Saldo Finance Oyj ei vastaa pankkien rahaliikenteen viivästymisestä tai muustakaan häiriöstä maksuliikenteessä, johon se ei voi itse vaikuttaa.

 6. Saldo Finance Oyj maksaa Liikkeelle kauppiasprovision jokaisesta asiakassopimuksesta, joka on vahvistettu lopullisesti. Provisio on 100 €/sopimus. Mikäli provision maksu muuttuu alv:n alaiseksi, sisältyy alv provisioon. Provisio maksetaan aina pankkitilille, joka on kirjattu Liikkeen perustietoihin. Provisio maksetaan arkipäivisin ja päivä katkeaa klo 14. Provision maksussa voi olla pankkipäivä viiveitä. Mikäli laina peruutetaan KSL:n tai muusta asiakkaasta johtuvista syistä, maksettu provisio tulkitaan ennakoksi tuleviin provisioihin.

 7. Saldo Finance Oyj voi muuttaa näitä sopimusehtoja (mm. maksettavaa provisiota) ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhteyshenkilön sähköpostiin tai Liikkeen kansiossa Saldon asiakasportaalissa. Muutos astuu voimaan Saldo Finance Oyj:n ilmoittamalla aikataululla. Jos muutos koskee provision määrää, koskee se voimaantulon jälkeen kertyviä provisioita.

 8. Saldo Finance Oyj:lla on oikeus milloin tahansa katkaista Liikkeen oikeudet palvelun käyttöön ilmoittamatta siitä ennakkoon. Jos palvelun käyttöoikeus katkaistaan, Saldo Finance Oyj ilmoittaa siitä yhteyshenkilölle sähköpostiin tai asiakasportaalin kautta. Saldo Finance Oyj ei vastaa käyttöoikeuden katkaisemisen aiheuttamista suorista eikä välillisistä vahingoista.

 9. Liikkeellä on oikeus lopettaa palvelun käyttöön liittyvät tunnukset milloin vain ilmoittamalla siitä kirjallisesti Saldo Finance Oyj asiakaspalveluun tai myynnin yhteyshenkilölle. Alikäyttäjätunnukset Liike voi lopettaa itsenäisesti ja Saldo Finance Oyj:n toivomus on, ettei turhia käyttämättömiä myyjätunnuksia olisi järjestelmässä. Liike ei ole velvoitettu mihinkään vähimmäissopimusmääriin säilyttääkseen käyttöoikeuden verkkopalveluun.

 10. Koska palvelun käytön päättäminen kohtien 11-12 mukaan on sallittu yksipuolisella ilmaisulla, on käyttöoikeus muutoin voimassa toistaiseksi.

Saldo Finance Oyj